Logo bosscheomroep.nl
De commissie Filantropie, presenteerde onlangs hun plannen. Vlnr - Arnold Veldman, Daniëlla Nijman, Ruurd Verdam, Emiel Felix en Anne-Marie van Eeten. Foto: Joell Eskens
De commissie Filantropie, presenteerde onlangs hun plannen. Vlnr - Arnold Veldman, Daniëlla Nijman, Ruurd Verdam, Emiel Felix en Anne-Marie van Eeten. Foto: Joell Eskens (Foto: RON ESKENS)

Rotary wordt grootste fondsenwerver in 's-Hertogenbosch e.o.

's-HERTOGENBOSCH - Het idee van een lokale goede doelen gids ontstond naar aanleiding van een artikel dat Jan de Rond las in een tijdschrift. Daarin werd beschreven dat er volgens prof. dr. René Bekkers van de VU-Amsterdam een enorme toename van erfenissen en schenkingen gaat ontstaan de komende tijd. In 's-Hertogenbosch en Vught een bedrag van maar liefst 1 miljard euro dat tot nu toe voornamelijk naar nationale en internationale goede doelen gaat. Jan de Rond, lid van de Rotaryclub 's-Hertogenbosch West en jarenlang fondsenwerver voor Mooi zo Goed zo, vond dat een gemiste kans en bedacht een manier om ook lokale initiatieven in de schijnwerpers te zetten.

"Anno nu zijn er alleen nationale en internationale goede doelen gidsen die worden geraadpleegd door mensen die een erfenis willen achterlaten aan het goede doel", vertelt Jan de Rond. "Hierdoor lopen lokale goede doelen en maatschappelijke initiatieven geld mis. Zij zijn te klein om zich grote campagnes of reclame-uitingen te veroorloven." Rotaryclub 's-Hertogenbosch West wil in de zomer 2019 een lokale goede doelen gids op de markt brengen waarin zo'n 75 lokale organisaties zijn opgenomen die het steunen waard zijn. De gids zal verspreid worden onder bedrijven en instellingen zoals notarissen, banken, vermogensbeheerders, accountants, financiële adviseurs en begrafenisondernemers.

Samen sterk voor lokale samenleving
"De gedachte achter de lokale goede doelen gids is dat de komende 40 jaar de naoorlogse generaties veel geld gaan weggeven door middel van hun erfenis. Veel meer dan ooit het geval is geweest. Een en ander blijkt uit het onderzoek 'Geven in Nederland' van prof. dr. René Bekkers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Berekend is dat tot 2060 circa 106 miljard euro vererfd gaat worden aan goede doelen. Maar hoe kies je nou een goed doel uit? Vaak wordt dat aan de hand van de nationale en internationale goede doelen gids gedaan. Hierdoor komen lokale goede doelen nagenoeg niet aanbod, mede omdat ze te klein zijn om hier serieus werk van te maken. En dat is heel jammer", aldus Jan de Rond. "Juist die lokale doelen zorgen voor een enorm positieve impuls van de lokale samenleving." Rotary 's-Hertogenbosch West komt deze lokale goede doelen nu te hulp. Er wordt samengewerkt met collega Rotaryclubs in 's-Hertogenbosch en Vught, Avans Hogeschool, VU-Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Mooi zo Goed zo en lokale notarissen en banken.

Spelregels
"Om in aanmerking te komen voor de goede doelen gids moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen", aldus Jan de Rond. "De organisatie, vereniging of stichting moet bijvoorbeeld voor anderen werken. Een badmintonvereniging komt dus niet in aanmerking, maar de Voedselbank dus wel. Daarnaast is er een onderverdeling gemaakt van vier categorieën. Goede doelen die zich richten op Buurt- en wijkinitiatieven, Kunst en cultuur, Milieu en natuur en Sociaal en maatschappelijke doelen. Er zijn zo ongeveer 750 organisaties die dan overblijven. Daarvan willen we er ongeveer 10% van uitlichten in de lokale goede doelen gids. We maken hierdoor een soort etalage waarbij we bewustwording op gang helpen om ook lokale doelen niet uit het oog te verliezen als je zoekt naar een goed doel om een gedeelte van je geld aan te schenken. Om de juiste goede doelen in beeld te krijgen en te selecteren hebben we de hulp ingeschakeld van studenten aan Avans Hogeschool."

De Bossche Gouden Eeuw van Filantropie
Eric Koopmanschap, voorzitter Rotaryclub 's-Hertogenbosch West: "Een van de doelstellingen van Rotary is community service. Tot nu toe doen we dit steeds met één wisselende organisatie. De afgelopen 10 jaar hebben we samengewerkt met zo'n dertien verschillende clubs in 's-Hertogenbosch en hen tijd, kennis, relaties en geld beschikbaar gesteld. Door het project van de lokale goede doelen gids te omarmen onder de naam 'De Bossche Gouden Eeuw van Filantropie', hopen we lokale gemeenschapsorganisaties en goede doelen voor lange tijd een goede financiële basis te kunnen bieden. Een team van zeven mensen is onder leiding van Jan de Rond vanaf januari aan het werk om het project voor te bereiden. De planning is de lokale goede doelen gids eind juni 2019 te presenteren." Jan de Rond: "In 's-Hertogenbosch en Vught zal tot 2060 zo'n 1 miljard euro geschonken en vererfd gaan worden aan goede doelen. Als we erin slagen om 10 % van dit bedrag om te buigen kunnen we dus een hoop betekenen voor de goede doelen in 's-Hertogenbosch en omstreken. Tot nu toe is iedereen die wij over dit idee spreken zeer enthousiast en meer dan bereid mee te werken." Dit is een goed voorbeeld hoe een heel simpel idee, een enorme positieve verandering gaat inhouden voor de lokale samenleving.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?