Logo bosscheomroep.nl
Wethouder Mike van der Geld verrichtte de officiële openingFoto: Gérard van Kessel
Wethouder Mike van der Geld verrichtte de officiële openingFoto: Gérard van Kessel

Nieuwe stadstuin op bovendek Wolvenhoek

's-HERTOGENBOSCH – Het bruisende centrum van 's-Hertogenbosch heeft er een klein stukje groen bij gekregen. Onlangs is op het bovendek van parkeergarage Wolvenhoek een stadstuin geopend. Hier kunnen bewoners en bezoekers van de binnenstad genieten van een groene omgeving, mét prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

In 2015 heeft het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) een wedstrijd uitgeschreven om te komen tot functionele, creatieve en groene ontwerpen te verkrijgen voor de parkeergarage Wolvenhoek. De winnende ontwerpen zijn getoetst op realiseerbaarheid en (financiële) haalbaarheid, maar helaas konden ze niet kostenneutraal worden uitgevoerd, de realiserings- en exploitatiekosten bleken te hoog. Omdat het concept wel aanspraak, heeft de gemeenteraad op 8 november 2016 een motie aangenomen om te onderzoeken hoe het bovendek van de Wolvenhoek alsnog kon worden omgetoverd tot een groene oase, zonder dat dit ten koste zou gaan van te veel parkeerplaatsen. Een gespecialiseerd bedrijf kwam uiteindelijk met een ontwerp. De gemeente maakte vervolgens een bedrag van 40.000 euro vrij om het geheel ook daadwerkelijk te realiseren.

Het ontwerp
De daktuin heeft een plek gekregen aan de achterzijde van het bovenste parkeerdek (zijde Binnendieze). Hij wordt aan beide lange zijden begrenst door plantenperken, gevuld met bodembedekkers, grassen, struiken vaste planten en laagstam fruitbomen. Er is toegevoegde waarde gecreëerd in de vorm van een ontmoetingsruimte tussen de twee plantenperken, bestaande uit een grote picknicktafel, die op een kunstgras ondergrond is geplaatst; helaas was het niet mogelijk om een echte groene ondergrond te realiseren, vandaar dat hiervoor is gekozen om de groene uitstraling te behouden. In totaal hebben uiteindelijk 10 parkeerplaatsen plek moeten maken voor de daktuin.

Klimaatbestendig watersysteem
"Als gemeente willen we op deze manier in de eerste plaats een statement maken als het gaat om de potentie van groene daken, specifiek in onze binnenstad", vertelt wethouder Mike van der Geld. "Sowieso is een groen dak gewoon mooi in mijn beleving en die van vele anderen. Daarnaast helpt het tegen de hitte, tegenwoordig geen overbodige luxe met de warme zomers. Verder dragen groene daken bij aan biodiversiteit in de stad én leveren ze een grote bijdrage aan het opvangen van regenwater. Op deze manier kan er relatief eenvoudig voor worden gezorgd dat het riool minder snel overloopt. Zeker gezien de toenemende verstening in de stad spelen groene daken daarmee een essentiële rol om onze ambitie om te komen tot een klimaatbestendig en robuust watersysteem in 's-Hertogenbosch, waar te maken." Zowel particulieren als Verenigingen van Eigenaren kunnen een beroep doen op een subsidieregeling als zij het voorbeeld van de gemeente willen volgen. "We hopen mensen te inspireren om ook zelf groene daken aan te leggen. Om dit te stimuleren, hebben we de subsidie voor de komende periode zelfs verdubbeld."

Plek voor ontmoeting
"In de tweede plaats is de daktuin ook een aangename, openbare plek waar je elkaar kunt ontmoeten. De locatie met uitzicht op de Sint-Jan is uniek. Het groen is natuurlijk nog pril, het moet in de loop der tijd helemaal vol groeien, maar nu al zie ik regelmatig mensen zitten als het zonnetje schijnt. Al tijdens de opening hoorde ik van mensen die werken bij bedrijven in de buurt dat zij het erg fijn vinden dat zij hier voortaan hun boterham kunnen eten tijdens de lunch. Als gemeente willen we die ontmoeting graag faciliteren. Om die reden starten we in mei tevens een pilot met losse stoelen in de openbare ruimte. "Bij een gastvrije binnenstad horen ook voldoende plekken om te zitten, om even uit te rusten of een praatje te maken. In grote steden als Parijs en Londen zijn die al gemeengoed. Bij wijze van experiment gaan van begin mei tot begin oktober een aantal kleurrijke metalen stoelen 'on tour' door de binnenstad, ze zijn steeds voor 2 maanden op een bepaalde plek te vinden." Daarbij worden ook culturele organisaties, verenigingen en bewoners gevraagd om met leuke ideeën te komen rondom de stoelen, zoals voorleesmiddagen op locatie of kleinschalige optredens of exposities.

Evaluatie
Critici zullen als snel naar voren brengen dat bij beide initiatieven het risico bestaat op overlast, vervuiling en vernielingen. "Het zou eeuwig zonde zijn als we het om die reden dan maar niet doen. Wij zijn er van overtuigd dat het een meerwaarde is voor de stad. Mede om die reden voeren we ook een evaluatie uit, voor de 'groene oase' na 2 jaar en voor de openbare stoelen na afloop van de pilotperiode. Dan zal blijken of ook bezoekers de meerwaarde inzien voor de stad en hoe we eventueel een vervolg aan kunnen geven."

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?