Tijdens het festival worden prijswinnende documentaires als The Secret Lives of Trees vertoond
Tijdens het festival worden prijswinnende documentaires als The Secret Lives of Trees vertoond

Eerste editie In Our Nature Festival bij De Kleine Aarde te Boxtel

's-HERTOGENBOSCH – Ondanks dat de samenleving snakt naar inspirerende ideeën voor vergroening, energiebesparing en verrijking van het landschap hebben initiatiefnemers van duurzame projecten zoals voedselbossen, gemeenschapstuinen en landschapsontwikkeling vaak moeite om hun plan van de grond te krijgen. Tijdens het In Our Nature festival komen ontwerpers, ondernemers en creatieve makers samen om ervaringen te delen, kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Dit nieuwe duurzaamheidsfestival – dat bol staat van muziek, documentairefilms, serious gaming, duurzaam en lokaal eten en drinken, lezingen, performances, workshops en poëzie - vindt op 9 en 10 oktober plaats bij de Kleine Aarde te Boxtel.

Het In Our Nature festival is een initiatief van Podium Circulair, een netwerk van groene ondernemers en kunstenaars in Brabant. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met The Turn Club, een ambitieuze groep kunstprofessionals, verbinders en praktische idealisten. "Wim Claessen van Podium Circulair was al langer zoekende naar een manier om het concept van circulariteit en kunst te verbinden met verbeeldingskracht", vertelt Merlijn Twaalfhoven, curator van het In Our Nature Festival. "Hij heeft The Turn Club benaderd om hier handen en voeten aan te geven. We delen de overtuiging dat kunstenaars door hun blik, hun aanpak en de vragen die zij stellen, een verfrissende rol kunnen spelen bij complexe vraagstukken zoals de duurzaamheidsomslag waar wij als samenleving mee worstelen. Een creatieve mindset is onontbeerlijk om de noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen."

Zoeken naar verbinding
Het idee van een festival was al snel geboren. "Daarbij moet je echter niet denken aan een traditioneel festival waarbij bezoekers een passieve rol hebben en vooral luisteren. Bij In Our Nature gaat het om een actieve ontmoeting tussen allerlei mensen die op een of andere manier bezig zijn met dit thema. Dat kunnen professionals zijn die zich verder willen ontwikkelen en hun kennis willen verbreden maar ook scholieren of gepensioneerden, iedereen die zoekende is naar een nieuwe rol voor zichzelf; wat kun jij betekenen in de omslag naar een mooi, groen Brabant waarin het leven gezond is en de gemeenschap verbonden is met elkaar. Juist die verbintenis zien we als iets essentieels. Je ziet maar al te vaak dat verschillende groepen met bijbehorende belangen tegen elkaar worden uitgespeeld, zoals nu weer de boeren tegen de natuurclubs in de stikstofproblematiek. Tijdens het festival worden al die groepen bij elkaar gebracht. Ze kunnen van elkaar leren en krijgen de kans om ongebruikelijke samenwerkingen aan te gaan."

Groene pioniers
Het programma omvat o.a. workshops, lezingen, optredens, een culinaire proeftuin, muziek en documentaires. "Specifiek de avonden zijn interessant voor een breed publiek. Zo is de documentaire 'De spelers van Oosterwold' te zien, die de ervaringen belicht van bewoners die in Oosterwold, bij Almere, op een 43 km2 groot agrarisch stuk land zelf een duurzame wijk hebben ontwikkeld. De bewoners zijn zelf ook aanwezig tijdens het festival zodat het publiek met hen in gesprek kan gaan. Maar ook andere groene pioniers vertellen hun verhaal. Zo gaat Wouter van Eck in op Het Voedselbos dat hij in Groesbeek heeft gerealiseerd, de opbrengst van dit bos – met 400 eetbare soorten – is 10 keer zo hoog als die van de reguliere landbouw, wel 3.000 euro per hectare. Ook de stichting Herenboeren in Boxtel komt aan bod."

De volgende stap
"Verder brengt Bart van Dongen een spannend muziektheater dat ingaat op de problemen van de drugsmaffia op lokaal niveau, de ondermijning van de samenleving door drugsgeld. Voor scholen hebben we bovendien een speciaal programma ontwikkeld waarin kinderen vooral van in plaats van over de natuur leren." Wat hoopt de organisatie te bereiken met het festival? "We willen mensen stimuleren om de volgende stap te zetten op weg naar een meer duurzame manier van leven. Die stap kan groot of klein zijn. Het festival biedt hiervoor in ieder geval volop inspiratie!"

Tickets zijn verkrijgbaar via www.inournaturefestival.nl. Hier vindt u ook het complete programma.