Logo bosscheomroep.nl

'Leren met hoofd, hart en handen!'

's-HERTOGENBOSCH – Kinderen zitten tegenwoordig veel binnen. Waarom zou je als school de mogelijkheid dan niet aangrijpen om je leerlingen buiten te laten leren, als je zeker weet dat ze daarmee ook hun ontwikkelingsdoelen halen? Stichting De Buitenschool helpt basisscholen in 's-Hertogenbosch e.o. om deze omslag te maken door het trainen van leerkrachten en door het ontwikkelen van methodieken voor buitenonderwijs. Dit vanuit de overtuiging dat kinderen het beste leren als ze in beweging zijn, als ze alles zelf kunnen voelen, ruiken en zien. Onlangs kregen zij hiervoor subsidie vanuit het fonds voor onderwijsinnovatie van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee maken ze dit jaar al flink wat stappen.

Door Astrid Berkhout

José Schoormans stond ruim anderhalf jaar geleden samen met Anouk van Roessel aan de wieg van De Buitenschool, gemotiveerd door persoonlijke ervaring: "Toen ik als moeder binnenkwam op de school van mijn zoon, dacht ik 'moet hij straks echt een groot deel van zijn tijd binnen achter een bureau zitten?' Als professional vroeg ik me bovendien af of we onze kinderen op deze manier daadwerkelijk de kennis en vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in onze hedendaagse maatschappij. Ik ging hierover in gesprek met anderen en bleek niet de enige te zijn die er zo over dacht. Kinderen groeien heel anders op dan vroeger. Waar wij nog wel eens een paar uur onvindbaar waren en ergens bij een sloot aan het spelen waren, komen kinderen tegenwoordig bijna niet meer in de natuur. Daarbij komt dat de meeste kinderen zich altijd op een afstand van een paar honderd meter van hun ouders bevinden. We denken dat we daar goed aan doen, maar daarmee krijgen zij niet de kans om zelf de wereld te ontdekken. Je leert het meest van vallen en opstaan en juist dat laten we hen niet meer doen, met mogelijk een onterecht gevoel van onveiligheid en faalangst."

Het zaadje
"Bij de Buitenschool geloven we in levensecht leren. Als je kinderen respect voor de natuur wil bijbrengen, zet ze er dan midden in. Door letterlijk tussen de bomen door te lopen, leer je de omgeving kennen, verwonder je je en verandert je houding. En later zullen onze kinderen als volwassenen zorg mogen dragen voor onze aarde, denk aan de zorg voor het klimaat. Dat zaadje moet je dus al vroeg planten. "Vang ze als ze laag vliegen", zeggen ze bij het Brabants Landschap, onze gastheer in verschillende natuurgebieden waar wij buiten levensecht leren. Kinderen zijn enorm enthousiast om te leren in de natuur. Ze willen niet eens meer naar huis."

Een vervangende methode
Voor de duidelijkheid: De Buitenschool biedt geen leuk dagje uit in de natuur. "We geven uitdrukkelijk geen natuurlessen Wij begeleiden leerkrachten zodat ze samen met hun eigen klas ontdekkend en ontwerpend kunnen leren in een uitdagende, ongestructureerde buitenomgeving. Het is voor hen dus niet iets extra's wat ze moeten doen, wij bieden een volwaardige vervangende methode die hen in staat stelt de ontwikkelingsdoelen te halen, op een natuurlijke locatie en op een inspirerende manier. Zowel leerlingen als leerkrachten worden hier blij van. Als we het met de kinderen uit groep 7 en 8 hebben over m3, dan laten we hen in het bos een hut bouwen en het geheel opmeten. Dan weet je voor altijd wat een m3 is omdat je het zelf hebt beleefd, in een levensechte situatie."

Voorziene groei
"Leerkrachten kunnen eventueel individuele trainingen bij ons volgen. Meestal gaan we echter gedurende 5 weken met hun eigen klas aan de slag in een natuurgebied van Brabants Landschap; onder andere op Haanwijk en Pettelaer in Sint-Michielsgestel. Hier leren ze precies hetzelfde wat ze normaal in de klas zouden leren. En meer! Omdat kinderen ontdekkend leren, krijgen ze zelfvertrouwen. Daarnaast werken ze samen, leren ze verantwoordelijkheid te dragen, zorgen ze voor elkaar én genieten ze van het buiten zijn. We geven leerkrachten concrete handvatten hoe ze de vele leeraanleidingen die in de natuur te vinden zijn, kunnen benutten. Eventueel kunnen we een lespakket op maat ontwikkelen." In maart 2017 is De Buitenschool gestart met een kleinschalige pilot op de L.W.Beekmanschool in 's-Hertogenbosch. "Inmiddels ontvangen we wekelijks 100 kinderen, afkomstig van verschillende basisscholen. Dankzij de subsidie beschikken we als stichting over 6 professionals - heel bewust geen vrijwilligers maar ervaren docenten - die de gewenste begeleiding kunnen geven, daardoor kunnen we onze werkzaamheden nu flink gaan uitbreiden. De potentie is er, we worden van alle kanten gevraagd."

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?