Rob Gevers met zijn zoontje Alex in De Bossche Hoeve
Rob Gevers met zijn zoontje Alex in De Bossche Hoeve

Bossche Hoeve wil eerste duurzame energie opwekkende kinderboerderij worden

's-HERTOGENBOSCH – De afgelopen jaren heeft de kinderboerderij aan de Kruiskampsingel in 's-Hertogenbosch dankzij de inzet van velen een metamorfose ondergaan. De Bossche Hoeve is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een inspirerende, groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Het liefst gaan ze nog een stapje verder. Door het toepassen van verschillende duurzame technieken wil De Bossche Hoeve op het gebied van energie geheel zelfvoorzienend worden.

Door Astrid Berkhout

"We willen de eerste duurzame energie opwekkende educatie kinder-/speelboerderij van Nederland worden", vertelt initiatiefnemer Rob Gevers enthousiast. Hij komt zelf regelmatig met zijn 2-jarig zoontje naar De Bossche Hoeve. Als eigenaar van een eigen installatiebureau kwam hij al snel op het idee om iets te gaan doen met duurzame energie. "De Bossche Hoeve ontvangt een beperkte gemeentelijke subsidie van 9.200 euro per jaar en is daarnaast geheel afhankelijk van sponsors, fondsen en giften. Het is dus keihard werken om ieder jaar weer de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen. De energierekening is een behoorlijke kostenpost. Denk aan de verlichting binnen en buiten, de koelingen voor het voedsel van de dieren en diverse andere installaties die continu moeten draaien. Waarom zouden we niet gebruik maken van de duurzame technieken die er zijn om de energiekosten tot een minimum te beperken? Er is voor zover wij weten geen enkele andere kinderboerderij die dit doet, dus daarmee zouden we ook nog eens een voorloper zijn."

Bijzondere speeltoestellen
Rob wil sowieso circa 70 zonnepanelen plaatsen op het dak van het hoofdgebouw. "Daarnaast willen we een educatief tintje geven aan het project door een aantal bijzondere speeltoestellen neer te zetten. Zoals elektra fietsen, een soort buiten-hometrainers, die stroom opwekken, wat zichtbaar is op een digitaal scorebord. Maar we denken bijvoorbeeld ook aan een authentieke waterpomp die grondwater omhoog gaat pompen. Het water wordt vervolgens over een waterrad geleid dat voorzien is van een elektra generator die de beweging omzet in elektrische energie, wat zichtbaar wordt gepresenteerd op een digitaal informatiebord. Het waterrad verzorgt dan tevens weer drinkwater doordat het via aangebrachte sloten naar de diverse dierverblijven wordt getransporteerd. Op een leuke, speelse en uiteraard veilige manier willen we kinderen die De Bossche Hoeve bezoeken, zo bewust maken van duurzame energie. Hier kunnen ze met eigen ogen zien hoe het precies in zijn werk gaat en wat je er allemaal mee kunt."

Samenwerking Avans Hogeschool
De Bossche Hoeve is al een erkend leerbedrijf voor leerlingen dierverzorging, hovenierswerk en facilitaire dienstverlening. Maar ook mensen met een achterstand in de maatschappij in de breedste zin van het woord vinden er hun weg. Er wordt samengewerkt met diverse instanties zoals het Leger des Heils, Novadic, Reclassering Nederland, Halt, Farent en nagenoeg alle scholen in de omgeving. "Voor dit project hebben we ook contact gelegd met Avans Hogeschool. In het kader van een stage-/afstudeeropdracht voor de opleiding werktuigbouwkunde gaan we een kleinschalige windturbine ontwerpen, die kinderen met een luchtkanon in beweging kunnen brengen. Wat ons betreft blijft Avans Hogeschool ook na dit project actief betrokken bij De Bossche Hoeve."

Stap voor stap
"Plannen hebben we genoeg, en ze zijn ook al goed uitgewerkt. We moeten alleen nog de benodigde financiële middelen bij elkaar brengen. Naar verwachting is een bedrag van 15.000 euro nodig om in ieder geval de zonnepanelen aan te kunnen brengen, waarvoor momenteel een doneeractie loopt. Dan zou de energierekening al aanzienlijk gereduceerd kunnen worden. Daar zou de stichting al heel blij mee zijn. Het is sowieso niet haalbaar om alles in één keer aan te pakken. We gaan het dan ook stap voor stap doen. In 2019 hopen we de eerste stappen al te kunnen zetten."

Doneeractie
Inmiddels is via de doneeractie ruim 5.000 euro bij elkaar gehaald. "Hoofdzakelijk dankzij de gulle giften van particulieren die De Bossche Hoeve kennen. Daarnaast loopt er tot eind juni een emballage actie bij de Albert Heijn op de Helftheuvelpassage en bij de Jumbo in Vught." Het blijkt niet zo makkelijk om mensen - te midden van de vele andere acties voor goede doelen - bereid te vinden om dit mooie initiatief te ondersteunen. "Je moet eigenlijk een keer zelf op De Bossche Hoeve zijn geweest om te weten wat een geweldige plek het is. Kinderen kunnen er genieten van de dieren en naar hartenlust spelen. Maar ook ouderen weten de kinderboerderij te vinden. Als het mooi weer is, zit het terras bomvol. Om te zorgen dat jong en oud ook in de toekomst nog kunnen genieten van De Bossche Hoeve, is het essentieel om nu te investeren in duurzaamheid. Iedere bijdrage is welkom!"

Wilt u kinderboerderij De Bossche Hoeve steunen? Kijk voor meer informatie op www.doneeractie.nl/steun-kinderboerderij-stichting-de-bossche-hoeve.