Onder de Boschboom

Onder de Boschboom: De Parade en haar bomen

In geen enkel jaargetijde: zomer, winter, herfst of lente verliest de Bossche Parade haar allure, haar schoonheid en haar ongeëvenaarde en onnavolgbare recht-hoekigheid, omzoomd door reeksen fraaie bomen. In het recente verleden waren dat linden, op dit moment: kastanjes. Maar wie goed toekijkt, ziet het verval schrikbarend huis houden: een niet te stuiten bloedingsziekte heeft alle bomen aangetast: de basten zijn gescheurd en hun dodelijk einde lijkt, helaas, spoedig toe te slaan.

De natuur zelf versnelde de ondergang van enkele bomen en de gemeente heeft sommige beschadigde, kwetsbare exemplaren uit overwegingen van veiligheid al gesloopt. Tientallen open plekken verraden immers waar eertijds fraai leven pronkte. Om de levensduur van sommige bomen nog te rekken is er zelfs flink gekandelaberd (toppen afgezaagd).

Een verheugend bericht bereikte echter de aandachtige lezer: in de nabije toekomt zou voor de Parade gaan gelden, dat vooral meer gelet zou worden op kwaliteit en minder op kwantiteit van evenementen. Het lijkt begrijpelijk dat de gemeente, want die is eigenares van de Parade, zo'n goed bericht publiceert. Zij beheert immers de Parade en bepaalt wat, wie en hoeveel gebeurtenissen daar plaatsvinden.

Toch lijkt het niet alleen, dat de Parade werkelijk overvoerd wordt van evenementen. Het gebeurt er echt en, jammerlijk, maandelijks enkele keren. Voeg daarbij nog eens de tijd nodig voor opbouw en afbraak van de 'feestelijke' onderkomens, stalen en houten installaties en op het statige, lege en schitterende plein is er voortdurend sprake van een beschamend, ongewenst en heftig rumoer.

Natuurlijk is de tijdelijke bestemming voor een opvoering van Opera Zuid, toegankelijk voor alle Bosschenaren toe te juichen en zo zijn er zeker nog meer te bedenken. Een ernstige misser vind ik de toelating van 'het Oktoberfeest' en imitatie van het Duitse bierfestijn. Afgezien van de omvangrijke opbouw en afbraak van dit gigantisch gebeuren, zijn er zeker een tiental plaatsen in de stad waar dit mogelijk past, niet op de Parade.

College van Burgemeester en wethouders en gemeenteraad, bezin U. De voornemens zijn goed, de uitvoering laat alles te wensen over.

Theo Hoogbergen
Reacties: hoogbergened@home.nl

Onder De Boschboom is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Reacties? Stuur uw mail naar: onderdeboschboom@kringvrienden.nl.