George Shavashidze (rechts), ambassadeur van Georgië in Nederland, overhandigt John de Bruijn (links) de 'Order of Honour'. Foto: Frans van den Brand
George Shavashidze (rechts), ambassadeur van Georgië in Nederland, overhandigt John de Bruijn (links) de 'Order of Honour'. Foto: Frans van den Brand

Bosschenaar John de Bruijn ontvangt bijzondere Georgische onderscheiding

's-HERTOGENBOSCH – John de Bruijn, voorzitter van het TBK Projectenfonds, is enige tijd geleden onderscheiden met de 'Order of Honour'. Hij kreeg deze vanwege zijn niet aflatende inzet voor het opzetten van onderwijs voor kinderen met een stoornis in het autistische spectrum in Georgië.

Het Tilburgs Byzantijns Koor (TBK) richt zich op muziek uit de Slavisch Byzantijnse traditie. In 1994 is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een speciaal, kleinschalig fonds in het leven geroepen om materiële en immateriële ondersteuning te bieden aan hulpbehoevende groepen in landen waar de liturgie volgens de Slavisch Byzantijnse ritus gevierd wordt: Het TBK Projectenfonds. "Vanuit het fonds zijn we al een aantal jaren actief in Georgië", vertelt John de Bruijn. "We merkten dat er behoefte was om iets te doen voor kinderen met een stoornis in het autistische spectrum. Vroeger werden deze kinderen meestal uit huis geplaatst en ondergebracht in kindertehuizen, ver weg van hun ouders. Vanwege het taboe was er vaak veel schaamte bij de familie. De tijden veranderen natuurlijk. Op een zeker moment is er een assessment gedaan om kinderen die in kindertehuizen verbleven terug te plaatsen bij hun ouders, of te huisvesten bij pleeg- of adoptieouders. Daar waren ook kinderen bij met een stoornis in het autistisch spectrum. Er was in Georgië echter geen kennis en ervaring in de begeleiding van autistische kinderen. Vandaar dat we in 2010 besloten een project op te zetten om specifiek leerkrachten en begeleiders op dit gebied te ondersteunen."

Inspirerende samenwerking
John stelde samen met Ton Lebbink, voorheen directeur van de mytylschool in Tilburg en expert op het gebied van onderwijs voor kinderen met allerlei beperkingen, de Georgische stichting Children of Georgia en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Tbilisi, een vijfjarenplan op. In totaal werden 4 pilotscholen opgezet. "In het kader van het project bezochten experts uit Georgië verschillende instellingen, opleidingen en organisaties in Nederland en België om mee te draaien in de praktijk, en om kennis en ervaring uit te wisselen. Om dit mogelijk te maken, financierden wij vanuit het TBK Projectenfonds de reis- en verblijfkosten van de Georgiërs. De Nederlandse specialisten zetten zich geheel vrijwillig in voor het project."

Betrokkenheid van ouders
Meer dan 100 Georgische experts namen deel aan de slotconferentie in Tbilisi in 2016. "Anno 2019 hebben zij nog steeds contact met hun Nederlandse collega's. Ze geven hun kennis en ervaring bovendien door aan collega's elders in het land, er is sprake van een sneeuwbaleffect. Op tal van scholen in meerdere districten is inmiddels sprake van aangepast onderwijs voor autistische kinderen. Door de inzet van onze specialisten en de samenwerking met Children of Georgia is het gelukt om in vijf jaar de begeleiding van autistische kinderen door deskundigen en op scholen te laten groeien tot momenteel 1500 kinderen. Bijzonder is dat ook de ouders intensief bij het project zijn betrokken. Dat is essentieel om het taboe te doorbreken. Daarnaast hebben zij net zo goed behoefte aan concrete handvatten om hun kind in het dagelijkse leven zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen."

Persoonlijke drive
John was zeer verrast toen hij te horen kreeg dat hij de 'Order of Honour' in ontvangst mocht nemen. Deze onderscheiding wordt namelijk normaal gesproken hoofdzakelijk verleend aan Georgische staatsburgers, die zich gedurende langere tijd intensief hebben ingezet voor en daardoor daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de opbouw van de staat. "Het is jammer dat Ton dit niet meer mee kan maken, hij is in februari 2018 overleden. Ik zie de onderscheiding dan ook vooral als een stuk erkenning en waardering voor de inzet van iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit project. We hebben het echt met z'n allen gedaan." De persoonlijke drive van John is terug te voeren op zijn ervaringen tijdens zijn vele reizen als senior expert van PUM, in o.a. Rusland. "Ik heb hier met eigen ogen gezien hoe erbarmelijk de situatie is van met name kwetsbare groepen in de samenleving. Dan besef je pas hoe bevoorrecht je zelf bent en ben je extra gemotiveerd om iets voor je medemensen te doen."

Meer informatie over het TBK Projectenfonds: www.tilburgsbyzantijnskoor.com.