Sint-Janspenning voor de Zusters van de Choorstraat


Foto: Jack Monde

Sint-Janspenning voor de Zusters van de Choorstraat

DEN BOSCH - De Zusters van de Choorstraat hebben na de eucharistieviering dinsdag 7 juli de Sint-Janspenning gekregen van de parochie H. Johannes evangelist. De congregatie van de dochters van Maria en Joseph, zoals de zusterorde officieel heet, krijgt de blijk van waardering ter gelegenheid van hun tweehonderdjarig bestaan. Overste Zuster Antonie Ardatin nam, omringd door medezusters, de penning aan uit handen van plebaan Vincent Blom. 

De Sint-Janspenning wordt als blijk van waardering toegekend aan personen en instellingen die zich gedurende een reeks van jaren jegens de parochiegemeenschap uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en/of een bijzondere prestatie ten behoeve van de parochie in de breedste zin van het woord hebben verricht.

In alles de liefde
De congregatie startte in 1820 in deze stad met als doelstelling de “verlaten kinderen” hier ter stede weer een thuis te bieden en de zorg voor arme vrouwen op zich te nemen, niet alleen in ’s-Hertogenbosch maar ook in Best en Boxtel onder de zinspreuk in omnibus charitas (in alles de liefde). In 1853 opende de congregatie ook een afdeling in Boxtel onder de naam Liefdegesticht Duinendaal.

Toekomst bieden
De zusters hebben in een tijdsbestek van twee eeuwen veel liefdewerk verricht in scholen, internaten, weeshuizen, ouderenpensions en ziekenhuizen. Later gingen zij zich ook toeleggen op het onderwijs voor meisjes en ook in het speciaal onderwijs vervulden zij een belangrijke rol ( onder meer het Doofstommeninstituut in Sint-Michielsgestel). Dit alles naast hun inzet voor mensen die arm, ziek of gehandicapt waren. Heel veel mensen hebben zij weer een toekomst geboden.

In het klooster aan de Choorstraat stond de deur al deze jaren voor iedereen wijd open en kon men altijd terecht voor hulp en bemoediging. De zusters van de Choorstraat stonden en staan nog steeds met twee benen op de grond en middenin de maatschappij.

Ook in het buitenland
De zusters stonden ook aan de wieg van de Sint-Maartenskliniek voor revalidatie en gingen eveneens aan het werk in Brazilië, China, Indonesië en Congo. Daarmee leverden de zusters uit heden en verleden een belangrijke bijdrage aan de samenleving.

Schuilplek
Memorabel is tevens dat de zusters in de herfst van 1944 aan 259 inwoners van ’s Hertogenbosch en omgeving een schuilplek in het klooster boden toen ’s-Hertogenbosch onder oorlogsvuur lag.

Het Pastoresteam en het kerkbestuur hebben grote waardering voor de bijzondere verdiensten van de zusters uit heden en verleden. Zij brengen dit graag tot uiting door de welverdiende Sint-Janspenning toe te kennen voor het langdurige en onbaatzuchtige dienstbetoon.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding