Logo bosscheomroep.nl
Kinderen kunnen zich verwonderen over al wat leeft in de Tiny Forests. Foto: IVN.
Kinderen kunnen zich verwonderen over al wat leeft in de Tiny Forests. Foto: IVN.

Gemeente 's-Hertogenbosch realiseert eerste Tiny Forest in Brabant

's-HERTOGENBOSCH – In samenwerking met IVN natuureducatie legt de gemeente 's-Hertogenbosch de komende tijd vier Tiny Forests aan in 's-Hertogenbosch. Een Tiny Forest is een mini-bos dat in de stad ligt, het is ongeveer zo groot als een tennisveld. Hierin leven vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. "Met een Tiny Forest brengen we natuur dicht bij huis, zodat jong en oud dit kunnen ontdekken."

Door Astrid Berkhout


In 2016 was er al discussie in de raad om steun voor het realiseren van een Kleine Wildernis. Helaas kwam dit uiteindelijk niet van de grond. In 2018 deed zich de kans voor om het initiatief nieuw leven in te blazen. IVN kreeg 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om in Nederland Tiny Forests aan te leggen. Er ontstond zo alsnog een nieuwe kans. "Het college omarmde het initiatief", aldus wethouder Mike van der Geld. "We vinden het belangrijk omdat het fysiek een bijdrage levert aan vergroening van het stedelijk gebied en de biodiversiteit. Daarnaast is een Tiny Forest ook vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie van grote waarde; het helpt om water beter op te vangen bij zware regenval én zorgt in de bebouwde omgeving voor verkoeling op warme dagen."

Samenwerking met scholen
"Bij de aanleg van de Tiny Forests werken we samen met scholen. Het is ook de bedoeling dat ze dichtbij scholen komen te liggen. Op die manier wordt het voor hen heel makkelijk om er samen met de kinderen naar toe te gaan en hen in het kader van natuureducatie dit stukje natuur te laten beleven. IVN heeft bovendien een lespakket ontwikkeld waar ze gebruik van kunnen maken, om het zo ook inhoudelijk handen en voeten te geven in het schoolprogramma."

Vier locaties
Voorlopig is er ruimte voor vier Tiny Forests in 's-Hertogenbosch; deze moeten er voor 2021 komen. "Hoe eerder hoe beter. We moeten wel goed kijken waar ze het beste een plek kunnen krijgen. De locatie moet namelijk aan een aantal eisen voldoen." Zo moet een Tiny Forest tussen de 200 en 400 m2 groot zijn en op loopafstand liggen van een school of een kinderdagverblijf. "Er mogen ook geen kabels en/of leidingen onder of boven de grond liggen", vult Johan Mees, stadsecoloog bij de gemeente 's-Hertogenbosch, aan. "Als gemeente faciliteren we en dragen we per Tiny Forest 10.000 euro bij, evenals het IVN. Verder is het essentieel dat er betrokkenheid en draagvlak is in de buurt. Om die reden nodigen we alle omwonenden uit om mee te helpen bij het planten en onderhoud van het Tiny Forest. Het moet echt iets van henzelf worden."

Primeur in Brabant
De gemeente brengt momenteel in kaart wat mogelijke locaties zijn. "Daarnaast hebben we inwoners van de stad gevraagd waar zij kansen zien. Dit heeft geresulteerd in 8 serieuze voorstellen, die we de komende tijd nader gaan onderzoeken om tot een aantal voorkeurlocaties te komen." In februari 2019 wordt al een eerste Tiny Forest aangelegd in de wijk Noord, tevens de eerste in Brabant. Dit doet de gemeente in samenwerking met IVN Natuureducatie, BBS Haren, Donk en Reit en de werkgroep Natuur op Noord. Het bosje zal worden ingeplant met allerlei inheemse bomen en struiken. Verder komt er een buitenlokaal, een open plek met boomstammen waar de kinderen op kunnen zitten. Er komt bovendien een licht hekwerk omheen te staan om het geheel te beschermen en de gelegenheid te geven om te groeien. Na 2 jaar gaat dit hek weg en kan de natuur zijn eigen gang gaan."

Een grotere aanpak
Mike: "De Tiny Forests zijn onderdeel van een grotere aanpak. In het kader van de Groene Delta werken we aan een robuuste groenstructuur in en om de stad. De komende 3 jaar komt er circa 50 ha nieuwe natuur bij." Daarbij gaat het niet alleen om grootschalige natuur buiten de stad, maar o.a. ook om de aanleg van bloemlinten en natuurvriendelijke oevers in de wijken. Johan: "De bloemlinten kunnen bijvoorbeeld parken en Tiny Forests met elkaar verbinden zodat uiteindelijk een soort kralensnoer ontstaat dat door de stad heen loopt, waardoor een samenhangend ecologisch netwerk ontstaat. Als ecoloog ben ik heel nieuwsgierig hoe specifiek de Tiny Forests zich gaan ontwikkelen. Doordat de stad de afgelopen jaren steeds groener is geworden, is die uitgegroeid tot een toevluchtsoord voor vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren zoals egels, eekhoorns en zelfs bunzings. Voor de natuur is dit soort kleinschalige stadsnatuur ontzettend waardevol. We zijn er echter nog lang niet, het is zaak om nu vooral door te gaan op de ingeslagen weg!"

Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/tinyforest. U kunt ook mailen naar j.mees@s-hertogenbosch.nl.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?