Logo bosscheomroep.nl
Jeroen Hellemons afgelopen week in Perron-3 in Rosmalen tijdens een IkZorg bijeenkomst  Foto: Henk van Esch
Jeroen Hellemons afgelopen week in Perron-3 in Rosmalen tijdens een IkZorg bijeenkomst Foto: Henk van Esch

Samenwerken aan een toekomstbestendige zorg

's-HERTOGENBOSCH - Van 11 t/m 16 maart was het de week van Zorg en Welzijn. Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord Brabant. In totaal zijn er 220 organisaties aangesloten waarmee Transvorm ingaat op de aanpak van uitdagingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid en opleiden en imago. En dat daar een hoop uitdagingen liggen op dit moment is volgens Jeroen Hellemons van Supportteam Zorg & Welzijn van Transvorm wel duidelijk.

Door Lesha Bosman

"Tijdens de Week van Zorg en Welzijn is de sector weer even extra onder de aandacht gebracht", vertelt Jeroen. "En dat is mooi want de beeldvorming over zorg en welzijn klopt niet altijd met de werkelijkheid. En mede die beeldvorming zorgt voor een aantal uitdagingen. Op dit moment hebben we te maken met vergrijzing en die blijft ook de komende jaren nog doorgaan. Dat betekent dat we veel handen nodig hebben om dat op te vangen. Maar de vraag is, hoe krijgen we voldoende medewerkers? En hoe houden we de kwaliteiten van die medewerkers op niveau? En hoe zorgen we ervoor dat de huidige medewerkers duurzaam en met enthousiasme (blijven) werken in de sector? Op al deze fronten werkt Transvorm samen met de bij haar aangesloten organisaties, want we hebben de oplossingen niet op de plank liggen. Wat we wel kunnen, is met een enthousiast team informatie verzamelen en verspreiden, partijen bij elkaar brengen en concrete acties en instrumenten ontwikkelen en beschikbaar stellen."

Uitdagingen omzetten naar kansen
"Een van die acties is het organiseren van diverse bijeenkomsten. In deze regio worden geregeld activiteiten georganiseerd die mensen helpen bij hun oriëntatie binnen Zorg en Welzijn. Dit gebeurt onder de noemer van IK zorg. Zo is er bijvoorbeeld de IK zorg Workshop. Hier worden de verschillende werkvelden toegelicht en krijg je een beeld van welke sector de meeste vacatures biedt. Deze werd afgelopen week nog op perron 3 in Rosmalen aangeboden. Ook is er de IK zorg Voorlichtingsbijeenkomst. Hier gaat het vooral om een Meet & Greet met werkgevers om 1 op 1 kennis te maken. En dat is belangrijk. Op dit moment staan er alleen al op onze vacaturewebsite BrabantZorg.Net ongeveer 1700 vacatures binnen zorg en welzijn. Veel op het gebied van ouderenzorg."

Imago
"Er bestaat op dit moment een beeld dat het in de zorg hard werken is voor weinig geld. Dat beeld klopt niet. Vaak staat er een prima salaris tegenover werk dat enorm veel voldoening geeft. In deze tijd waarin het individualisme hoogtij viert en mensen op zoek zijn naar zingeving is voldoening in je werk juist waar mensen naar op zoek zijn. Binnen zorg en welzijn gaan we uit van de mens. Ook bij het invullen van vacatures leveren we maatwerk en kijken we naar mogelijkheden. Zo zijn er verkorte opleidingen voor herintreders en omscholingstrajecten voor mensen die zich willen laten omscholen waarbij er direct gewerkt kan worden. Het gaat er vooral om dat potentiële werknemers de juiste motivatie hebben. Als we zo doorgaan zullen er binnenkort 1 op de 4 mensen in de zorg moeten werken om de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is. We zullen dus samen naar creatieve oplossingen moeten zoeken."

Transvorm verbindt en ondersteunt
Uiteindelijk is het onze missie om een evenwichtige kwaliteit en kwantiteit te ontwikkelen in de personeelsvoorziening. Daar moeten we creatief over blijven nadenken. De sector zorg en welzijn is een prachtige sector die vorm en inhoud geeft aan een van de beste zorgsystemen in de wereld. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vele honderden zorg- en welzijnsorganisaties en meer dan 150.000 zorgmedewerkers in Brabant. Transvorm is er voor de verbinding en concrete ondersteuning op het gebied van werken en opleiden. Samen werken we aan een toekomstbestendige zorg."

Kijk voor openstaande vacatures en bijeenkomsten van Ik Zorg op www.brabantzorg.net/activiteiten.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?