Logo bosscheomroep.nl
Marjohn van de Ven en Willeke van Heumen stonden aan de wieg van ABC leer mee. Foto: Michel van de Langenberg
Marjohn van de Ven en Willeke van Heumen stonden aan de wieg van ABC leer mee. Foto: Michel van de Langenberg

ABC leer mee bestaat 10 jaar

Wij zijn er voor alle Bosschenaren

's-HERTOGENBOSCH – Willeke van Heumen en Marjohn van de Ven hebben een passie: Zo veel mogelijk mensen helpen de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Tien jaar geleden richtten zij de stichting ABC leer mee op om dit mogelijk te maken. Op deze manier konden zij in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Ooit gestart met een klein groepje van circa 20 deelnemers wordt er inmiddels gratis taalles gegeven op 6 locaties in de stad en nemen ieder jaar ruim 500 Bosschenaren deel aan de lessen.

"Van oudsher zijn hoofdzakelijk allochtonen die een beroep doen op onze ondersteuning", vertelt Willeke van Heumen gedreven. "Dat is ook logisch, daar liggen onze wortels, maar autochtonen worstelen hier net zo goed mee. De cijfers zijn schrikbarend; maar liefst 1 op de 6 mensen heeft taalproblemen, in 's-Hertogenbosch gaat het om 12.000 mensen. Circa 57% van hen werkt. Mede dankzij hulp van collega's zijn ze in staat om ondanks de beperkingen waar ze tegenaan lopen, hun hoofd boven water te houden. Juist die gewone Bosschenaren – die zichzelf uit een misplaatst gevoel van schaamte niet snel zelf bij ons zullen melden – willen we oproepen om vooral bij ons aan te kloppen. Onze missie voor de komende 10 jaar is om juist deze mensen hier binnen te krijgen, zodat we ook hen kunnen helpen. Sinds de oprichting van het Bossche Taalnetwerk zijn er financiële middelen voor beschikbaar; deelname is ook voor hen gratis, dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Er zijn ook geen verplichtingen. Het is fijn als je iedere week kunt komen maar als je door drukte maar een keer in de maand tijd hebt om aan te schuiven, dan is dat ook prima."

De methode van ABC leer mee
De taallessen worden bij ABC leer mee volgens een specifieke lees- en schrijfmethode gegeven. "Daarbij leren cursisten de letters niet als klanken maar als letters van het alfabet. De fonetische methode die nog steeds op de meeste scholen gehanteerd wordt, is voor veel kinderen te moeilijk. Als remedial teacher zie ik in de praktijk waar zij tegenaan lopen, ze lopen op een gegeven moment vast en slagen er niet in om op deze manier te leren lezen en schrijven. Niet voor niets is nog steeds 3 op de 10 vmbo-ers laaggeletterd. Dat ligt over het algemeen niet zozeer aan henzelf maar aan het onderwijs. Dat moet dus echt anders, zo is het dweilen met de kraan open. Onze methode biedt een alternatief, er worden heel goede resultaten mee behaald. En voor de afwisseling doen we ook vaak taalspelletjes in de les. Voor zowel cursisten als vrijwilligers moet een les een feestje zijn."

Vrijwilligers zijn welkom
Momenteel zijn er 8 docenten die les geven met ondersteuning van vrijwilligers. "In totaal hebben we een groep van ongeveer 80 vrijwilligers. Samen kunnen we veel mensen bereiken. Onze focus ligt op het leren van basisvaardigheden als duidelijk spreken, lezen, schrijven en grammatica. Daarnaast proberen we ook als het gaat om rekenen en digitale vaardigheden een helpende hand te bieden. Omdat we geen tijd hebben om alle vrijwilligers individueel te begeleiden, gebeurt de scholing zo veel mogelijk middels e-learning, via korte filmpjes waarin duidelijk te zien is hoe je een bepaald onderwerp het beste kunt uitleggen aan de cursisten. Om nog meer te kunnen doen, hebben we dringend meer vrijwilligers nodig. Iedereen die iets heeft met taal en taalvaardig is, kan zijn of haar steentje bijdragen."

Meer dan alleen taalles
"Het gaat om veel meer dan alleen taalles. Een keer in de twee maanden organiseren we in samenwerking met bedrijven een extra activiteit, zo zijn we in de aanloop naar Carnaval een kijkje wezen nemen in de bouwhal. Het sociale contact is net zo belangrijk. Na de les drinken we dan ook altijd koffie met elkaar. Niet zelden horen we behoorlijk schrijnende verhalen van cursisten. We kunnen het probleem niet voor hen oplossen maar indien nodig wel proberen hulp voor hen te regelen. We doen ons best om een veilige, vertrouwde omgeving te scheppen waarin mensen zich op hun gemak voelen. Zodra ze weer een gevoel van eigenwaarde krijgen, krijgen ze ook meer grip op hun leven. En daar doen we het uiteindelijk voor. Het geeft mij persoonlijk ontzettend veel energie om hier mee bezig te zijn, ik hoop het nog heel lang te mogen doen!"

Voor meer informatie over ABC leer mee kunt u bellen met 073-6449889 of mailen naar info@abcleermee.nl. Neem ook een kijkje op www.abcleermee.nl.