Provinciale impulsgelden voor twee Bossche culturele initiatieven


Foto: Pixabay

Provinciale impulsgelden voor twee Bossche culturele initiatieven

DEN BOSCH - Glaslab Den Bosch en Brabants-Kempens Architectuur Netwerk (BAi Den Bosch) ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. In totaal ontvangen de twee projecten bijna 100.000 euro. Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Glaslab Den Bosch
Glaslab Den Bosch is een expertisecentrum en een werkplaats die zich richt op (de toepassing van) vlakglas in de hedendaagse kunst en die ruimte biedt aan multidisciplinaire makers. Met de impulsgelden wil Glaslab Den Bosch het huidige aanbod van artist in residencies, proeflabvouchers en exposities uitbreiden om zo de omvang van haar werkzaamheden te vergroten en haar kennis te ontsluiten. Dit draagt in positieve zin bij aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de kunstenaars en het glaslab als expertisecentrum.

BAi Den Bosch
Vijf Brabantse architectuurcentra uit Brabant en de Antwerpse Kempen (ACE Eindhoven, BAI Den Bosch, BLASt Breda, CAST Tilburg en AR-TUR Turnhout België) en architectuurfilmfestival TIAFF slaan de handen ineen om een architectuurnetwerk op te zetten. Het zet zich als onafhankelijk platform in voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving door middel van een grensoverschrijdende benadering en samenwerking. Het netwerk richt zich specifiek op vraagstukken die spelen in het buitengebied en verbindt daarbij bovenlokale en provinciale belangen. Voor het vormgeven van het netwerk, de gezamenlijke programmering en financiering, ontvangt BKAN een bijdrage uit de impulsgelden.

Trots54
Daarnaast werd het project Trots54 uit regio Den Bosch gehonoreerd. Theatergroep Trots54, een initiatief van Het Motief Producties, ontwikkelt muziektheatervoorstellingen met én voor jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs; een doelgroep waarvoor weinig aanbod is op dit vlak. Tegelijkertijd worden communities ontwikkeld rondom de voorstellingen, die bijdragen aan het vergroten van de ontvankelijkheid voor kunst en cultuur bij deze doelgroep. De komende jaren zet Trots54 in op het verstevigen van de samenwerkingsverbanden en daarmee het professionaliseren en verzelfstandigen van Trots54. Voor deze ontwikkeling ontvangt de aanvrager een subsidiebijdrage uit de impulsgelden.

Impulsgeldenprogramma
Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding