Logo bosscheomroep.nl
Willemien (links) en Anny (rechts) tijdens de ondertekening van de oprichtingsakte en twee bestuursleden Ton Huisman (links) en secretaris Wout van Son (rechts).
Willemien (links) en Anny (rechts) tijdens de ondertekening van de oprichtingsakte en twee bestuursleden Ton Huisman (links) en secretaris Wout van Son (rechts).

Sint-Michielsgestel krijgt een eigen hospice: Hospice Parnassia

SINT-MICHIELSGESTEL - Anny van Zandbeek en Willemien Mommersteeg - Willekens, twee inwoners van Sint-Michielsgestel, hebben twee jaar geleden het plan opgevat om voor de dorpen in de gemeente Sint-Michielsgestel een hospice op te richten. Anny en Willemien zijn er van overtuigd dat een hospice ook in dorpen voorziet in een stijgende behoefte om de laatste levensfase in een vertrouwde en veilige omgeving door te brengen.

Door Lesha Bosman

Het hospice in Sint-Michielsgestel heeft het karakter van een "bijna thuis huis". Een plek waar mensen aan het einde van hun leven zich net zo veilig en warm kunnen voelen als in de eigen vertrouwde omgeving. Het plan van beide dames is de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen. Samen met deskundige en betrokken vrijwilligers uit de dorpen van de gemeente, waaronder twee huisartsen, is een bestuur samengesteld en zijn twee stichtingen opgericht. Met de verwerving van de voormalige huisartsenpraktijk aan de Theerestraat 55-57 in Sint-Michielsgestel wordt het plan werkelijkheid.

Kinderen wonen niet meer om de hoek
"Anny en ik hebben twee jaar geleden het idee gekregen om een Hospice op te richten", vertelt Willemien. "We hebben allebei een achtergrond in de zorg en zien dat er steeds meer behoefte komt aan deze vorm van zorg. Er komen minder bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen en er zijn steeds meer senioren die geen partner of kinderen hebben. Zijn er wel kinderen dan wonen ze niet meer, zoals vroeger als vanzelfsprekend, in hetzelfde dorp of in dezelfde stad. Door werk of opleiding verspreiden gezinnen zich door heel Nederland. Mantelzorg wordt dan lastig. Dat probleem ervaart Anny als vrijwilliger bij de Zonnebloem regelmatig. Een Hospice kan dan de oplossing bieden om toch een heel warm en liefdevol afscheid te bieden. Dat gun ik iedereen. Zelf heb ik samen met mijn familie voor mijn ouders kunnen zorgen tijdens hun laatste levensfase. Dat was zo mooi om te kunnen doen. In die sfeer wil ik andere mensen ook de mogelijkheid geven om afscheid te nemen."

Een Hospice van en voor iedereen
In totaal komen er vier studio's in de Hospice en een logeerkamer. Daarnaast komt er een gezamenlijke huiskamer en is er een mooie tuin. Ik ben ervan overtuigd dat het prachtig wordt maar daar hebben we nog wel de financiële middelen voor nodig. We hopen dan ook nog fondsen te werven. Met iedere donatie zijn we blij. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die een steentje bij willen dragen. Zo zijn we op zoek naar liefdevolle gastvrouwen en –heren en zijn er genoeg onderhoudsklusjes die gedaan moeten worden zoals de tuin of reparaties in en om de Hospice. Maar ook iemand die eens in de week een heerlijke maaltijd wil bereiden is meer dan welkom. We hopen dat de Hospice van en voor iedereen binnen onze gemeente en de omliggende dorpen wordt. Dat we het met elkaar gaan dragen om zo mensen en hun naasten tot steun te kunnen zijn in een liefdevol en warm afscheid."

Voorjaar 2019 gereed
De Hospice is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar. Dan starten de werkzaamheden. De hospice, het bijna thuis huis biedt vanaf dat moment ruimte aan vier inwoners uit de dorpen van de gemeente Sint-Michielsgestel. Deze mensen zijn in de laatste fase van hun leven te gast in een warme en liefdevolle omgeving. Meer informatie kan worden opgevraagd bij de secretaris van het bestuur wvanson@planet.nl. Via dit mailadres kunnen ook vrijwilligers zich opgeven. Op dinsdag 6 november is er bij De Zwaantjes in Sint Michielsgestel van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond voor vrijwilligers. Voor donaties kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL98RABO0331927829.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?