Joep Mol en Jack Burg.
Joep Mol en Jack Burg. (Foto: Marc Bolsius)

Laatste kans om aan te sluiten bij de Bossche Windmolen West

's-HERTOGENBOSCH – Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de Bossche Windmolen West gaat er echt komen. Naar verwachting start medio 2020 de bouw aan de Graaf van Solmsweg (bedrijventerrein De Rietvelden), uiterlijk begin 2021 zal de molen draaien. De windmolen is eigendom van coöperatie BWW, een burgerinitiatief zonder winstoogmerk voor en door Bosschenaren. De leden van de coöperatie produceren samen hun eigen groene, lokale energie en besparen zo aanzienlijk op hun energierekening. Tot 31 oktober kunt u zich nog aansluiten bij het initiatief.

Door Astrid Berkhout

Het initiatief voor de Bossche Windmolen West (BWW) is voortgekomen uit Energiecoöperatie 073, een groep Bosschenaren die zich bezighield met duurzame lokale energie. Zo ook Joep Mol, voorzitter van coöperatie BWW: "We wilden ook met windenergie aan de slag. Toen we hoorden dat er plannen waren om op De Rietvelden een windpark te bouwen met 4 windmolens, hebben we contact opgenomen met initiatiefnemers Heineken en Raedthuys Pure Energie en hen het idee voorgelegd om één coöperatieve windmolen te realiseren. Wij vinden namelijk dat omwonenden betrokken moeten worden bij de energietransitie in hun directe omgeving."

Tijd voor actie
Zo geschiedde. Er leek even een kink in de kabel te komen toen een groep verontruste omwonenden bezwaar aantekende tegen de verleende omgevingsvergunning, tot aan de Raad van State toe. Die stelde hen in het ongelijk. Mol: "Wij begrijpen de weerstand. Mensen vinden het soms eng omdat de windmolen zo groot is, zijn van mening dat er sprake is van horizonvervuiling of zijn bang dat ze overlast gaan ondervinden. We hebben ons best gedaan die angsten zo veel mogelijk weg te nemen. De windmolen voldoet aan alle strenge eisen vanuit wet- en regelgeving ten aanzien van o.a. geluid en slagschaduw; eventuele overlast wordt tot een minimum te beperkt. We zullen er aan moeten wennen dat het landschap door energietransitie verandert. Misschien dat er over 50 jaar alternatieve technieken voorhanden zijn, maar daar kunnen we niet op wachten, we moeten nú stappen zetten om klimaatverandering tegen te gaan."

Het moet en kan anders
De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van coöperatie BWW zich ingezet om Bosschenaren enthousiast te maken. Inmiddels hebben ruim 500 leden - bewoners, bedrijven en verenigingen – zich aangesloten bij de Bossche Windmolen West. "Allemaal mensen die werken aan hetzelfde doel, vanuit de overtuiging dat het anders moet en kan. Dat is heel inspirerend." Hoe werkt het precies? Als lid koopt u Bossche Windmolen Delen (BWD's) ter grootte van uw huidige elektriciteitsverbruik. Zodra de windmolen gaat draaien, ontvangt u 15 jaar lang groene stroom, gewoon via uw bestaande aansluiting. Het teveel aan opgewekte energie wordt verkocht aan een aantal Bossche grootverbruikers. Naast een flinke ledenkorting bij de energieleverancier deelt u ook in de opbrengst van de windmolen. "Daarmee is de investering in hooguit 8 jaar terugverdiend, vergelijkbaar met zonnepanelen op eigen dak."

Zinvol bijdragen
De 61-jarige Jack Burg woont vlakbij de plek waar de windmolen gaat komen. Hij sloot zich al snel aan als lid (inmiddels is hij bestuurslid) en ontpopte zich als een fervent voorvechter van de windmolen. De ondernemer in hart en nieren is de afgelopen jaren zelf ook veel bewuster gaan leven: "Ik heb zonnepanelen en airco-inverters voor verwarming en verkoeling geïnstalleerd, zodat ik binnenkort van het gas af kan. Qua werk ben ik het ook een stuk rustiger aan gaan doen. Geld verdienen is niet meer het belangrijkste. Ik wil vooral dingen doen die zinvol zijn voor de maatschappij en voor mijn gezin. Ik voer op verschillende manieren mijn gevechten om voor mijn kleinkinderen een betere wereld achter te laten. We moeten solidair zijn en allemaal ons steentje bijdragen. En soms moet je daarvoor offers brengen. Helaas blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen pas gemotiveerd zijn om te veranderen als het pijn doet. Het zien van kansen - in dit geval om bij te dragen aan een groene toekomst - is voor de meesten niet voldoende. Het is een uitdaging om hen toch zo ver te krijgen door te laten zien dat ze niet alleen de wereld helpen, maar ook zichzelf. We roepen Bosschenaren dan ook op om ons voorbeeld te volgen en zich bij coöperatie BWW aan te sluiten, nu kan het nog!"

Meer informatie: www.bosschewindmolenwest.nl.