Logo bosscheomroep.nl
Vol concentratie kijken de kinderen met hun wachter naar kriebelbeestjes en nog veel meer ander moois.
Vol concentratie kijken de kinderen met hun wachter naar kriebelbeestjes en nog veel meer ander moois. (Foto: )

Vrijwilligers gezocht voor Het Bewaarde Land

REGIO – Drie heerlijke speelse, spannende maar vooral erg leerzame dagen in Het Bewaarde Land. Dat hebben veel kinderen uit Brabant al beleefd in groep 4, 5 of 6. Met de hele klas op avontuur in het Nationale Park De Loonse en Drunense Duinen, Kampina of Nulandse Heide waarbij je al je zintuigen gebruikt, beestjes zoekt en in bomen klimt. Een onvergetelijke ervaring voor de kinderen. Ook in 2018 wil het IVN weer veel klassen uit Brabant ontvangen. Dat lukt alleen als er genoeg vrijwillige wachters zijn om de kinderen te begeleiden tijdens dit avontuur. Meld je dus aan als wachter en kom kinderen begeleiden in de natuur!

Door Astrid Berkhout


"Het Bewaarde Land is 25 jaar geleden in Den Haag/Wassenaar opgericht omdat bioloog Gert-Jan de zag dat steeds minder mensen, ook kinderen, er echt op uit gingen in de natuur en steeds minder buiten kwamen", vertelt Pauline van der Vaart, locatie coördinator Rosmalen van Het Bewaarde Land. "Inmiddels zijn er 6 locaties in Nederland, waarvan 3 in Brabant: De Loonse en Drunense Duinen, Kampina en de Nulandse Heide."

Het programma
Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsprogramma van IVN van in totaal 3 schooldagen (elke week dezelfde dag) buiten in de natuur, verdeeld over de periode van een maand. "Na elke buitendag wordt ook in het werkboek gewerkt waardoor de ervaringen nog beter worden verwerkt. Zo leent het programma zich heel goed om als raamwerk te dienen voor een natuur- en milieueducatieproject op school. Ook onderwerpen als taalvaardigheid, spreekwoorden en uitdrukkingen, opstel schrijven, gedichten maken, creatieve werkvormen als tekenen en collages maken, aardrijkskunde, geschiedenis en zelfs rekenen kunnen er echter in aan bod komen. Bovendien sluit het aan bij de kerndoelen in het basisonderwijs en de NME-nota van de overheid."

De doelgroep
Het Bewaarde Land richt zich op kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar (groep 4/5/6) uit de omliggende gemeentes. "Zij gaan de natuur gedurende 3 schooldagen met hun klas beleven en ervaren. Het is vaak een mooie eerste kennismaking met de natuur voor kinderen uit de steden. Kinderen uit de omliggende dorpen komen wel wat vaker buiten, maar zijn eigenlijk ook zelden echt in de natuur. Jaarlijks doen 50 klassen in Brabant mee aan het programma."

Een veelzijdige ontmoeting
"We bieden kinderen de mogelijkheid om de natuur op verschillende manieren zelf te beleven en ervaren. De ontmoeting met de natuur wordt zo veelzijdig mogelijk aangeboden. Door lichamelijke uitdagingen (bv. in bomen klimmen), maar ook emotionele (een eigen plek kiezen), intellectuele (kennis van bv. enkele bomen, eetbare kruiden) én creatieve (bv. een eigen couplet van Het Bewaarde Land lied). Het unieke van het programma zit in het feit dat wij de kinderen 3 dagen meenemen. In kleine groepjes van maximaal 8 kinderen gaan ze op pad onder begeleiding van een wachter. De nadruk ligt op de beleving van het kind, niet op kennis. Het gaat erom dat de kinderen ervaren dat het fijn is om in de natuur te zijn, dat ze goed leren kijken en bovenal dat ze zich verwonderen over die mooie, gekke, bijzondere natuur. En dat werk, de kinderen die meedoen, zijn razend enthousiast."

Nieuwe vrijwilligers gezocht
"Op dit moment hebben we een pool van circa 150 wachters voor 3 locaties. Dit zijn allemaal heel diverse enthousiaste en zeer betrokken mensen, die Het Bewaarde Land een warm hart toedragen. Van de wachters wordt verwacht dat zij goed met groepjes kinderen op kunnen trekken en dat ze de sfeer van het programma – verwondering, respect – over kunnen brengen. Enige kennis van de natuur is handig, in ieder geval dusdanig dat je kinderen door hun ogen naar de omgeving laat kijken en daar prikkelende vragen over kunt stellen." Qua tijdsbeslag: Op vrijdag 31 augustus is er een intensieve opleidingsdag (de locatie wordt afgestemd op de deelnemers). "Daarnaast wordt van vrijwilligers verwacht dat zij een serie, soms twee series, als hulpwachter meedoen om vervolgens zelfstandig met een groepje kinderen op pad te gaan. Aan de hand van een planningsrooster bepaal je vervolgens zelf hoe vaak je een groepje kinderen wilt begeleiden en op welke locatie. Je verbindt je dan wel steeds aan een volledige serie van 3 dagen in 3 opeenvolgende weken. We gaan er vanuit dat je minimaal 2 series per jaar deelneemt. De buitendagen beginnen om 8.00 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur. We zijn actief van eind maart tot de zomervakantie en van het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie."

Zorg, respect en liefde
"Met Het Bewaarde Land willen we bij kinderen een ontwikkeling op gang brengen naar zorg, respect en liefde voor de natuur. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat bij de deelnemende leerlingen sprake is van een duidelijk herkenbare en positieve verandering in houding, gedrag en kennis ten aanzien van de natuur. Daar doen we het allemaal voor!"

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je terecht bij Pauline van der Vaart, tel. 06-12681115 en mail p.van.der.vaart@ivn.nl. Mocht 31 augustus je niet schikken, dan kun je via haar ook een individueel traject samenstellen. Neem ook eens een kijkje op www.hetbewaardeland.nl.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?