Logo bosscheomroep.nl
Renk van Oyen. Foto: Michel van de Langenberg
Renk van Oyen. Foto: Michel van de Langenberg

Poëziepodium op zoek naar Stadsdichter 's-Hertogenbosch

'Als stadsdichter moet je sterk in je schoenen staan'

's-HERTOGENBOSCH – Het Poëziepodium wil eind dit jaar de Stadsdichter van 's-Hertogenbosch introduceren. Er zijn twee momenten waarop kandidaten zich kunnen presenteren: Op zaterdag 14 september en op zaterdag 30 november, in Brouwers aan de Vaart. Het oordeel van een vakjury én de stem van het publiek bepalen wie zich uiteindelijk stadsdichter mag noemen. Tot 16 mei kunnen kandidaten zich nog aanmelden.

"Binnen de culturele sector heerst al veel langer het idee om een stadsdichter te installeren", aldus Renk van Oyen, sinds januari jl. programmeur van Poëziepodium 's-Hertogenbosch. "Specifiek de poëzie sector heeft echter vaak de neiging om af te wachten. Met de introductie van een stadsdichter willen we de boel in beweging brengen. Een beetje stad heeft er een, maar vaak wordt die aangesteld door de gemeente. Daarmee verliest de stadsdichter zijn onafhankelijkheid, terwijl deze juist wel af en toe tegen de gevestigde orde aan moet kunnen schoppen. Om die reden hebben we de stichting Letterbekken in het leven geroepen. Vanuit deze stichting gaan we allerlei activiteiten ontplooien rondom poëzie en de letteren, waaronder dus de stadsdichter én het Poëziepodium, dat verder gaat onder de nieuwe naam Letterbekken Live. Daarmee hopen we de autonomie van de stadsdichter te kunnen garanderen en de titel te kunnen beschermen." Bij de nieuwe ambities hoort ook een nieuw thuishonk; vanaf volgend seizoen vindt het Poëziepodium voortaan plaats in Brouwers aan de Vaart.

Wat doet een Stadsdichter?
"De Stadsdichter 's-Hertogenbosch schrijft gevraagd en ongevraagd gedichten - in ieder geval 6 keer per jaar - en publiceert deze via de kanalen die voor de stadsdichter zijn gemaakt door stichting Letterbekken, en via eigen, zelfgekozen kanalen en uitingen. Hij verplaatst zich verder makkelijk tussen verschillende doelgroepen binnen het culturele- en maatschappelijke netwerk en is aanwezig bij allerlei evenementen in de stad. Hij gaat verder samenwerkingen aan met organisaties binnen en buiten de stad. De stadsdichter stijgt uit boven het geschreven product en heeft de vrijheid om zich kritisch uit te laten over onderwerpen, ook politieke, die op dat moment actueel zijn. Zo prikkelt hij de inwoners van de stad." Een stadsdichter is overigens iets anders dan een stadschroniqueur, een rol die Eric Alink met verve vervult. "Wat ons betreft kunnen ze heel goed naast elkaar bestaan. Het verschil zit 'm in de directheid. Waar een stadschroniqueur meer afstandelijk beschouwt bij speciale gelegenheden, zit een stadsdichter dichter op de alledaagsheid terwijl hij zich tegelijkertijd explicieter uitspreekt over zaken die er spelen."

De eisen
Stichting Letterbekken ontvangt dit jaar 2.000 euro subsidie vanuit het pop-up fonds van de gemeente 's-Hertogenbosch en 1.000 euro van het Hermes business netwerk. "Hiermee kunnen we in ieder geval van start gaan en de stadsdichter ondersteunen met o.a. digitale media." Aan wat voor eisen moet je voldoen om je aan te kunnen melden als kandidaat? "Je moet in ieder geval 18 jaar zijn en in de gemeente 's-Hertogenbosch wonen. Daarnaast moet je beschikken over eigen, bestaand repertoire. Omdat je behoorlijk in het voetlicht staat, is het van belang dat je stevig in je schoenen staat." Mocht je uitgekozen worden, dan ben je in principe voor de periode van 3 jaar Stadsdichter 's-Hertogenbosch.

Buiten je 'comfortzone'
Als kandidaat word je uitgedaagd om je buiten je 'comfortzone' te begeven. "Voor het eerste evenement op 14 september worden kandidaten door ons gekoppeld aan een professional uit een andere discipline, zoals een band of theatermaker. Uiteraard kijken we daarbij heel goed wat bij iemand past als persoon, je moet je wel veilig en zeker kunnen voelen. Samen bereiden jullie een act van circa 20 minuten voor. We kiezen er bewust voor om het op deze manier te doen. Er is onder dichters weinig variatie; je hebt dichters die schuchter staan voor te lezen en 'slam' dichters die wellicht net iets te uitgesproken zijn in hun optreden. Daar zit veel tussen; in de eerste auditieronde kun je uitproberen wat al dan niet werkt voor jou." Zowel publiek als jury spreken zich vervolgens uit. "De overgebleven kandidaten geven op 30 oktober een performance, die zij geheel naar eigen inzicht mogen invullen." Tot nu toe hebben 2 kandidaten zich aangemeld: Doeko L en Friso Woudstra. "We roepen dan ook vooral iedereen op om zich bij ons te melden. Aan ons zal het niet liggen, wij zullen de Stadsdichter 's-Hertogenbosch alle middelen aanreiken om zijn functie tot een succes te maken!"

Meer informatie is te vinden op www.letterbekken.nl en www.facebook.com/bosschepoezie. Wil jij je kandidaat stellen? Aanmelden is mogelijk via renk@renkvanoyen.com.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?