Robot MOL073
Robot MOL073

Uitleensysteem Mobiel Ontdek Lab Den Bosch geopend

Basisschoolleerlingen leren programmeren, robotiseren en digitaliseren

's-HERTOGENBOSCH - Leerlingen van ruim vijftig basisscholen in omgeving 's-Hertogenbosch kunnen voortaan leren programmeren, robotiseren en digitaliseren. Dat kan door de lancering van het nieuwe uitleensysteem MOL073 (Mobiel Ontdek Lab voor 's-Hertogenbosch en omgeving).

Door Megan Hanegraaf


Het Mobiel Ontdek Lab werd gelanceerd middels een inspiratiemarkt bij het SkilssLab073 op basisschool De Springplank. Hier is wetenschap en techniek namelijk al heel normaal. Rascha van der Sluijs werkt hier als leerkrachtondersteuner: "We zijn gestart met techniek en wetenschap omdat wij de 'skills' van de 21ste eeuw van onze leerlingen willen bevorderen. Op die manier willen we de mogelijkheid bieden om hun talenten breder te ontwikkelen, de doeners en denkers samen laten werken, hun kwaliteiten laten ontdekken en benutten en we willen ze uitdagen om verbanden te leggen en hun waarnemingen en inzichten in taal uit te laten drukken. Volgens Van der Sluijs neemt de motivatie voor techniek en wetenschap enorm toe bij de leerlingen. "Wij zien hun vorderingen op het gebied van zelfstandig werken en zelfredzaamheid, het ontdekken van hun kwaliteiten en hun verbeterde communicatieve vaardigheden."
En dat is precies wat Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch, Knooppunt technologie 073, scholennetwerk WTE en gemeente 's-Hertogenbosch meer willen zien. Hun doel met het Mobiel Ontdek Lab is kinderen op jonge leeftijd al in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek. Door het Mobiele Lab is de drempel voor meer leerkrachten en schoolteams om met wetenschap en techniek aan de slag te gaan verlaagd.

Afvalmateriaal
Het Ontdek Lab is bedoeld voor alle klassen in het basisonderwijs. Het lab staat vol met technische snufjes voor in de lessen. Denk aan materialen om je eigen robot te bouwen van kosteloos materiaal, of Lego Mindstorms waarmee je constructies kan maken en programmeren, WeDo of Boost. Ook kunnen leerlingen proefjes doen met de hele klas om de werking van elektriciteit uit te leggen door middel van een wetenschapskoffer. Het project kreeg 25.000 euro overheidssubsidie om materialen van te kopen. "Het materiaal is erg duur, maar door het uitleensysteem van het lab, kunnen alle scholen er toch mee aan de slag", zegt Jolande Bastmeijer, directeur van Kindcentrum De Terp en projectleider Wetenschap en Techniek. "We gebruiken ook veel gerecycled materiaal. Kinderen bouwen en programmeren bijvoorbeeld een robot van melkpakken."
Bastmeijer: "De leerlingen leren onder meer robotiseren en programmeren. Kinderen leren hierdoor al in een vroeg stadium creatief en logisch te denken in kleine stapjes. Tijdens het programmeren trainen ze hun ruimtelijk inzicht en hun probleemoplossend vermogen. Met het Mobiel Ontdek Lab leren kinderen dus vaardigheden waar ze later profijt van hebben, ook in hun dagelijks leven."

Inschrijven
Scholen kunnen zich inschrijven per mail. De eerste keren komt er een expert naar de klas die de les zal begeleiden. Voor leraren zijn er verschillende inspiratiesessie om te leren hoe je de materialen inzet tijdens de lessen. Op die manier kunnen leerkrachten in de toekomst volledig zelfstandig hun techniek- en wetenschap lessen geven.

Inschrijving scholen: info@mol073.nl. Meer info: facebook.nl/ Mobiel OntdekLab Den Bosch.