Logo bosscheomroep.nl
Volop plezier tijdens de feestelijke presentatie van de RekenBeweegBox. Foto: Michel van de Langenberg
Volop plezier tijdens de feestelijke presentatie van de RekenBeweegBox. Foto: Michel van de Langenberg

Feestelijke presentatie RekenBeweegBox voor Bossche basisscholen

Dikke pret bij de rekenles!

's-HERTOGENBOSCH – De afgelopen twee jaar is vanuit De Plek - de thuisbasis van sportclub Flik-Flak - door vele MBO's, HBO's, basisscholen in 's-Hertogenbosch en onderwijskundigen hard gewerkt aan het ontwikkelen van 70 rekenbeweeglessen voor basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 4. Met deze lessen leren kinderen op een speelse manier rekenen, los van het plezier dat ze ongetwijfeld hebben in het bewegen. Onlangs werd het eindresultaat, een RekenBeweegBox waar een aantal basisscholen uit de omgeving gratis gebruik van kunnen maken, gepresenteerd.

Door Astrid Berkhout

Het begon allemaal in 2017, toen Flik-Flak samen met Op Maat bij wijze van pilot een reeks rekenlessen gaf in de gymzaal op 4 Bossche basisscholen. Daarbij bleek al snel dat er behoefte was aan actieve rekenbeweeglessen in plaats van traditionele zittende rekenlessen. Sinds 2018 is projectmatig gewerkt aan het realiseren van een rekenbeweeg lespakket voor groep 1 t/m groep 4. Het betreft een samenwerking van o.a. Flik-Flak, Op Maat, 8 basisscholen (Maaspoort en Empel), Fontys PABO & Sportkunde, AVE, Avans en KW1C Sportacademie 's-Hertogenbosch ('buurt, onderwijs en sport' en 'agoog'). Het project is mogelijk gemaakt door een onderwijs- en innovatiesubsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Plezier in rekenen en bewegen
"In het eerste jaar zijn de lessen ontwikkeld", vertelt Gertruud Verwoert, die als coördinator van De Plek tevens een coördinerende rol vervulde in het RekenBeweegBox project. "Het tweede jaar hebben we benut om de lessen daadwerkelijk te testen. We zijn begonnen op 4 basisscholen, met 400 leerlingen. Vanaf het allereerste begin was er al veel interesse vanuit het onderwijs. We zijn meteen een onderzoek gestart om te zien of leerlingen ook echt beter leren rekenen en/of beter geconcentreerd blijven tijdens de rekenbeweeglessen. Daarvoor hebben we reken- en concentratietesten afgenomen bij de deelnemende kinderen, die we vergelijken met de resultaten van controlegroepen die de RekenBeweegBox lessen niet aangeboden hebben gekregen. We weten nog niet wat hier uit is gekomen, maar we hebben wel met eigen ogen kunnen zien hoeveel lol de kinderen hebben. Dat plezier in zowel het rekenen als bewegen is goud waard, want hoe leuker je iets vindt, hoe eerder je ook geneigd bent om het te doen."

De RekenBeweegBox
Het eindproduct is een grote (gratis) RekenBeweegBox, bestaande uit een lesmap en bijbehorend materiaal. "Er is een lespakket voor groep 1 en 2 en een lespakket voor groep 3 en 4, beide bestaande uit 35 lessen. Om de lessen zo uitdagend mogelijk te maken, hebben studenten en docenten ook extra lesmateriaal ontwikkeld, zoals beweeg-dobbelstenen, verhoudingsplaatjes en grote tafelmatten. Docenten kunnen dit op heel veel verschillende manieren gebruiken. Ieder spel is bovendien aan te passen aan het niveau van de kinderen." Elisabeth Smaal, leerkracht en reken coördinator van basisschool De Bron, is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de RekenBeweegBox. "Als school vinden wij zowel bewegen als rekenen belangrijk, die connectie was dus al snel gemaakt. Bij ons deden groep 1 en groep 3 mee in de testfase. Kinderen hebben van nature een grote bewegingsdrang. Het is ideaal als je als docent het stil en zittend werken aan het bureau kunt afwisselen met een stuk beweging, waarbij ze spelenderwijs ook nog iets meekrijgen op het gebied van rekenen. Van getallen en getalbegrip tot verhoudingen en optellen en aftrekken; het komt allemaal aan bod."

Ervaringen uit de praktijk
"Wij merken zelf dat de lessen specifiek een meerwaarde hebben voor kinderen die wat meer moeite hebben met rekenen", vervolgt Elisabeth. "Normaal gesproken zouden zij zich wellicht niet zo snel openstellen, maar bij de rekenbeweeglessen gebeurt alles spelenderwijs. Dit brengt een heel andere dynamiek met zich mee. Kinderen helpen elkaar en moedigen elkaar aan. De druk is er af, waardoor het allemaal net wat makkelijker gaat. Veel scholen zijn sowieso al bezig met bewegend leren. De hulpmiddelen uit deze RekenBeweegBox kun je ook op andere gebieden inzetten. Heel handig dus."

Feestelijke presentatie
Onlangs werd de RekenBeweegBox feestelijk gepresenteerd. Hierbij gingen leerlingen van 4 basisscholen aan de slag met de spellen. Gertruud: "Bijna 200 leerlingen van groep 1 t/m 4 leefden zich helemaal uit en waren super enthousiast. Wat ons betreft was de presentatie dan ook een groot succes. Zonder de betrokkenheid van genoemde partijen hadden we dit niet kunnen doen. Ik ben trots op wat we de afgelopen 2 jaar samen hebben gecreëerd."

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@flik-flak.nl of een kijkje nemen op www.rekenbeweegbox.nl.