Logo bosscheomroep.nl
Een impressie van NLdoet in 2018: bij zorgboerderij De Locatie wordt er hard gewerkt. Foto: Jan de Rond
Een impressie van NLdoet in 2018: bij zorgboerderij De Locatie wordt er hard gewerkt. Foto: Jan de Rond

Doe mee aan NLdoet!

's-HERTOGENBOSCH – Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 maart vindt voor vijftiende keer de vrijwilligerscampagne NLdoet plaats in 's-Hertogenbosch en Vught. Tientallen organisaties hebben zich inmiddels al aangemeld en zijn op zoek naar mensen die hun klus of activiteit helpen klaren. Bent u een van de vele vrijwilligers die een of meerdere dagen de handen uit de mouwen gaat steken? Sluit u vooral aan!

Door Astrid Berkhout

NLdoet wordt in de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught georganiseerd door Mooi zo Goed zo, Vrijwilligersnetwerk Galant en Welzijn Vught i.s.m. het Oranje Fonds. In tegenstelling tot alle berichten over verenigingen die de grootste moeite hebben om vrijwilligers te vinden durft Jan de Rond van Mooi zo Goed zo de stelling aan dat het goed gaat met het vrijwilligerswerk in 's-Hertogenbosch e.o. "'s-Hertogenbosch is een van de steden met het hoogste aantal vrijwilligers, landelijk staan we op de vijfde plaats. Uit cijfers blijkt bovendien dat er sinds 2000 maar liefst 247 nieuwe organisaties zijn opgericht in gemeente 's-Hertogenbosch. Vooral in de sociaal-maatschappelijke hoek, maar ook de kunst- en cultuursector doen het goed. Een mogelijke verklaring zou zijn dat de protestgeneratie van de jaren '60 hiervoor verantwoordelijk is. Toen waren ze heel openlijk aan het provoceren, nu verbinden ze hun enorme drive aan een organisatie."

Veel ambitie
"Het probleem is niet zozeer dat er een tekort is aan vrijwilligers, maar eerder dat organisaties veel ambitie hebben. Wanneer een voetbalclub bijvoorbeeld groeit van 10 naar 20 elftallen, ontstaat er een knelpunt in de bemensing. Als je dan vervolgens gaat verkondigen dat het niet lukt om mensen te vinden die zich willen inzetten voor de vereniging, is dat niet erg motiverend. Als je echter de positieve kant, het feit dat je een club bent met grote dromen, laat zien, voelen mensen zich daar eerder toe aangetrokken. Dat is dan ook wat we vooral doen met NLdoet; we willen juist die positieve kant zichtbaar maken." Het mes snijdt voor de deelnemende organisaties aan meerdere kanten. "Enerzijds is er vaak een concrete klus die ze graag gedaan willen hebben waar je met NLdoet de benodigde mankracht voor kunt mobiliseren. Anderzijds krijgen mensen zo ook de kans om op een vrijblijvende manier kennis te maken met verschillende organisaties, zodat ze kunnen ontdekken of ze het zien zitten om na NLdoet als vrijwilliger aan de slag te gaan. Last but not least wordt ook nog eens het vrijwilligerswerk an sich in het zonnetje gezet. Voor vrijwilligers is het sociale aspect belangrijk. Met een hapje en een drankje erbij is het gewoon leuk om samen bezig te zijn."

Eendenkooi Maaspoort
Naast klussen (van de voorjaarsschoonmaak van een dierenparkje tot het zomerklaar maken van een speeltuin) zijn er de laatste jaren steeds meer gezelligheidsactiviteiten tijdens NLdoet, waarbij 'iets voor een ander doen' centraal staat. In 2018 deden in totaal 60 organisaties mee, met 80 activiteiten. Eendenkooi Maaspoort - gelegen aan het Burgemeester van Zwietenpad - is een van hen, zij doen al vanaf het allereerste begin mee aan NLdoet. "Eendenkooi Maaspoort is de enige eendenkooi in 's-Hertogenbosch die nog als zodanig herkenbaar is", vertelt Rut Stokman. "De stichting beheert deze en brengt hem zoveel mogelijk terug in de oude staat. Daarvoor zijn we uiteraard afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. In de periode september t/m maart is iedere 14 dagen een wisselende groep vrijwilligers aanwezig om te helpen."

Onmisbaar
Een indruk van de reguliere werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten: Van het onderhoud aan bomen en struiken tot het creëren van nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen. Rut: "Tijdens NL Doet gaan we dit jaar bovendien het huidige dak van de observatie-hut vervangen door een 'groen' dak, zodat er meer planten komen met voedsel voor (solitair levende) bijen en wespen. Daarnaast moeten er nog wilgen worden geknot en woekeraars zoals bramen worden verwijderd. Extra vrijwilligers zijn nodig om allerhande werkzaamheden uit te voeren die bijdragen tot het behoud en ontwikkeling van een uniek natuurgebied midden in een woonwijk. Zonder hen zouden we dit allemaal niet kunnen doen."

Meer info: www.nldoet.nl.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?