Logo bosscheomroep.nl
Een impressie van een voorleesmiddag
Een impressie van een voorleesmiddag

Vrijwilligers gezocht voor 'Luisteren in je leunstoel'

's-HERTOGENBOSCH – In samenwerking met de bibliotheek wordt er in diverse zorginstellingen in 's-Hertogenbosch onder de noemer 'Luisteren in je leunstoel' voorgelezen aan (dementerende) ouderen. Voor deze ouderen biedt voorlezen een fijn ontspannen moment in hun dagbesteding. Woonzorgcentrum Nieuwehagen zoekt nieuwe vrijwilligers om het voorleesteam te versterken.

Door Astrid Berkhout

Het project 'Luisteren in je leunstoel' is ontwikkeld door José Franssen. Van 1999 tot en met 2004 werden alle aspecten van het voorlezen aan ouderen onderzocht en in kaart gebracht. In een drietal proefprojecten werd geëxperimenteerd met het voorlezen aan ouderen in zorgcentra en verpleeghuizen. Inmiddels heeft het project in heel Nederland én België navolging gekregen. "Ontspanning, plezier beleven aan een verhaal, genieten van de sfeer, gesprekken en contact met medebewoners, familieleden en verzorgenden, daar gaat het om bij 'Luisteren in je leunstoel' ", vertelt José. "Voorlezen kan een middel zijn om met elkaar in gesprek te komen. Het kan helpen het dagelijkse contact met ouderen vorm te geven en het isolement van sommige ouderen te doorbreken. Door verhalen en gedichten voor te lezen, die direct aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de ouderen, wordt het gesprek over het eigen levensverhaal gestimuleerd. Niet alleen tijdens de voorleesuren, maar ook daarna."

Vroeger en nu
"Het voorlezen en het gesprek over herinneringen zijn dankbare middelen om de relatie tussen vroeger en nu levendig te houden en daarmee ook de toekomst vorm te geven binnen de fysieke en mentale mogelijkheden. Voor dementerende ouderen krijgt dit nog een extra gewicht, omdat voor hen het vroegere leven vaak nog het enige is, waarin ze enige ordening en houvast kunnen vinden. Voorlezen en vertellen kan voor hen meer nog dan voor anderen een identiteitsversterkende werking hebben."

Kwaliteitsverbetering van de zorg
In het project 'Luisteren in je leunstoel' wordt voorlezen ingezet als instrument ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. "Het voorlezen en het gesprek over het eigen verhaal kunnen zo een belangrijke impuls geven aan belevingsgerichte zorg. Er wordt op individueel niveau belangstelling getoond voor het eigen verhaal en dat bevordert de communicatie. Het vertellen van stukjes uit dat verhaal brengt zowel ouderen als familieleden en verzorgenden op het spoor van gewoontes, levensstijl, wensen en verlangens. In zorgcentra kan het voorlezen, opgenomen in het beleid, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg; het eigen verhaal van de bewoner krijgt een centrale plaats in het zorgplan."

Ook in 's-Hertogenbosch
"De afdeling preventie van de Reinier van Arkelgroep heeft in samenwerking met de Bibliotheek 's-Hertogenbosch in 2009 de activiteit 'Luisteren in je leunstoel' onder de aandacht gebracht voor de ouderen in verzorgingshuizen", aldus Patricia de Weerd van Woonzorgcentrum Nieuwehagen. "Inmiddels wordt 'Luisteren in je leunstoel' uitgevoerd in Nieuwehagen en Noorderkroon. In Nieuwehagen wordt voorgelezen in een rustige, afgesloten ruimte. Er wordt in het begin een kop koffie of thee met koekje aangeboden. Daarna begint het voorlezen van korte verhalen of verhaalfragmenten en gedichten. Voorwerpen, foto's en liedjes die passen bij het thema van de verhalen versterken de werking van de verhalen." In Nieuwehagen zijn 4 vrijwilligers actief, die met veel inzet het programma voorbereiden en voorlezen. "Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. Het is vooral belangrijk dat je houdt van verhalen, dat je geduld hebt en je kunt inleven in de doelgroep: dementerende ouderen. De activiteit duurt 2,5 uur en daarnaast ben je nog wat tijd kwijt met de voorbereiding. Het terugkrijgen van respons en het zien genieten van de mensen, is waar je het voor doet. Het is fijn als je merkt dat er herkenning is bij de bewoners en je daar op in kunt gaan in een gesprek."

Genieten van verhalen
De Bibliotheek 's-Hertogenbosch kan desgewenst ondersteunen in het aanleveren van geschikte boeken bij een van tevoren bepaald thema. "Voorlezers kunnen gebruik maken van onze collectie, de bibliotheek biedt hen een gratis abonnement om voorleesboeken te kunnen lenen", vertelt Caroline Boogaard van Bibliotheek 's-Hertogenbosch e.o. "We verzamelen ook verhalen en kunnen helpen bij het zoeken van geschikte verhalen. Als bibliotheek vinden wij het belangrijk dat mensen hun leven lang kunnen genieten van verhalen. Als mensen geen boeken meer kunnen lezen, zoeken we daar andere manieren voor. 'Luisteren in je Leunstoel' is daar een mooi voorbeeld van. Door voor te lezen kun je mensen ook op latere leeftijd inspireren en bijdragen aan de kwaliteit van leven. Ontmoeting speelt hierbij ook een grote rol. In de bibliotheek zijn we onlangs gestart met VerhaalTijd, voorlezen aan volwassenen die om diverse redenen niet meer zelf kunnen lezen of het gewoon fijn vinden om samen naar een verhaal te luisteren en erover te praten."

Een sneeuwbaleffect
Het voorlezen blijkt in ieder geval te werken, gezien de blijvende belangstelling voor het project. José Franssen: "Het voorlezen rolt zo als een steeds groter wordende sneeuwbal door ons land en verder. En dat is precies de bedoeling! "

Het voorlezen vindt tweewekelijks plaats op donderdagochtend. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar patricia.deweerd@brabantzorg.eu. Meer informatie over het project is te vinden op www.josefranssen.nl/content/levensverhalen/luistereninjeleunstoel.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?