Logo bosscheomroep.nl
De Afvalstoffendienst kent een rijke historie
De Afvalstoffendienst kent een rijke historie

120 jaar Afvalstoffendienst

's-HERTOGENBOSCH – De Afvalstoffendienst bestaat 120 jaar. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert de Afvalstoffendienst op zondag 30 juni tussen 10.00 en 16.00 uur een open dag aan Titaniumlaan 1 te 's-Hertogenbosch. Ontdek de wereld achter de vuilniswagen!

Op 27 juni is het precies 120 jaar geleden dat de gemeente 's-Hertogenbosch een eigen afdeling reiniging kreeg. Destijds bestond het werk naast het schoonhouden van de straten en het ophalen van het vuil uit het legen van de beerputten, het verstrekken van bedstro en witkalk voor de armen, het bedienen van de ontsmettingsoven, het schoonmaken van de binnenwateren en de opvang van paarden en honden. "De manier waarop we met afval omgaan, is in de loop der jaren enorm veranderd", aldus Michel de Jong van de Afvalstoffendienst. "Vroeger was er simpelweg weinig afval, bovendien bestond het merendeel uit organisch materiaal. Pas rond 1400 ontstond onder invloed van de verstedelijking en het verscherpte toezicht op hygiëne het idee om afval buiten de stad te verzamelen. Waar voorheen particuliere bedrijven hiervoor werden ingehuurd, gingen tussen 1870 en 1900 steeds meer gemeenten zelf reinigingsdiensten op richten. In 's-Hertogenbosch gebeurde dat in 1899."

Streven naar hergebruik
Sinds de Tweede Wereldoorlog is er een enorme toename van andersoortig afval (o.a. plastic verpakkingen en blikjes). "In het begin werd afval hoofdzakelijk los ingezameld. In 1949 werden hiervoor de metalen afvalemmers geïntroduceerd. In 1997 zijn we gaan werken met containers. In 1970 is de glasinzameling opgestart en begin jaren '90 de inzameling van groente, fruit en tuinafval. Waar oorspronkelijk vooral de focus lag op het storten en daarna het verbranden van afval, streven we tegenwoordig in het kader van de circulaire economie juist zo veel mogelijk naar hergebruik."

De Afvalstoffendienst anno 2019
De Afvalstoffendienst is uitgegroeid tot een professionele organisatie met ruim 150 medewerkers, en exploiteert meerdere milieustations, een regionaal overslagstation voor wit- en bruingoed en een van de grotere gemeentelijke gevaarlijk afval depots. "In 2011 zijn we van de Paardskerkhofweg verhuisd naar de huidige locatie, Treurenburg. Deze biedt ons alle mogelijkheden om onszelf van inzamel- en verwerkingsbedrijf te ontwikkelen tot grondstofleverancier. Dat wil zeggen dat we aan de achterkant steeds inventiever zijn in het bewerken van bij ons ingeleverde producten tot herbruikbare grondstoffen. Tegelijkertijd zien we als een uitdaging om te voorkomen dat iets afval wordt, wat zich uit in een nog nauwere samenwerking met kringloopbedrijven." Ook het vermelden waard: Het pand van de Afvalstoffendienst is klimaatneutraal en de wagens rijden op biogas afkomstig van de aan de overkant gelegen rioolwaterzuivering.

Kijkje achter de schermen
"De meeste mensen associëren de Afvalstoffendienst vooral met de vuilnismannen die het huisafval trouw komen ophalen. Tijdens de open dag geven we bezoekers een kijkje achter de schermen en laten we zien dat ons werk veel meer inhoudt." Zo zijn er rondleidingen door de hallen, demonstraties van vuilniswagens en volop activiteiten voor de kinderen. Iedereen is van harte welkom. Er is beperkte parkeerruimte dus u wordt aangeraden met de fiets of bus te komen.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?