Ton Meulman besloot zes jaar geleden om het verhaal van zijn bijzondere huis en diens bewoners in een boek vast te leggen. Foto: Michel van de Langenberg
Ton Meulman besloot zes jaar geleden om het verhaal van zijn bijzondere huis en diens bewoners in een boek vast te leggen. Foto: Michel van de Langenberg

Huys van Boxtel en zijn buren: Deelgenoot zijn van de geschiedenis

's-HERTOGENBOSCH - Veel mensen zijn trots op het huis waarin zij wonen. Voor Ton en Ineke Meulman geldt dat om een wel heel speciale reden. Het avontuur begon in de zomer van 2005, toen ze de sleutels van hun nieuwe huis overhandigd kregen. En wat voor een huis. Een monumentale woning in de Postelstraat, in het historische hart van 's-Hertogenbosch, met een geschiedenis van bijna zeven eeuwen. Een huis met een ziel. Een groep archeologen, historici, bouwhistorici en kunsthistorici hebben het verleden van het huis en de nabije omgeving ontrafeld. Ze zijn daarbij gesteund door specialisten van de afdeling Erfgoed van de Gemeente 's-Hertogenbosch. De eindredactie was in handen van historicus Jan van Oudheusden en bouwhistoricus Ad van Drunen.

"Het project heeft zes jaar geduurd", vertelt Ton Meulman gedreven. "Het was een prachtige samenwerking tussen verschillende professionals." Het resultaat? Een fascinerende kijk op de historie van dit stadsdeel die een mooi beeld oplevert van het bouwen en leven door de eeuwen heen in een gerenommeerde vestingstad. Afgelopen november verscheen het boek met de titel 'Huys van Boxtel en zijn buren' bij de Bossche boekhandel en uitgever Adr. Heinen. "Niet alleen de huizen in dit kleine stukje oude stad aan de westzijde van de Vughterstroom Postelstraat, Uilenburg, Uilenburgstraatje en Lamstraatje worden beschreven", vertelt Ton. "Er wordt ook duidelijk wie er woonden in al die jaren van eind 14e eeuw tot op de dag van vandaag. En we zijn heel wat te weten gekomen over de voormalige bewoners. Hoe hun huizen bijvoorbeeld in al die eeuwen waren ingericht en ingedeeld. Alles wat de archeologen in dit oude stadsdeel hebben kunnen vinden komt terug in het boek."

De Heeren van Boxtel
De naam Huys van Boxtel die boven de brede toegangsdeur prijkt, verwijst naar de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw toen het woonhuis bezit was van de Heeren van Boxtel. Zij verbleven gewoonlijk op hun kasteel Stapelen in Boxtel, maar hadden tegelijk ook zulke nauwe banden met de stad 's-Hertogenbosch, dat zij er een stadswoning op nahielden. Maar niet alleen de huizen en het woonhuis van Ton en Ineke zijn onderzocht. Ook de geschiedenis van het kloosterterrein van de Uilenburg, het gebied aan beide zijden van de Vughterstroom tot aan de tweede stadsmuur is nu voor het eerst in kaart gebracht en de bezittingen van de Abt van Sint Truiden, de priorij van Postel, de drie (verdwenen) gasthuizen en kloosters en kerken zijn in beeld gebracht. En De Hof van Weerthuysen en de adelijke familie Berwout komen aan bod in het boek. Bovendien is er een reconstructie gemaakt van de schuilkerk uit de 18e eeuw achter het Huys van Boxtel met een uitvoerige toelichting over deze roerige periode.

Speciale plek
Voor Ton en Ineke Meulman is die geschiedenis van eeuwen meer dan zo maar een interessant detail. Ton: "Wij beseffen ons heel goed dat we in een huis wonen waar heel veel generaties voor ons hebben geleefd. Wij zijn deelgenoot van die geschiedenis en dat voelen we. Het doet ons beseffen hoe bevoorrecht we zijn dat we op zo'n speciale en mooie plek wonen. Daarom is zes jaar geleden het plan opgevat om het verhaal van dit huis en zijn bewoners in een boek vast te leggen. Om deze geschiedenis goed tot zijn recht te laten komen, is ook de omgeving bij het onderzoek betrokken. Hierdoor kan enerzijds een nauwkeurig beeld geschetst worden van de huizen, hun eigenaren en bewoners. Anderzijds zijn er vanuit de Postelstraat lijnen te trekken en verbindingen te leggen met kleinere en grotere gebeurtenissen en situaties in de stad en ook daarbuiten."

Gedetailleerd beeld
Dit alles heeft geresulteerd in een unieke publicatie met heel veel beeldmateriaal. De 526 pagina's en bijna 700 afbeeldingen tonen een klein deel van de Bossche binnenstad, met het Huys van Boxtel als kern, vanuit verschillende invalshoeken dat tot in detail beschreven wordt. Zo ontstaat een goed beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen, van de bebouwing op deze plek en de ontwikkeling die deze heeft doorgemaakt en van de vele generaties eigenaren en bewoners.

Het boek is te koop bij boekhandel Adr. Heinen en het Jheronimus Art Center voor €39,95. ISBN 978-90-8680-162-8.