V.l.n.r. René Dullaart, Herman van der Kamp, Hans Kieft, Joop Thissen en Henk Engel. Foto: Michel van de Langenberg
V.l.n.r. René Dullaart, Herman van der Kamp, Hans Kieft, Joop Thissen en Henk Engel. Foto: Michel van de Langenberg

Bejaardenhuis van de Toekomst herrijst op en rond De Helftheuvel

's-HERTOGENBOSCH – Er groeit een 'bejaardenhuis' op en rond De Helftheuvel in 's-Hertogenbosch. Meer dan 2.000 bewoners van De Helftheuvel zijn ouder dan 65 jaar. De meesten zijn prima in staat zelfstandig te wonen en te leven. Maar een groeiend aantal mensen heeft meer en meer zorg en ondersteuning nodig. Om deze behoefte op een moderne manier in te vullen, heeft een aantal Bosschenaren het initiatief genomen om te komen tot een Bejaardenhuis van de Toekomst.

De initiatiefgroep bestaat uit Paul Kagie, Hans Kieft, René Dullaart, Joop Thissen, Herman van der Kamp en Henk Engel. Allen betrokken bewoners en onderdeel van de doelgroep, op De Helftheuvel of elders in 's-Hertogenbosch. "We kennen elkaar vanuit de beweging Leefbaar 's-Hertogenbosch", aldus het gezelschap. "Ruim 2 jaar geleden is er al een plan opgesteld, dat is besproken met bewoners uit de directe omgeving van De Helftheuvel." Paul Kagie was destijds de verantwoordelijke wethouder die hierin het voortouw nam. "Sindsdien is het stil gebleven. Medio 2019 heeft de initiatiefgroep de draad weer opgepakt."

De nood is hoog
"De noodzaak is groot. Met meer dan 1.000 Helftheuvel bewoners op hoge leeftijd is de nabijheid van goed georganiseerde ondersteuning en zorg een absolute voorwaarde." Wat is precies de bedoeling? "We bouwen geen stenen bejaardenhuis. Bejaardenhuizen zijn afgeschaft en daarmee ook de voorzieningen die vroeger in bejaardenhuizen werden aangeboden. Senioren zijn er echter nog steeds. Wij willen de voorzieningen dichter bij de mensen brengen, en daar waar nodig verbeteren en aanvullend op elkaar laten zijn."

Een grote plus
"Wat ons betreft moet er vooral een dikke plus geplaatst worden op hetgeen al voorhanden is. De mensen die op en rond De Helftheuvel wonen, ontvangen zorg en ondersteuning van meer dan 100 thuis- en zorgwerkers. Zij 'vliegen' in vanuit de regio en staan op de loonlijst van meer dan 15 zorgaanbieders. De zorgverlening is over het algemeen waarschijnlijk op orde, maar het kan beter wanneer er gewerkt zou worden met gebiedsgebonden zorgwerkers. Vaste, vertrouwde zorgwerkers die samen één zorgteam vormen; het zou de zorg en ondersteuning ten goede komen. Zekerheid, het gevoel van vertrouwen en 'bekend zijn met' dienen ieders welbevinden, zeker dat van mensen op hogere leeftijd."

Elkaar ontmoeten
"Senioren hebben verder gewoon behoefte om elkaar in de nabijheid te kunnen ontmoeten. Met uitnodigende voorzieningen als een jaren vijftig huiskamer - die ook elders, bijvoorbeeld in Sint Josephoord te Nuland, functioneert - kan in deze behoefte worden voorzien. Maar we denken ook aan op ontspanning gerichte activiteiten. Van veel senioren horen we dat er verspreid over de week wat meer vertier mag zijn. Kortom: Ouderen in hun eigen omgeving warmte bieden, en daar de zorg en ondersteuning organiseren. Ontmoeting, ontspanning en afleiding organiseren met én voor de ouderen."

Het cement
De opgave om meer uit bestaande voorzieningen en de inzet van zorgwerkers te halen, staat voorop. "Wat betreft het eerste: Sporten en bewegen kan prima in gemeenschapshuis De Heftheuvel, waar het nu ook al gebeurt. Hetzelfde geldt voor het seniorenrestaurant, dat nu één keer per maand plaatsvindt en altijd direct uitverkocht is. En radio De Helftheuvel gaan we uitproberen, eveneens vanuit het gemeenschapshuis. Maar we denken ook aan een eerstelijnskliniek die mogelijk maakt dat mensen met een lichte kwetsuur niet in het ziekenhuis worden opgenomen, maar enkele dagen in de logeervoorziening van De Taling kunnen verblijven. Zo blijven mensen in hun eigen omgeving." Om dit droomplan te realiseren, zijn naast het vaste team van zorgwerkers, vrijwilligers allesbepalend. "Zij vormen het 'cement' van het 'bejaardenhuis van de toekomst', het is de bedoeling dat zij de activiteiten gericht op ontmoeting en ontspanning dragen. Ook rond De Helftheuvel zijn vele mensen als vrijwilliger actief in het bevorderen van het welzijn van onze ouderen. Wij willen hen bij elkaar brengen, zoals dat in Vlijmen al gebeurt aan de hand van het concept AllesVoorMekaar, te vergelijken met ouderwetse burenhulp. Er wordt in kaart gebracht welke bewoners in de buurt hulp zouden willen bieden en welke bewoners hulp nodig hebben, waarna een match tot stand komt."

Stap voor stap
"We gaan het plan bouwsteen voor bouwsteen realiseren. Vanaf september willen we het seniorenrestaurant vaker laten plaatsvinden en gaan we van start met het inrichten van een jaren vijftig huiskamer in gemeenschapshuis De Helftheuvel. Voor wethouder van Olden van Zorg heeft het voorkomen en doorbreken van eenzaamheid onder ouderen prioriteit. Dat is dan ook hetgeen waar wij in eerste instantie aan willen werken. Op de zondagmiddag elkaar ontmoeten in het gemeenschapshuis in plaats van achter de geraniums, dat maakt het verschil."