Jong en oud kunnen weer als vanouds genieten tijdens het Bosch' Winterparadijs. Foto: Henk van Esch
Jong en oud kunnen weer als vanouds genieten tijdens het Bosch' Winterparadijs. Foto: Henk van Esch

Bosch' Winterparadijs officieel van start: dankbaar, doen en dromen

's-HERTOGENBOSCH – Even leek het erop dat 's-Hertogenbosch dit jaar geen winterevenement zou hebben, maar gelukkig is niets minder waar. Van 8 december 2018 tot en met 6 januari 2019 vindt alsnog het Bosch' Winterparadijs plaats op de Parade. Het thema is 'Dankbaar, doen en dromen'. Op alle fronten is de stad de afgelopen weken in beweging gekomen om dit mogelijk te maken, daarmee is het Bosch' Winterparadijs meer dan ooit een evenement voor en door de stad.

De teleurstelling onder de Bossche bevolking was groot toen het nieuws kwam dat het Bosch' Winterparadijs in 2019 geen doorgang zou vinden. "Als stadsbestuur en gemeentelijke organisatie wil je natuurlijk luisteren naar de signalen vanuit de samenleving", vertelt Jan de Wit namens de gemeente 's-Hertogenbosch. "Het was voor iedereen ondenkbaar dat er geen winterevenement zou zijn op een van de mooiste pleinen van Nederland. We voelden ons dan ook gezamenlijk verplicht om te onderzoeken of er toch niet nog iets mogelijk was." Gelukkig bleek dat het geval. Naast de gemeente 's-Hertogenbosch sloten SOCH, Hoteloverleg, Hartje 's-Hertogenbosch en KHN, afdeling 's-Hertogenbosch, zich aan bij het initiatief. De gemeente draagt 37.500 euro bij, het bedrag dat eigenlijk bedoeld was voor Joris Kerstboom. De andere partijen leveren eveneens een financiële bijdrage, maar ook capaciteit.

"Een team van maar liefst 30 mensen is druk bezig met de organisatie. We hebben er samen hard aan moeten trekken. Op 29 oktober jl. hebben we officieel een 'go' gekregen dus we hadden amper een maand de tijd om iets neer te zetten. Het was een hele uitdaging, maar het feit dat het gelukt is, laat de kracht van de stad zien. Iedereen is bereid zijn of haar steentje bij te dragen. 's-Hertogenbosch laat je eigenlijk nooit in de steek!" Dat bleek ook uit de vele reacties op de oproep om zich te presenteren op het podium. "Het is bijzonder om te zien dat tientallen hoofdzakelijk amateurgezelschappen - koren, harmonieën en (drum)fanfares - de kans hebben gegrepen om hun kunsten te tonen aan het Bossche publiek. De programmering wordt steeds completer en kent naast optredens ook veel zingevingsmomenten."

Nieuwe stijl
Uiteraard kunt u sowieso genieten van een gezellig ingerichte Parade, met winterse aankleding. Naast een schaatsbaan is er ook een tubehelling en een nostalgische draaimolen. "Mede dankzij het thema hebben we dit jaar echt een Bosch' Winterparadijs nieuwe stijl. Er is volop vermaak maar daarnaast zijn er veel activiteiten op het gebied van zingeving, passend bij de tijd van het jaar. Denk aan dankbaarheidsmeditatie, wintersprookjes voorlezen voor kinderen, dankbaarheidskerstballen, goede doelenacties van het Sint-Janslyceum en Koning Willem 1 College en een geweldige inzet van de Blauwe Engelen."

Highlights
"Het openingsweekend staat in het teken van de voedselbank, mensen kunnen voedingsmiddelen doneren. Op 15 december om 15.00 uur strijkt All You Need is Love neer op het Bosch' Winterparadijs neer voor opnamen van hun veelbekeken Kerstspecial. Verder werken we samen met Het Noordbrabants Museum, waar momenteel de expositie 'Uit de stal van Bosch' plaatsvindt. Met o.a. het origineel van het schilderij 'De Aanbidding der Koningen', een topstuk van Bosch dat speciaal is overgevlogen uit het Metropolitan Museum of Art in New York. Op 16 december zal in het verlengde hiervan een publieksevent plaatsvinden voor het Vierde Geschenk in het kader van Driekoningen. Op Eerste en Tweede kerstdag is er een kerst sing-a-long met sfeervolle meezingmuziek, geleid door Hans Tervoort en Kelsey Ikkersheim. Wie in aanmerking wil komen voor de titel 'Beste Bossche Oliebollenbakker', moet de website ook goed in de gaten houden en op 2 januari krijgen we een Nieuwjaarswens-moment op het Winterparadijs. Traditiegetrouw eindigt Bosch' Winterparadijs na Driekoningen." Al met al valt er voor jong en oud dus meer dan genoeg te beleven!"

Er is nog ruimte in de programmering voor niet-commerciële initiatieven. Heeft u ideeën voor een optreden of een activiteit, mail dan naar kabinetszaken@s-hertogenbosch.nl of bel met Jan de Wit, 06-20015207. De complete programmering komt te staan op: www.boschwinterparadijs.nl.