Nan van Schendel bij de officiële start van de doorbraak tussen beide panden
Nan van Schendel bij de officiële start van de doorbraak tussen beide panden

Babel bouwt aan een nieuwe toekomst

DEN BOSCH - Per 1 januari 2019 was de bestuurlijke en organisatorische fusie tussen de Bossche Stadsbibliotheek, Muzerije en bureau Babel een feit. Onlangs werd de eerste stap gezet in de richting van een fysieke verbinding door de muur tussen beide betrokken panden aan de Hinthamerstraat door te breken. In naar verwachting maart 2020 is de doorbraak gereed. Het is een opmaat voor de gewenste ingrijpende verbouwing van met name het monumentale pand van de oude bibliotheek.

Door Astrid Berkhout

Babel-directeur Nan van Schendel heeft de ontwikkelingen de afgelopen drie jaar van nabij meegemaakt. "Terugkijkend was het best ingewikkeld om met drie organisaties te komen tot één gedeeld beeld. Zeker voor de betrokken medewerkers is het een onzekere periode geweest. Nu de kogel echter door de kerk is, wordt het echter steeds makkelijker. De medewerkers hebben elkaar op verschillende onderdelen gevonden, o.a. op het gebied van onderwijs en educatie, en talentontwikkeling en amateurkunst hebben zij de krachten gebundeld. Met de doorbraak tussen beide panden kunnen we ook de horecavoorzieningen laten samensmelten. Bezoekers kunnen zo veel makkelijker van het ene naar het andere gebouw lopen. Tegelijkertijd worden de openingstijden van de twee locaties bij realisatie van de doorbraak gelijk getrokken."

Intermediaire rol
"Het eerste jaar hebben we als kersverse organisatie vooral benut om elkaar te leren kennen. Daarnaast hebben we bewust de samenwerking opgezocht met andere culturele instellingen in de stad en hebben we ons laten zien tijdens evenementen als Jazz in Duketown, Theaterfestival Boulevard en November Music. Ook met het onderwijs hebben we veel ondernomen, om kinderen in de basisschool leeftijd niet alleen enthousiast te maken voor het lezen, maar ook voor kunst en cultuur. Wij zien daar voor Babel een essentiële intermediaire rol weggelegd."

In verbinding met de stad
"Een van de belangrijkste uitdagingen was en is om ons publiek vast te houden. Het risico bij reorganisaties is dat je te veel met jezelf bezig bent. We streven er dan ook naar van buiten naar binnen te werken. Dan maar een keer minder perfect, maar wel in connectie met de stad. Om die reden zijn we begin november ook de campagne 'Bouw mee aan Babel' gestart, waarbij we Bosschenaren de kans geven om hun ideeën, wensen en dromen voor de toekomstige plek voor taal, kunst en cultuur te delen. De ingebrachte ideeën en wensen vormen de basis voor het programma van eisen voor de grote verbouwing die wij samen met de gemeente zullen oppakken. Tot nu toe hebben we al meer dan 500 reacties binnen."

"De reacties hebben hoofdzakelijk betrekking op de ruimte, de dienstverlening en de programmering. Er wordt veel gevraagd om een stimulerende omgeving waar kinderen zich kunnen uitleven en ontwikkelen. Daarnaast blijkt er een duidelijke behoefte te zijn aan stilte, o.a. in de vorm van werkplekken waar met name veel middelbare scholieren en studenten gebruik van maken. Een andere functionele indeling van het nieuwe gebouw kan wellicht zorgen voor een betere scheiding tussen rust en dynamiek. Sowieso is er in onze maatschappij een toenemende behoefte aan reflectie, aan even met elkaar zijn; daarin zien wij als Babel zeker kansen voor de toekomst." In die lijn past Zin op Zondag, de nieuwe literaire talkshow die Babel organiseert met Adr. Heinen. Een programma op de zondagmiddag met aanstormend literair talent én bekende schrijvers. Iedere maand ontvangt programmamaker en presentator Marja Käss twee verrassende schrijvers in een informele setting. Op 12 januari 2020 vindt de eerste editie plaats. Dan zijn Steffie van den Oord en P.F. Thomese te gast.

Een middel
"De komende tijd gaan we kijken met welke ideeën we al dan niet iets kunnen, op de korte of de lange termijn. Medio 2020 moet er een uitgewerkt raadsvoorstel liggen. Als de gemeenteraad hier uiteindelijk mee akkoord gaat, kunnen we in 2021 beginnen met de verbouwing. Maar daar laten we niet alles van af hangen. Wat ons betreft is het gebouw slechts een middel om ons doel te bereiken. We blijven hoe dan ook doorgaan met datgene waarvan wij vinden dat ze door de Bosschenaren gewenst zijn. En dat doen we zeker niet alleen, dat doen we samen met de stad!"

www.babeldenbosch.nlWist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding