Logo bosscheomroep.nl
Jan Kelders achter Katja Kelders en wethouder Mart van der Poel
Jan Kelders achter Katja Kelders en wethouder Mart van der Poel

Een medische campus op voormalig terrein Land van Ooit

HEUSDEN - Onlangs hebben de gemeente Heusden en Jan Kelders een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van een medische campus op Landgoed Steenenburg, het voormalige terrein van het Land van Ooit. Namens de gemeente tekende wethouder Mart van der Poel, Katja Kelders deed dat namens Jan Kelders Beheer B.V.
In het voorjaar van 2019 start Kelders met de bouw van een centrum voor medisch onderzoek en ontwikkeling.

Op korte termijn hoopt Kelders daar ook een diagnostisch centrum aan toe te voegen waar het mogelijk is om full body scans en second opinions uit te voeren. De voorbereidingen voor dat laatste zijn al in volle gang. Maar een dergelijk centrum voor preventief onderzoek mag in Nederland op dit moment nog niet gebouwd worden. Volgens de huidige wet op het bevolkingsonderzoek is dat in ons land verboden, al hoopt Kelders op een spoedige wetswijziging. Bij hemzelf is tot tweemaal toe in een vroeg stadium kanker ontdekt door full body scans. "Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat je tijdig op de hoogte bent van een eventuele ziekte. In mijn plannen heb ik al veel steun gekregen, vanuit bijvoorbeeld de medische wereld, de gemeente Heusden en ook de provincie Noord-Brabant," aldus Kelders.

Zorgen om te dure zorg
"Een tijdige diagnose kunnen stellen scheelt enorm veel medische kosten, geld dat nu uitgegeven wordt aan management en administratie," weet Kelders. "Het baart me grote zorgen dat de Nederlandse zorg in de ranglijst van de Wereldgezondheidsorganisatie is gezakt tot een Europese middenmoter. De kosten rijzen de pan uit, terwijl de levensverwachting van de Nederlander stagneert in vergelijking met de landen om ons heen," legt Kelders uit. In 2012 stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau vast dat 80 procent van de bevolking mee wil betalen aan de zorg van de medemens. "Mensen die zich dat kunnen veroorloven, zijn bereid om daar meer voor te betalen. Maar te veel Nederlanders met een laag- of middeninkomen zijn een kwart van hun inkomen kwijt aan zorg. Dat kan en móet anders!"

Persoonlijke wens
Het realiseren van het centrum is een langgekoesterde wens van Kelders. Bij hem werd ruim vijfentwintig jaar geleden in een vroeg stadium een niertumor ontdekt. "Dankzij een vroegtijdige diagnose werd daarna nogmaals kanker bij mij ontdekt. De artsen vertelden me opnieuw dat ik er op tijd bij was." Zijn devies is sindsdien: 'voorkomen is beter dan genezen.' De Nederlandse wet verbiedt echter een zogenoemde full body scan te doen. Daardoor wijken inmiddels duizenden Nederlanders uit naar onder meer Duitsland. "Een dergelijk lichaamsonderzoek laat in korte tijd zien hoe het ervoor staat. Het heeft zich bij mijzelf en vele anderen al bewezen. De patiënt kan niet alleen in een vroeg stadium worden behandeld, het levert grote besparingen op in de gezondheidszorg." Per (oncologische) behandeling lopen de kosten al gauw in de vele tienduizenden euro's, per patiënt op jaarbasis 100.000 euro. Met een nieuwe campus voor research- en development dat gehuisvest wordt op Landgoed Steenenburg wil Kelders onderzoekers bovendien de ruimte geven om nieuwe, betere en goedkopere medicijnen en behandelmethoden te kunnen ontwikkelen.

Medische samenwerking
Sinds 1989 levert Kelders financiële bijdragen aan de medische wereld. Zo draagt hij bij aan de ontwikkeling van medische hulpmiddelen en worden studieprojecten voor onder meer medische ontwikkelaars aan het Radboudumc Nijmegen ondersteund. Kelders: "Het is van levensbelang om te investeren in medisch onderzoek. Zo werken we samen aan hoop voor patiënten met MS en Alzheimer, aandoeningen waarvoor tot op dit moment geen medicijn bestaat dat voor genezing kan zorgen. Er is veel meer onderzoek nodig dat bovendien in het diagnostisch centrum kan plaatshebben." Ook droeg Kelders onder meer bij aan het financieren van het oncologisch centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, een nieuw nazorgtraject voor (slok)darmkanker in het Universitair Ziekenhuis Leuven en een PET-scan voor het Academisch Ziekenhuis Turnhout.

Impuls voor Heusden
Wethouder Mart van der Poel van de gemeente Heusden is blij met de nieuwe invulling van het voormalige Land van Ooit. "De gemeente is verheugd dat we met de heer Kelders gaan samenwerken," aldus Van der Poel. "Zijn visie op en de realisatie van de medische campus levert de noodzakelijke impuls voor het totale plan Steenenburg. Het gaat om een unieke ontwikkeling in een uniek natuur- en cultuurhistorisch gebied". De medische campus kan volgens de gemeente enkele honderden arbeidsplaatsen opleveren, op mbo-, hbo- en universitair niveau. De gemeente tekent binnen het plan voor de bouw van zorgappartementen, hofwoningen en vrije kavels. Oomen Architecten uit Breda tekent voor het ontwerp van de in het oog springende campus.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?