Jeroen Steenbakkers (links) en André Sluyter proberen vanuit de Grasso het imago van 's-Hertogenbosch als datastad waar te maken.
Jeroen Steenbakkers (links) en André Sluyter proberen vanuit de Grasso het imago van 's-Hertogenbosch als datastad waar te maken.

Bossche datadealers toonbeeld van 's-Hertogenbosch als datastad

‘s-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch als datastad, een van de vele verschijningsvormen waarmee de gemeente zich graag aan de buitenwereld laat zien. Met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) als bron van wetenschap, de Grasso als broeinest van ICT-bedrijvigheid en onder andere ook met de Den Bosch Data Week, die van dinsdag 29 oktober tot en met zondag 3 november de stad als ‘datacentrum’ op de digitale kaart zet. Dit jaar voor de tweede keer. Data-ondernemers Jeroen Steenbakkers uit Rosmalen en André Sluyter uit Hintham zitten met hun jonge bedrijfje Argaleo bovenop die data en zijn exemplarisch voor het karakter waarmee ‘s-Hertogenbosch zich deze week wil profileren.

Big data is big business. Verzamelde gegevens over zo’n beetje alle denkbare onderwerpen, digitaal beschikbaar als eentjes en nulletjes. Maar wat kun je daar nou mee? De Bossche start-up Argaleo timmert sinds deze maand aan de weg om bruikbare toepassingen te verzinnen voor de miljoenen bits en bites aan informatie die dagelijks opeenhopen in een wirwar aan tabellen, spreadsheets, registers en lijstjes. “Wat wij doen, is het opvissen van gegevens, het verzamelen van die informatie en dat overzichtelijk en inzichtelijk maken”, vertelt Jeroen Steenbakkers. Het resultaat: een digitale kaart, die je met een paar muisklikken alles kan laten vertellen over, bijvoorbeeld, de stad ‘s-Hertogenbosch. Waar is de meeste geluidsoverlast? Klik, en de A2 en de A59 lichten op. Waar staan de meeste monumenten? Klik, de binnenstad kleurt rood. Waar lopen de waterleidingen? Klik, en een doolhof aan lijntjes verschijnt. “Door het slim combineren van informatie, afkomstig uit honderden datasets, geven we een beeld van Nederland. Die verzamelde en afgebeelde informatie leveren we aan bijvoorbeeld overheden die bouwplannen hebben en willen weten hoe de ondergrond eruit ziet. Maar ook bouwbedrijven kunnen de informatie gebruiken of vervoersbedrijven die willen weten waar de verkeersdrukte is. Wij leveren informatie waarmee plannen voor onder andere leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit worden gemaakt.”

De bijeengebrachte gegevens haalt het jonge Bossche bedrijfje uit openbare dataverzamelingen, zoals die van het Kadaster, Centraal Bureau voor de Statistieken en overheidsinstituten. De ‘datadealers’ van Argaleo maken van die kluit informatie een digitaal 3D-model van steden, wat ze een ‘Digital Twin’ noemen, als een groot, overzichtelijk naslagwerk die alle gewenste gegevens inzichtelijk maakt. Dat kan de gebruikers van die info veel tijd schelen, omdat ze niet zelf op zoek hoeven te gaan.
Dat het bedrijf in ‘s-Hertogenbosch gevestigd is, is vanwege de afkomst van beide mannen geen toeval. Maar de vestiging past als een handschoen. “Wij zitten hier in de Grasso, een bedrijvenverzamelgebouw waar allemaal ICT-bedrijfjes zitten.”, legt Jeroen uit. “Dit is een ecosysteem van ondernemingen die zich allemaal in dezelfde sector opereren. Zo zijn de lijntjes kort en ontstaan er veel contacten. Als stad staat Den Bosch erg open voor innovatie en ontwikkeling, onder andere met deze Den Bosch Data Week. Samen met het JADS en de HAS enerzijds en de gemeente vormen we als het ware een driehoek van wetenschap, overheid en bedrijfsleven die met elkaar samenwerken. Een succesvolle implementatie van nieuwe technieken heeft altijd tijd nodig, maar dat gaat er zeker komen.”
Als voorbeeld beeldt Jeroen zich de start van de Bossche Vuelta-etappe volgend jaar in. “Daar komen heel veel mensen op af. Die mensen kunnen we tellen en in kaart brengen, waardoor het voor ordediensten en ‘crowd managers’ inzichtelijk wordt hoe de mensenmassa zich beweegt, welke plekken vol zijn en of er wegen afgesloten moeten worden.”

De Den Bosch Data Week betekent voor de heren van Argaleo vooral een mogelijkheid om trots hun product te presenteren en te netwerken. Voor het brede publiek is vooral zaterdag 2 november interessant. Dan is er van 12.00 tot 17.00 uur een afsluitend publieksevenement bij het Jheronimus Academy of Data Science aan de Sint Janssingel. Die dag trapt om 13.00 uur af met een kindercollege over data, robots, kunstmatige intelligentie en andere digitale dingen. Verder kan men spelen met virtual reality, experimenteren met 3D-printers, robots bewonderen en zelf aan de slag met techniek. Meer informatie: www.denboschdataweek.nl.