Logo bosscheomroep.nl
Enkele leden van het genootschap met Frans Bolder (tweede van rechts) en Henk van Vught (rechts). Foto: Michel van de Langenberg.
Enkele leden van het genootschap met Frans Bolder (tweede van rechts) en Henk van Vught (rechts). Foto: Michel van de Langenberg. (Foto: )

Kwart eeuw genootschap dat gebruik naam 's-Hertogenbosch promoot

's-HERTOGENBOSCH - "Ik vergis me ook wel eens", geeft Frans Bolder ruiterlijk toe en inderdaad gebruikt hij tijdens het gesprek een enkele keer de naam Den Bosch waar zijn geliefde 's-Hertogenbosch zou moeten worden gehanteerd. Alhoewel het 'Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam 's-Hertogenbosch' zich in de missie niet zozeer op de spreektaal als wel de officiële geschreven uitingen richt, zijn de leden behoorlijk streng in de leer. Voorvechters van de naam die bij wet sinds 1 januari 1996 is bekrachtigd.

Door Marc Smits


Frans Bolder (75) is als voorzitter precies de helft van de 25-jarige bestaansperiode aan het 'Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam 's-Hertogenbosch' verbonden. Bij het koperen jubileum nam hij de voorzittershamer over van Rudolf Gras. "Ik draag de juiste stadsnaam graag uit en bovendien is het ook een hele mooie naam", aldus Bolder die zich gesteund weet door negen genootschapsleden die elke eerste maandag van de maand bij elkaar komen om de stand van zaken te bespreken. "Even bijpraten wat er in de stad is gebeurd en kijken of er bedrijven of instanties zijn die moeten worden aangeschreven omdat ze de naam niet goed in hun uitingen gebruiken", vertelt medebestuurslid Henk van Vugt (62). "Maar ook organisaties waarvan we weten dat ze zich in de gemeente gaan vestigen, wijzen we op voorhand op het gebruik van de juiste stadsnaam. Denk aan teksten op een website bijvoorbeeld maar ook op bedrijfswagens en briefpapier. Een Bosch verhuisbedrijf was zo vriendelijk om de vrachtwagens over te spuiten en de naam Den Bosch in 's-Hertogenbosch te veranderen. We hebben het over alle uitingen van bedrijven en instellingen met het oog op het juiste gebruik van de gemeentenaam. Want de naam 's-Hertogenbosch is tenslotte door de gemeente zelf vastgesteld. Wanneer bedrijven, organisaties of instellingen dat vervolgens niet doen, leggen we ons daarbij neer."

Eensluidendheid
Frans Bolder: "Wij vinden de eensluidendheid van de stadsnaam het belangrijkste: één naam hanteren om verwarring te voorkomen. Er zijn mensen van buitenaf die niet begrijpen dat 's-Hertogenbosch en Den Bosch dezelfde stad is. Belgen vinden het heel verwarrend. Wanneer ze op de snelweg zoeken naar de afslag Den Bosch dan rijden ze door tot Utrecht want er staat 's-Hertogenbosch op de verkeersborden." Het waren Jan van Kollenburg sr. en Rudolf Gras die aan de wieg van het genootschap stonden. Opgericht in de ludieke sfeer in café Bar le Duc op 16 november 1993. Bolder: "In de beginjaren wilden ze het wel heel erg afdwingen en werden er gele en rode kaarten uitgedeeld aan mensen die dingen fout deden. Wij willen het aan de buitenwereld iets prettiger doen overkomen door niets af te dwingen en aan te geven dat je de naam Den Bosch in de spreektaal best mag gebruiken maar dat het in officiële en schriftelijke uitingen het mooiste is om uitsluitend 's-Hertogenbosch te hanteren. Maar wij willen het onderwerp niet te zwaar maken en niet zozeer met het vingertje wijzen."

Ambassadeurs
Belangrijke datum voor het genootschap is 1 januari 1996 toen bij wet is vastgelegd dat de naam van Noord-Brabants hoofdstad 's-Hertogenbosch is. Henk van Vugt: "Wanneer je het geschiedkundig gaat bestuderen, kun je blijven discussiëren welke naam het oudste is. Voor wat betreft het juiste gebruik van de stadsnaam 's-Hertogenbosch baseren wij ons eenvoudigweg op het gemeenteraadsbesluit van 1996." Frans Bolder: "Bij de filemeldingen wordt er op de radio gesproken over Den Bosch. De ANWB doet wel netjes mee en gebruikt 's-Hertogenbosch op de verkeersborden. Wie het weer niet gebruikt, is Brabants Dagblad. Bourgondisch 's-Hertogenbosch doet het wel heel goed en is dan ook niet voor niets een van onze ambassadeurs. Een van onze grootste pleitbezorgers is Jan de Wit, kabinetschef van de gemeente 's-Hertogenbosch. Hij zal het in zijn toespraken nooit van zijn leven verkeerd doen en heeft ook de nieuwe burgemeester wat dat betreft al heel aardig geïnstrueerd."

Op de dag van oprichting - vrijdag 16 november aanstaande - zal er op het Bossche stadhuis worden stilgestaan bij het zilveren jubileum van het 'Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam 's-Hertogenbosch'. Daarbij worden drie nieuwe ambassadeurs benoemd. Kijk op www.s-hertogenboschalstublieft.nl voor meer informatie.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?