Foto:

ZigZag-sloot in het Bossche Broek verlost van de Grote Waternavel

's-HERTOGENBOSCH - Staatsbosbeheer gaat komende november aan de slag om de ZigZag-sloot in het Bossche Broek te verlossen van de 'Grote Waternavel'. Dat is een plant die het bijzonder goed doet in Nederland, maar niet in ons land thuishoort.

Vanuit particuliere vijvers en aquaria is deze soort in sloten en watergangen terecht gekomen. De laatste tientallen jaren breidt de plant zich steeds verder uit. De plant vormt grote drijftillen die de doorstroming in watergangen belemmeren. Daarnaast laten de grote drijftillen nauwelijks licht door, waardoor inheemse waterplanten in het Bossche Broek het loodje leggen.

Bestrijding
In de ZigZag-sloot (ten westen van de Zuiderplas) in het Bossche Broek wordt de Grote Waternavel op grote schaal aangetroffen en vormt die een bedreiging voor de bijzondere natuur. Bestrijding van de soort heeft voor het waterschap en Staatsbosbeheer hoge prioriteit. Voor de bestrijding moet de watergang van beide kanten bereikbaar zijn. Dit betekent dat de houtopslag op de westelijk gelegen oever verwijderd wordt. Vervolgens worden de grote en zware drijftillen met een kraan uit het water gehaald. Na deze eerste grote ingreep, kan het waterschap vervolgens de oever schoonhouden van uitlopende planten.

Met oog voor natuur
De bomen rond de sloot worden beschermd, op bepaalde plekken is opsnoeien van de bestaande bomen nodig om ruimte te maken voor de machines. Een gecertificeerd European Tree Worker neemt die klus met zorg op zich. Rijplaten moeten spoorvorming in het gras voorkomen. Naast inschakeling van de ecoloog van Staatsbosbeheer, is het Waterschap de Dommel, gemeente Den Bosch, en onder andere de werkgroep Boom en Bosch betrokken.