Onder de Boschboom: Unvollendete

  Column

Drie maanden deed Willem van der Made over zijn afscheid als directeur Stadsontwikkeling. Zijn afscheidsronde begon in mei en eindigde in september 2016. Willem, 'onderkoning' van de stad genoemd, ging met pensioen. Niet dus, Willem bleef actief als baas van het Paleiskwartier.

En meer dan dat, hij gaf bij zijn afscheid al adviezen aan een toekomstig stadsbestuur. Hij oreerde over een vérgezicht voor de Kop van Het Zand, 'de nieuwe Goudkust'. Wethouder Mike van der Geld nam het over: 'Wat doe je met de Diezebrug? Verlaag je die of haal je die in het geheel weg? Je hebt dan een mooier uitzicht op de Dommel en de Citadel'. Conclusie: zonder Willem zou óók dit stadsbestuur geen idee hebben van waar het naar toe moet met de stad.

In 2011 werd Van der Made nét niet tot 'Boss van Den Bosch', de meest invloedrijke Bosschenaar, verkozen. Eerste burger, Rombouts ging Willem voor. Mijn lezing is nog steeds: Willem was wel nummero één. Maar organisator van de verkiezing, het Brabants Dagblad vond dat lullig. Rombouts één, Van der Made twee.., dat bekt beter, dachten ze. Is ook beter voor de citymarketing.

En vandaag…? Rombouts is klaar met de stad, Van der Made niet. De stad is voor hem als de 'Unvollendete', die symfonie van Franz Schubert. Wie er naar luistert denkt aan het einde: klaar! Maar nee Schubert 'vergat' misschien een stuk. Dat zal Willem niet overkomen. Van het een komt het ander. Geen boten meer op de Zuid-Willemsvaart, dan kan die foeilelijke Diezebrug wel uit zicht.

Als je dan toch doorgaat Willem, ik ken nog een 'Unvollendete', de Binnendieze.

Het is 2004: De toenmalige wethouder Jetty Eugster voerde een gesprek met mij als lid van de Bossche gemeenteraad en Paul van der Krabben (Bosch Belang). We wilden openlegging van de Binnendieze ter hoogte van het Anne Frankplein-Keizerstraat. Dan zou de Coninxbrug uit 1363 in het zicht komen. Nu was en is de restauratie van de Binnendieze niet voltooid. Het water van de bijna onzichtbare Kleine Vughterstroom komt nu bij de Synagoge aan het licht en verdwijnt dan naar nergens. Wethouder Eugster beloofde met de hand op haar hart, ook in de raadsvergadering: De huidige overkapping is 'omkeerbaar'. Ze zegde een onderzoek toe. Een toegezegde openlegging in 2007 ging hoe dan ook niet door. De wethouder, het was een publiek geheim, hing aan de lippen van Willem.

Maar Jetty Eugster was passant, ze ging. Willem bleef. In 2011 zal de raad de wens van openleggen van de Binnendieze op het Anne Frankplein nog eens herhalen. Vandaag is de oudste brug van de stad nog immer verborgen onder straatstenen en een weg. Toch een Unvollendete voor Willem. Doe er iets aan. Made by Van der Made.

Frans van Gaal

Onder De Boschboom is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Reacties? Stuur uw mail naar: onderdeboschboom@kringvrienden.nl.