Extinction Rebellion protesteert vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch.
Extinction Rebellion protesteert vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch. (Foto: )

Extinction Rebellion protesteert bij provinciehuis

Bezorgde burgers voeren op vrijdag 15 mei actie tegen het nieuwe bestuursakkoord van de provincie Brabant. Het plein voor het provinciehuis ligt vol met broeken die symbool staan voor de Brabanders die zich zorgen maken over het nieuwe beleid. ‘Hier zakt onze broek van af’ is de boodschap van de actievoerders. 

DEN BOSCH - In verband met het coronavirus is het niet mogelijk om in grote groepen actie te voeren, op deze creatieve manier zijn de Brabanders alsnog symbolisch voor het provinciehuis aanwezig. De actie is een initiatief van Extinction Rebellion Brabant. De actie wordt gesteund door Fridays For Future Breda, Fridays For Future Tilburg, GreenOffice Avans en Grootouders voor het Klimaat Den Bosch.

De actievoerders hebben zeven concrete eisen voor het nieuwe provinciebestuur: 

Geen bezuinigen op energie, natuur en milieu. Door het uitstellen van investeringen zullen kosten voor de noodzakelijke transitie alleen toenemen.

Behoud de cultuur in Brabant. Om een duurzame samenleving te creëren is het van belang dat er een verschuiving plaatsvindt van consumeren naar beleven. Daarnaast vragen de klimaatcrisis en ecologische crisis om creatieve oplossingen, de culturele sector is daarom belangrijker dan ooit.

De gedeputeerde voor energie moet eerlijk zijn over de klimaatcrisis en ecologische crisis waar we in verkeren. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming in plaats van referenda waar alleen voor ‘ja’ of ‘nee’ gekozen kan worden.

Herstel de biodiversiteit in Brabant,  ook als dit ten koste gaat van ontwikkelingsruimte van de bio-industrie.

Houd bestaande natura 2000-gebieden intact.

Zet in op systeemverandering van landbouw. Er zijn te veel landbouwdieren in Brabant. Enkel investeren in technische innovaties voor deelproblemen is geen langetermijnoplossing. De drastische vermindering van het aantal dieren mag geen taboe zijn, ook als dit ten koste gaat van korte termijn economische belangen. 

Zorgen om nieuwe begroting

De actievoerders maken zich met name zorgen over de nieuwe begroting van het bestuur waarin fors wordt bezuinigd op de energietransitie, natuur, milieu en cultuur. Ook zijn de actievoerders verbijsterd over de aanstelling van de heer De Bie van Forum Voor Democratie als gedeputeerde voor Energie. Woordvoerder van Extinction Rebellion Brabant Rick van de Pol: ‘In het bestuursakkoord wordt aangegeven dat er voor klimaatmaatregelen voldoende draagvlak moet zijn, tegelijkertijd wordt een gedeputeerde voor energie aangesteld van een partij die met regelmaat de wetenschap van klimaatverandering ontkent en in twijfel trekt’. Daarnaast zijn er grote zorgen omtrent de portefeuille landbouw, voedsel en natuur. ‘Deze positie wordt ingevuld door Lemkes-Straver (CDA), de voormalige directeur van landbouw-lobbyclub LTO. Het bestuur is voornemens om aanpassingen aan Natura 2000-gebieden te verkennen en wil stikstofruimte niet afromen voor de natuur als dat ten koste gaat van ontwikkelingsruimte. De nieuwe Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof heeft volgens het akkoord niet het doel om de natuur te herstellen maar om ontwikkelmogelijkheden voor het bedrijfsleven te creëren. Ook wordt in het akkoord niets gezegd over de noodzakelijke inkrimping van het aantal landbouwdieren.’

Roer omgooien

‘Dit is hét moment om het roer om te gooien, om eindelijk grote en zeer urgente hervormingen door te voeren met het oog op de toekomst van huidige en toekomstige generaties. De coronacrisis laat zien dat Brabanders heel snel kunnen anticiperen op een nieuwe situatie, gebruik dit voor de aanpak van de klimaatcrisis’, aldus woordvoerder Rick van de Pol.

Over Extinction Rebellion

Extinction Rebellion (XR) is een internationale burgerbeweging. Het zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. XR rebellen voeren geweldloze, disruptieve acties uit van burgerlijke ongehoorzaamheid om druk te zetten op overheden opdat die zich inzetten om het voortbestaan van het leven op aarde te waarborgen. XR werd opgericht in 2018 en groeit razendsnel: momenteel zijn er 639 groepen actief in 56 landen. Extinction Rebellion Nederland is een grassroots beweging geïnspireerd op Extinction Rebellion UK.

Meer info: https://extinctionrebellion.nl.

Kim van Hout

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding