Logo bosscheomroep.nl
Kinderen van KC Het Stadshart tijdens de feestelijke onthulling van de nieuwe naam van hun school. Foto: Marjon Zijlstra
Kinderen van KC Het Stadshart tijdens de feestelijke onthulling van de nieuwe naam van hun school. Foto: Marjon Zijlstra

Kindcentra Het Bossche Broek Zuid en Centrum openen schooljaar onder nieuw naam

's-HERTOGENBOSCH – Het Bossche Broek Zuid en Centrum vormden jaren formeel één basisschool. Vorig jaar is nog onderzocht of het mogelijk is beide scholen daadwerkelijk fysiek samen te voegen op één locatie. Dit bleek echter niet het geval. Ontvlechting was daarmee de beste optie. Kindcentrum Het Bossche Broek Zuid gaat nu dan ook verder onder de naam KC Zuiderster en kindcentrum Het Bossche Broek Centrum heet voortaan KC Het Stadshart.

Het begon allemaal met basisschool St. Aloysius, die in 1960 de deuren opende aan de Adriaan Willaartstraat in 's-Hertogenbosch (Zuid). Met de integratie van het kleuter- en lager onderwijs verhuisde de school in 1980 naar de Liviusstraat. In 1994 volgde een fusie met basisschool Keysershoff aan de Kruisbroedershof (Centrum) waarna men verder ging onder de overkoepelende naam Het Bossche Broek. "Het bleek in de praktijk behoorlijk lastig om te werken met 2 afzonderlijke onderwijslocaties", vertelt Fred Timmermans, die in 1977 begon als leerkracht op de St. Aloysius en in 1987 werd benoemd tot directeur; in het begin nog samen met Guus de Leeuw, die als directeur Centrum onder zijn hoede had, maar sinds 2000 is hij alleen verantwoordelijk voor beide locaties. "Vanwege de fysieke afstand was het moeilijk om de noodzakelijke verbinding te bewerkstelligen, het bleven twee aparte werelden. We hebben nog geprobeerd om echt één kindcentrum te realiseren maar helaas bleek dit niet haalbaar. Vandaar dat de scholen nu zelfstandig verder gaan."

Verbinding formeel en informeel leren
KC Zuiderster telt momenteel 320 leerlingen, KC Het Stadshart 220 leerlingen. KC Het Stadshart staat vanaf dit schooljaar onder de kundige leiding van directeur Marcia van der Wens. "Op dit moment zien we veel voordelen van de ontvlechting", aldus Marcia. "We kunnen als een hecht team samenwerken. Gezamenlijk bieden we een geïntegreerd aanbod voor kinderen van 0-13 jaar. Op ons kindcentrum zorgen we samen voor de ruimte, voeding en verzorging om tot bloei te komen in een warm en inspirerend klimaat dat uitnodigt tot samen spelen, samen leren en samen ontwikkelen. De verschillende professionals werken vanuit een gedeelde visie gericht op een brede ontwikkeling. Het inrichten van een rijke speelleeromgeving pakken we eveneens gezamenlijk op. Doordat de kinderopvang - naast onderwijs, BSO, TSO en peuterarrangement - voortaan ook binnen het kindcentrum geboden wordt, kunnen kinderen zich ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Nu is het de mooiste uitdaging om onze school verder te ontwikkelen en een duidelijk eigen profiel te geven. We denken als kindcentrum een sterkere verbinding te kunnen maken tussen formeel en informeel leren. Wij streven er naar de kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis op te laten doen waardoor zij hun talenten, kwaliteiten en creativiteit optimaal kunnen ontplooien. We blijven daarvoor de kwaliteit van ons aanbod voortdurend verbeteren en bieden kinderen zo een stevige basis voor de rest van hun leven."

Huisvesting blijft belangrijke issue
Ook KC Zuiderster krijgt een nieuwe directeur, Ilonka Waterloo, die voor dezelfde uitdagingen staat als Marcia. Per 1 oktober gaat de 65-jarige Fred Timmermans - na ruim 43 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt - met pensioen waarna hij het stokje officieel overdraagt aan zijn opvolgster. "Voor beide locaties is en blijft de huisvesting een belangrijk aandachtspunt, beide gebouwen zijn behoorlijk verouderd. Er moet echt iets gebeuren, in de vorm van een ingrijpende verbouwing of nieuwbouw. In september hopen we meer duidelijkheid te krijgen hoeveel subsidie de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Dat is bepalend voor de te varen koers." Fred laat dit met een gerust hart over aan Ilonka Waterloo, evenals de uitwerking van de nieuwe vierjarenvisie. "Het motto is en blijft 'Samen het beste uit ieder kind halen'. Voor mij heeft het welbevinden van de kinderen altijd voorop gestaan. Alleen in gezamenlijkheid - school én ouders - kunnen we ervoor zorgen dat zij op de plek terecht komen die het beste bij hen past. Ik heb de grootste bewondering voor de leerkrachten die het in de praktijk - ondanks de administratieve rompslomp en de hoge werkdruk - allemaal moeten doen. Zelf heb ik mijn werk altijd met veel plezier gedaan. Natuurlijk zijn er ook minder leuke momenten geweest. Als directeur moet ik aan het belang van alle leerlingen denken, waardoor je niet alle ouders tevreden kunt stellen. Ik zal het contact met leerlingen, ouders en collega's echter zeker missen." Fred kan zijn vrije tijd nu gaan besteden aan zijn 5 (bijna 6) kleinkinderen. Daarnaast zal hij zich in ieder geval als vrijwillig bestuurslid in gaan zetten voor het Sport- en Cultuurfonds. Tijd voor een nieuw begin!