Logo bosscheomroep.nl
Het schilderij van 's-Hertogenbosch aan zee heeft inmiddels een plek gekregen in de werkkamer van wethouder Mike van der Geld
Het schilderij van 's-Hertogenbosch aan zee heeft inmiddels een plek gekregen in de werkkamer van wethouder Mike van der Geld

Beat the Carbon helpt mensen CO2-emissie te verminderen

'Het kan echt anders'

's-HERTOGENBOSCH – U volgt het nieuws en zou eigenlijk wel meer willen doen om uw bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering, maar u weet niet hoe. Geen zorgen, onlangs is de website www.beatthecarbon.nl gelanceerd om mensen te helpen die hun CO2-emissies willen verminderen en/of compenseren. Door informatie te bieden én door inspirerende voorbeelden te laten zien van projecten in uw directe leefomgeving, dicht bij huis.

Door Astrid Berkhout

Het eerste idee voor Beat the Carbon is afkomstig van de betrokken Bosschenaar Arie Bijl, o.a. medeoprichter van de Bossche Milieugroep en bestuurslid van stichting Levensbomenbosch. Uit bezorgdheid om de dramatische gevolgen van klimaatverandering ervoer hij een gevoel van urgentie om iets te doen aan het klimaatvraagstuk. Hij zocht contact met mede-Bosschenaar Jan Dirx, werkzaam bij Natuur & Milieu en penningmeester bij GroenLinks 's-Hertogenbosch, en vond in hem een medestander. "Het plan was oorspronkelijk om CO2 emissierechten op te kopen", vertelt Jan. "Grote bedrijven moeten hierover beschikken om CO2 te mogen uitstoten. Hoe meer wij er zouden opkopen, hoe schaarser en duurder de emissierechten daarmee zouden worden, waardoor bedrijven financieel worden geprikkeld om minder te vervuilen. Immers; hoe minder je vervuilt, hoe minder je betaalt. WISE (World Information Service on Energy) en Greenchoice kwamen in dezelfde periode echter op hetzelfde idee waardoor we ons plan moesten aanpassen."

Een centrale plek
Al snel ontstond een alternatief idee waarvan vanaf het begin duidelijk was dat het aan een behoefte voldeed. "Er zijn ontzettend veel goede lokale en regionale initiatieven van mensen en organisaties die zich op hun manier inzetten voor een beter milieu. Maar het publiek ziet simpelweg door de bomen het bos niet meer, je moet echt weten waar je moet zoeken als je meer informatie wilt hebben. Dat moest beter kunnen. Onze belangrijkste missie werd dan ook het lanceren van een makkelijke, toegankelijk, gebruiksvriendelijke website waarop de informatie over al deze initiatieven centraal wordt gebundeld."

Bekendheid bij organisaties en publiek
Het bestuur van Beat the Carbon bestaat uit 4 geëngageerde vrijwilligers die zich in hun vrije tijd maar al te graag inzetten voor de stichting. "Enerzijds benaderen we organisaties met de vraag of zij op onze website willen komen te staan, zo willen we het aantal project op de website, dat nu nog beperkt is, steeds verder uitbreiden. Anderzijds werken we aan een stuk bekendheid van de website door deze onder de aandacht te brengen van een steeds groter publiek. Uiteindelijk moeten alle Bosschenaren deze weten te vinden. We richten ons in eerste instantie op 's-Hertogenbosch en directe omgeving. Als het geheel aanslaat, willen we kijken of het mogelijk is te verbreden qua regio."

Uiteenlopende projecten
"Het doel is vooral informeren en activeren. De website is een dynamische verzamelplaats van informatie, ideeën en projecten. We maken zichtbaar wat er allemaal mogelijk is als je zelf actie wilt ondernemen. De reacties tot nu toe zijn heel positief dus kennelijk zitten we op de goede weg." Voorbeelden van projecten zijn o.a. het Klimaatplein, dat bedrijven concrete handvatten biedt om energiebewust te ondernemen, en Brabant Woont Slim, het energieloket van de gemeente 's-Hertogenbosch waar inwoners terecht kunnen met vragen over het isoleren van hun woning.

Gevoel van urgentie
Wat voor ambitie heeft de gemeente 's-Hertogenbosch eigenlijk als het gaat om klimaatverandering? Onze stad streeft ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze doelstelling te bereiken, heeft de gemeente een klimaatprogramma voor 2016-2020. Het college zet daarbij in op technische vernieuwing maar ook op technieken die inmiddels bewezen effectief zijn gebleken. Maar ook op een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, bewoners en instellingen; deze is essentieel om de energietransitie te doen slagen. Tijdens de officiële lancering van www.beatthecarbon.nl overhandigde het bestuur een schilderij van de Rosmalense amateurschilder Henk de Laat aan wethouder Mike van der Geld (o.a. duurzaamheid). Dit is een vrije impressie van de zeespiegelstijging tot aan de wallen van de stad. 's-Hertogenbosch aan zee… het onderstreept het gevoel van urgentie. Het schilderij heeft inmiddels een mooie plek gekregen in de werkkamer van Mike van der Geld in het stadhuis.

Beat the Carbon is groeiende en wil zo veel mogelijk projecten en initiatieven een plek geven op de website. Dus staat uw activiteit er nog niet op, meld u dan vooral aan via www.beatthecarbon.nl.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?