Kruiskamp Got Talent krijgt groots vervolg: 'We willen echt iets aanwakkeren in de wijk'

's-HERTOGENBOSCH – De Kruiskamp mag dan soms negatief in het nieuws zijn, volgens de Stichting De Kruiskamp Ons Buurtje is het op de eerste plaats een wijk boordevol talent. Veelal nog onontdekt. Daarom organiseert de stichting 23 juni een groots evenement in het Beatrixpark: Kruiskamp Got Talent. Een project bedoeld om talent te ontdekken, te bevorderen en een podium te bieden.

"Afgelopen zomer vond al een bescheiden maar succesvolle eerste editie plaats. Deze krijgt komende zomer een groots vervolg", vertelt Feriye Tastan, bestuurslid van de Stichting De Kruiskamp Ons Buurtje. De stichting werd vorig jaar officieel opgericht en is een initiatief voor en door Kruiskampers. "We zijn allemaal ouders woonachtig of afkomstig uit de Kruiskamp. De reden om de stichting op te richten is tweeledig. Wij merkten dat er weinig te doen was voor de kinderen uit de wijk. Wat er wel wordt georganiseerd, wordt nog niet altijd gevonden door buurtbewoners. Veel mensen weten de weg naar de buurtkamers of hulporganisaties niet te vinden en dreigen daardoor tussen wal en schip te geraken.

De Kruiskamp is een grote wijk, de meest gekleurde wijk van de stad, en ook een wijk die een hoge mate van eenzaamheid kent. Het idee achter de stichting is om mensen bij elkaar te brengen en eenzaamheid tegen te gaan. Sinds de oprichting zijn al diverse activiteiten en initiatieven ontstaan. Zo zijn we in gesprek gegaan met huurdersverenigingen om woonproblemen tegen te gaan, we krijgen meldingen binnen van misstanden en we organiseren activiteiten zoals 'Vrouwen in beweging', waarvoor veel animo is uit de wijk. Dat is voor ons wel de bevestiging dat een wijkstichting hier gewoon nodig is. Sinds de oprichting groeit het aantal initiatieven, zijn steeds meer mensen enthousiast om zich vrijwillig in te zetten en onlangs hebben we zelfs de sleutel gekregen van onze mooie eigen locatie aan de Churchilllaan dat gaat dienen als een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de gehele wijk." De locatie werd vorige week feestelijk geopend.

Op jacht naar talenten in de wijk
Een activiteit van de stichting waar de komende maanden veel aandacht naar uitgaat, is Kruiskamp Got Talent. Het idee erachter is dat er veel talent is in de wijk dat nog onontdekt is. We willen deze talenten in kaart brengen, talenten bevorderen en hen een podium bieden. Jong, oud, zwart, wit. Talent in de brede zin van het woord. Iedereen kan mee doen. In samenwerking met de Brede Bossche School, KlubUp, een leergemeenschap van Avans Hogeschool Sociale Studies en vrijwillige coaches in de wijk gaan we in gesprek met mensen, proberen we te achterhalen waar behoefte aan is en organiseren we activiteiten waar talenten verder ontdekt en ontplooid kunnen worden."

Finale in Beatrixpark
23 juni beleeft de 'talentenjacht' haar finale in het Beatrixpark. Feriye: "Deelnemers kunnen daar hun talent showen. Dat kan in verschillende vormen. Op het podium, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een tentoonstelling of door het geven van een workshop.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het daar niet stopt. De activiteiten en coachingsessies die we organiseren hebben wat ons betreft een langdurig karakter. Zo hopen we dat mensen uit de wijk ons, andere buurtinitiatieven en elkaar voortaan beter weten te vinden. We willen echt iets aanwakkeren."

Aanmelden of Meld Talent Anoniem
Iedereen die een talent heeft, kan zich aanmelden voor Kruiskamp Got Talent. "Of het nu gaat om zang, dans, verhalen vertellen, schrijven of breien. We zijn geïnteresseerd in alle vormen van talent." Ook is het mogelijk om iemand anders op te geven via Meld Talent Anoniem. Aanmelden kan via de Facebookpagina De Kruiskamp Ons Buurtje, email dekruiskamp@gmail.com of via een van de aanmeldavonden die de komende maanden zullen worden georganiseerd op scholen en buurtkamers in de wijk.