Logo bosscheomroep.nl
Foto: Herman van Eijck
Foto: Herman van Eijck

IVN Natuurmomentje: Samenscholingen

Bij winterweer denken we aan kou, vorst, sneeuw en ijs. IJs ontstaat doordat water bij een temperatuur van nul graden warmte afstaat aan de lucht. Als het dan een beetje waait, wordt die warmte afgevoerd en koelt het water sneller af tot het bij nul graden bevriest. Omdat water van 4 graden zwaarder is dan warmer water, zakt het in diepe plassen en meren naar de bodem en stijgt warmer water op. Hierdoor bevriest ondiep water sneller dan diepe wateren. Maar als het lang genoeg koud is, bevriezen ook de diepere plassen en meren en vormt zich een ijslaag. Voor onze watervogels is dat niet fijn. Immers zij zijn voor drinken en voedsel afhankelijk van water, diertjes die in de modderige bodem leven, visjes en waterplanten. Door de ijsvorming wordt hun voedselbron afgesloten. Daarom verzamelen ze zich massaal op de ijsvrije plekken en houden de wakken open door in het water heen en weer te zwemmen. In de samenscholing van watervogels bij de wakken kunnen we veel verschillende soorten waarnemen. Niet alleen de gewone soorten maar ook soorten die we niet zo vaak zien. De vogels kunnen goed tegen de kou en vriezen niet zo gauw dood. Moeilijker hebben ze het met het vinden van voedsel en daardoor kunnen ze verhongeren. Zo zijn begin maart 2018 ca. 95 procent van alle ijsvogels gestorven omdat het water waarin ze visjes vingen, dicht was gevroren. Maar vogels die niet leven van levende vis komen, om iets aan eten te bemachtigen, allemaal tegelijk af op voedsel dat wij strooien. Dat is altijd weer een prachtig gezicht.

Herman van Eijck

Het IVN is een vereniging die mensen wil stimuleren in het ontdekken van de natuur om ons heen. Centraal staan de thema's educatie en bescherming. Meer informatie over de natuurgebieden rond 's-Hertogenbosch en over het IVN: www.ivn-s-hertogenbosch.nl.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?