Logo bosscheomroep.nl
Wethouder Roy Geers geeft het startschot voor de bouwwerkzaamheden bij kindercluster De Meerlaer in Rosmalen. Foto: Henk van Esch
Wethouder Roy Geers geeft het startschot voor de bouwwerkzaamheden bij kindercluster De Meerlaer in Rosmalen. Foto: Henk van Esch (Henk van Esch Fotografie)

Gemeente 's-Hertogenbosch maakt 100 gebouwen energiezuinig

's-HERTOGENBOSCH - De gemeente 's-Hertogenbosch maakt de komende twee jaar 100 eigen panden zo energiezuinig mogelijk. Zo bespaart men niet alleen energie maar vermindert men ook de uitstoot van CO2. Het is een forse klus die wordt geklaard door in totaal 5 aannemers en 4 installateurs. "We vragen inwoners van en bedrijven in onze gemeente om duurzame maatregelen te nemen, dan kunnen wij zelf natuurlijk niet achterblijven", aldus wethouder Roy Geers. "Alleen samen kunnen we onze ambitie – 's-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050 en de gemeentelijke organisatie al in 2020 – ook waarmaken."

De aanpak van de eerste gebouwen is inmiddels gestart. Onlangs begonnen de werkzaamheden aan kindercluster De Meerlaer in Maliskamp. "Er worden 90 zonnepanelen op het dak gelegd", vervolgt Geers. "Daarnaast komen er in het hele gebouw nieuwe LED lampen. Tevens zorgen we er met een ventilatiesysteem voor dat de warme lucht die uit het gebouw komt, straks wordt benut om de verse lucht die het gebouw in komt op te warmen. Daardoor hoef je minder te stoken. Bijkomend voordeel is dat het ook de luchtkwaliteit in het gebouw verbetert, wat de gezondheid ten goede komt. Met deze maatregelen wordt het gasverbruik naar verwachting met 75% verminderd. Het elektriciteitsverbruik zal dalen met circa 30%. Dat is dus aanzienlijk. De werkzaamheden vinden bij De Meerlaer in de vakantieperiode plaats zodat het schoolgebouw bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik kan worden genomen."

Van D naar B
In totaal moeten 100 panden onder handen worden genomen. Het streven is deze van een energielabel D naar een energielabel B te brengen. "Het lastige is dat het een enorme diversiteit aan gebouwen is. Alle panden zijn weer anders. Bovendien bevinden zich de nodige monumenten onder het gemeentelijk vastgoed. Daar kun je niet alle maatregelen bij nemen die eigenlijk noodzakelijk zijn. Het zou dus heel goed kunnen dat we voor bepaalde panden, waaronder wellicht ons Stadhuis, moeten constateren dat het – gezien de huidige stand van de techniek – niet haalbaar is om een energielabel B te realiseren. . Toch treffen we ook daar maatregelen om zo veel mogelijk energie te besparen."

Strakke planning
Het is een behoorlijk strakke planning. De uitvoering is dan ook uitbesteed aan vijf aannemers en vier installateurs. "De eerste tranche van 30 gebouwen is nu gestart. Over een aantal maanden volgt de tweede en later de derde tranche. In 2020 moeten de werkzaamheden zo veel mogelijk zijn afgerond of in uitvoering zijn." Het werk aan de 100 gebouwen wordt afgestemd met de gebruikers, met name instellingen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. "In 2017 en 2018 hebben we al het nodige voorwerk gedaan. Toen is voor alle panden een EPA-advies opgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven wat er nodig is om voor het betreffende pand het gewenste energielabel te halen. De exacte maatregelen worden samen met de geselecteerde marktpartijen uitgewerkt. Om een indruk te krijgen wat het in de praktijk betekent en wat een renovatie voor consequenties heeft, is een aantal pilots uitgevoerd. Daar hebben we veel van geleerd."

Duurzame gebruikers
"Naast duurzame gebouwen hebben we ook duurzame gebruikers en bewoners nodig. Zij hebben immers veel invloed op het energieverbruik. Vandaar dat we hierover het gesprek aangaan met de gebruikers. Een nieuw ventilatiesysteem heeft immers weinig zin als vervolgens iedereen alsnog de ramen open laat staan. Wat extra begeleiding om te waarborgen dat een pand zo duurzaam mogelijk gebruikt wordt, kan geen kwaad. We laten zien dat je met eenvoudige aanpassingen in je leefstijl al een groot verschil kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van deuren, de verwarming een graadje lager zetten, ventileren, en het goed instellen van apparatuur." Ook niet onbelangrijk: De betrokken installateurs onderhouden de installaties en houden het energieverbruik in de gaten. "Na 2 jaar evalueren we sowieso wat het heeft opgeleverd. Zo weten we of onze aanpassingen ook echt effect hebben. Zijn de energiegegevens anders dan we verwachten? Dan bekijken we samen met de huurders waar dit aan ligt. Zij moeten optimaal kunnen profiteren van de voordelen van een energiezuinig pand."

Forse investering
Met de hele operatie is een bedrag gemoeid van 12,5 miljoen euro. Die investering verdient zich grotendeels terug, terwijl de huurders door een lagere energierekening minder gaan betalen. "Met deze forse investering willen we laten zien dat ook wij als gemeente ons steentje bijdragen om te komen tot een klimaatneutraal 's-Hertogenbosch. Uiteindelijk moeten we het vooral samen doen!"

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?