De mannen van Dukebox: v.l.n.r. Bram van de Ven, Joris Branderhorst (Vuist), Bart van Velzen, Gyani Saman en Silvan Vasilda (Vuist). Foto: Michel van de Langenberg
De mannen van Dukebox: v.l.n.r. Bram van de Ven, Joris Branderhorst (Vuist), Bart van Velzen, Gyani Saman en Silvan Vasilda (Vuist). Foto: Michel van de Langenberg

Den Bosch goes Urban!

's-HERTOGENBOSCH – De urban cultuur leeft in 's-Hertogenbosch. PvdA raadslid Jolanda van Gool diende onlangs een motie in tijdens de begrotingsbehandeling om meer ruimte te bieden voor urban initiatieven in de stad. De motie werd aangenomen, waardoor o.a. evenementen als Woordlustig, Back to the Cyphers en Bosch Bike Fest in 2019 een boost krijgen. Maar nog belangrijker; de Bossche politiek heeft hiermee duidelijk uitgesproken dat zij zich hard wil maken voor de urban scene in onze stad.

Door Astrid Berkhout

Het is mede dankzij de inzet van Dukebox, hét productiehuis voor urban & hiphop in 's-Hertogenbosch, dat er ook in de Bossche politiek draagvlak bestaat voor urban. Dukebox vormt in de urban scene de 'spin in het web' die fungeert als centraal aanspreekpunt én die verschillende urban initiatieven en partijen met elkaar verbindt. "Dit vanuit het idee dat zo een krachtig netwerk ontstaat, wat uiteindelijk leidt tot meer samenwerking. We realiseren projecten dan ook nooit alleen maar juist samen met een aantal partners uit of buiten de urban scene. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk de breedte op en richten we ons op verschillende urban disciplines, zowel op het gebied van kunst als sport. Alleen zo kan een vruchtbare kruisbestuiving ontstaan; partners kunnen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en door elkaar laten inspireren."

Manifest
De gemeente 's-Hertogenbosch beschikt reeds over een 'urban ambtenaar' waar mensen bij aan kunnen kloppen. In maart jl. kregen Dukebox en het World Skate Center tijdens een manifestatie over de toekomst van de lokale urban scene, een deel van de politieke partijen bovendien zover om een manifest te ondertekenen. Namens de urban scene waren Koninkrijk van Muziek, Face2Crew, Cypher HQ, Kings of Colors en Step to the Jam hierbij aanwezig. "We wilden vooral een open dialoog op gang brengen", vertellen Bart van Velzen en Bram van de Ven, respectievelijk creatief en zakelijk leider van Dukebox. "Dat is gelukt. Samen hebben we een aantal doelen geformuleerd, zowel politieke partijen als de urban scene hebben uitgesproken dat zij de komende jaren hun handen ineen slaan om deze ook daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor moeten die doelen op korte termijn wel eerst concreet worden gemaakt, afgestemd op de wensen en behoeften van onze doelgroep, de jongeren waar het ons uiteindelijk om gaat. Gezamenlijk kunnen we de urban scene naar een hoger niveau brengen."

Lokale 'urban vouchers'
Volgens de motie moeten er o.a. lokale 'urban vouchers' komen, kleine impulsgelden die nieuwe of bestaande urban jongereninitiatieven de kans geven om door te groeien. Dukebox gaat jongeren die hier een beroep op willen doen, faciliteren in het maken van een plan en een begroting. "Dit is naar voorbeeld van de provinciale 'urban vouchers' die Zuidlijn de afgelopen jaren mogelijk heeft gemaakt. Deze worden uitgezet door het B5 platform, waar naast 's-Hertogenbosch ook Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond in vertegenwoordigd zijn." Een geheel nieuw event is het urban arts & sports festival 'BST Connection' dat onlangs plaatsvond op de Tramkade in 's-Hertogenbosch. "Oorspronkelijk was het idee dat dit zou gaan reizen langs de 5 aangesloten Brabantse steden, maar we verkennen nu toch de mogelijkheden om het in 's-Hertogenbosch te verankeren zodat het duurzaam belegd is voor de toekomst."

De ultieme droom
Even terugkijken op het verleden… In 2014 zag Dukebox het levenslicht. De afgelopen tijd wordt hard gewerkt aan een professionaliseringsslag in de organisatie, die inmiddels een 3-koppig kernteam én een vast mediateam omvat. "De uitdaging is om dit te doen met behoud van de dynamiek die zo kenmerkend is voor de urban community." Sinds een half jaar beschikt Dukebox in ieder geval over een nieuwe eigen plek. "Het World Skate Center bood ons aan om gebruik te maken van een van hun ruimtes, in ieder geval voor een jaar. Hier hebben we flexplekken, een studioruimte en een chill hoek. We zijn er heel blij. We hopen dat steeds meer jongeren deze plek zullen weten te vinden als uitvalsbasis om hun creatieve ideeën tot bloei te laten komen. Wij helpen hen graag verder." Het lijkt er op dat Dukebox in haar vierjarig bestaan al behoorlijk veel heeft bereikt. "We zijn zeker op de goede weg. Tegelijkertijd zijn we nog niet waar we willen zijn, er is nog meer dan genoeg te doen. Onze ultieme droom - een fysieke broedplaats voor urban talent en een verzamelplek voor allerlei initiatieven en organisaties die zich bezig houden met urban cultuur - blijft bovendien overeind. Ooit hopen we die alsnog waar te kunnen maken, wellicht ergens in de Bossche spoorzone."