Foto: Nick Luypen

Kindcentrum de Meerlaer wint Toegankelijkheidsprijs 2019

's-HERTOGENBOSCH - Kindcentrum Meerlaer heeft maandag 7 oktober de Toegankelijkheidsprijs gewonnen, een prijs die de gemeente 's-Hertogenbosch in het leven heeft geroepen om toegankelijkheid voor mensen met een beperking onder de aandacht te brengen en te vergroten. Het kindcentrum wint die prijs, omdat binnen haar muren kinderen met en zonder beperking samen spelen en de organisatie zo werkt aan sociale integratie. De prijs bestaat uit een trofee en een bedrag van 3.000 euro.

Binnen de muren van KC Meerlaer zijn basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang en Orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard gevestigd. Anita van Heusden is directeur van De Masten en legt uit waarom de basisschool de samenwerking zoekt met het orthopedagogisch kindercentrum: "Door nauw samen te werken binnen kindcentrum Meerlaer krijgen kinderen met beperkingen meer contact met leeftijdsgenoten zonder beperkingen en kunnen we een bijdrage leveren aan de integratie van mensen/kinderen met beperkingen in de maatschappij. Dit vanuit de uitgangspunten rekening houden met elkaar, leren omgaan met elkaar en het kunnen omgaan met en respecteren van onderlinge verschillen en overeenkomsten."

Op deze video laat KC Meerlaer zien hoe de integratie in z'n werk gaat. 

Het is de eerste keer dat de gemeente 's-Hertogenbosch de Toegankelijkeidsprijs heeft uitgereikt. Het is de bedoeling dat die prijs elk jaar aan een organisatie, activiteit of het bedrijf wordt uitgereikt dat het best toegankelijk, bereikbaar en/of gebruiksvriendelijk is. Ook voor mensen met fysieke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen. In totaal waren er zo'n 92 aanmeldingen.