Jong en oud gingen met elkaar in gesprek tijdens het stadsgesprek in de StadsBiEB. Foto: Mike Harris
Jong en oud gingen met elkaar in gesprek tijdens het stadsgesprek in de StadsBiEB. Foto: Mike Harris (Foto: Mike Harris)

Actieonderzoek over ouder worden in 's-Hertogenbosch

's-HERTOGENBOSCH - Hoe kan 's-Hertogenbosch zo worden georganiseerd dat het fijn is om hier oud te worden? Hoe kunnen kunst, cultuur, zorg en welzijn samenwerken zodat u zich als oudere Bosschenaar onderdeel blijft voelen van het leven in de stad? Hoe blijft u meedoen? Dat zijn de vragen waar het actieonderzoek Lang Leve…! van de Academie voor Beeldvorming zich mee bezighoudt. Onlangs gingen zij tijdens een stadsgesprek in de StadsBiEB met senioren, beleidsmakers en professionals uit zorg en cultuur in gesprek over ouder worden in 's-Hertogenbosch. Het uiteindelijke doel: bouwen aan een brede beweging die van 's-Hertogenbosch een Age Friendly Cultural City gaat maken.

Door Astrid Berkhout

De Academie voor Beeldvorming – oorspronkelijk voortgekomen uit het Bossche Makershuis – ziet kunst als een communicatiemiddel. "Wij pakken concrete vragen op uit de samenleving en vormen hieromheen multidisciplinaire teams, bestaande uit o.a. bewoners, professionals, ervaringsdeskundigen en andere, die onder leiding van een kunstenaar aan de slag gaan", vertelt Klaas Burger, artistiek leider van de Academie voor Beeldvorming. "Het proces staat daarbij centraal. Als we denken genoeg geleerd te hebben, nemen we onze verantwoordelijkheid en zetten de opgedane kennis in om de bestaande beeldvorming te beïnvloeden en ruimte te creëren voor nieuwe ideeën. Dit alles kan bijvoorbeeld resulteren in een kunstwerk in de openbare ruimte, maar we voeren ook uitgebreide onderzoeken uit als Lang Leve…!"

Het ouderenvraagstuk
In 2016 won de Academie voor Beeldvorming de onderzoeksprijs van The Art of Impact. In hetzelfde jaar gingen ze van start met een grootschalig actieonderzoek gericht op het ouderenvraagstuk. "Als je ouder wordt, kun je niet meer wat je vroeger kon. Door fysieke gebreken kun je bijvoorbeeld wellicht niet meer naar een concert of een tentoonstelling in een museum, waardoor je langzaam maar zeker terechtkomt in een isolement. Het is een uitdaging om dit soort culturele activiteiten zo te organiseren dat senioren gewoon kunnen blijven meedoen en zich onderdeel blijven voelen van het leven in de stad. Er gebeurt in 's-Hertogenbosch al ontzettend veel als het gaat om de gezondheid en vitaliteit van ouderen. Het probleem is echter dat alle opgedane kennis en ervaring blijft hangen in afzonderlijke projecten van instellingen en organisaties. Er valt dan ook enorme winst te behalen met het stimuleren van samenwerking tussen het ouderenwerk en culturele instellingen in de stad."

Smeden van een collectief
Om die reden is de Academie voor Beeldvorming de afgelopen jaren vooral bezig geweest met het smeden van een collectief. "Het vergde een lange adem maar inmiddels hebben Bossche ouderen, de gemeente 's-Hertogenbosch, Dansnest, Willem Twee Concertzaal, Van Neynsel, Farent, Babel, Wakkere Grootmoeders, Theater aan de Parade, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Stichting Actieve Senioren zich al aangesloten." Het onderzoek Lang Leve…! bestaat uit een aantal samenhangende onderdelen. Waaronder tweewekelijkse gesprekken tussen genoemde partners over relevante thema's. "Zo houden we elkaar scherp." Maar ook de ontschotting van het beleid over zorg, welzijn, kunst en cultuur; wethouder van Olden heeft een convenant ondertekend om deze meer met elkaar te vervlechten, o.a. door een combinatiefunctionaris in te stellen.

Feestelijke manifestatie
Concreet zijn dansers van Dansnest – in samenwerking met Van Neynsel en Farent – de afgelopen periode al op dansvisite gegaan bij senioren in de stad. "Dans is een heel krachtig instrument waarmee je de verbinding kunt leggen tussen beweging, zelfexpressie en contact. Ook in de herfst van de ouderdom en zelfs bij ouderen met dementie. Dans helpt je over de drempel en maakt interactie mogelijk." Ook andere acties worden opgezet en bestaande activiteiten worden versterkt. Het onderzoek loopt nog tot november 2019. Het is de bedoeling dat eind juni een feestelijke manifestatie plaatsvindt. "Alle lijnen die we tot dan toe hebben uitgezet, brengen we dan bij elkaar en presenteren we als totaalpakket aan de stad. Vervolgens hebben we nog een paar maanden de tijd om het geheel te verankeren in de verschillende betrokken organisaties en instellingen. Op die manier hopen we 's-Hertogenbosch uiteindelijk een stuk leeftijdsvriendelijker te maken, zodat de stad toegankelijker wordt voor specifiek senioren, én hopen we dat organisaties ook in de toekomst meer in gesprek doen met deze doelgroep, omdat ze de potentie er van inzien. In een tijd waarin de structuur van kerk en verzorgingsstaat grotendeels ontbreekt, moet je creatief zijn en publieke plekken - ook op het gebied van kunst en cultuur - zien en leren gebruiken als potentiele plekken van ontmoeting."

Meer informatie is te vinden op www.academievoorbeeldvorming.nl.