Burgemeester staat preventief fouilleren en auto's doorzoeken rond PI Vught toe


Foto: Hans van Oosterhoudt

Burgemeester staat preventief fouilleren en auto's doorzoeken rond PI Vught toe

VUGHT - Burgemeester Van de Mortel heeft een gebied rondom de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het gebied kent een verhoogd risico op overtredingen en/of verstoring van de openbare orde. De officier van justitie kan de politie bevel geven tot preventief fouilleren in het gebied over te gaan. Met de aanwijzing wil de burgemeester de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers waarborgen. 

Sinds 1993 beschikt de PI Vught over de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). ’Extra beveiligd’ is het hoogste beveiligingsniveau dat het Nederlandse gevangeniswezen kent. Het regime binnen de EBI geldt als het strengste in het land. In deze inrichting worden gedetineerden geplaatst waarbij onder andere sprake is van een hoog vluchtrisico. Bij een eventuele ontsnappingspoging, bestaat ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde, door de aanwezigheid van wapens.

Zonder verdenking
Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de politie gelasten tot preventief fouilleren. Dit houdt in dat de politie - indien zij dit nodig acht - op bevel van de officier van justitie kan overgaan tot preventief fouilleren. In de last is aangegeven op welke tijden en op basis van welke feiten de politie mag fouilleren. De politie kan dan personen fouilleren zonder dat een concrete verdenking tegen de persoon in kwestie bestaat. Ook kunnen voertuigen en bagage onderzocht worden. Daarmee is preventief fouilleren een controlemiddel ter voorkoming van (gewelds)misdrijven in een gebied.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding