Logo bosscheomroep.nl
Beweegtuin 't Ven aan de Mimosastraat in Rosmalen. Foto: Marc Smits
Beweegtuin 't Ven aan de Mimosastraat in Rosmalen. Foto: Marc Smits

Volop bewegen in beweegtuin 't Ven

ROSMALEN - De beweegtuin 't Ven in de gelijknamige wijk aan de Mimosastraat - parallel lopend aan de Striensestraat - in Rosmalen is sinds 8 juni in gebruik en wordt na de zomervakantie officieel geopend. Een actieve 'beweegbrug' tussen bewoners, basisschool 't Ven, seniorenvereniging HEVO en jeugdbelangenvereniging SJV.

Door Marc Smits


Voor Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel (RNV) is de opening van beweegtuin 't Ven in Rosmalen een kers op de taart. De initiatiefnemer viert op 7 november aanstaande in Perron-3 het tienjarig bestaan. Gestart in oktober 2008 als Sport Alliantie Rosmalen en zich vanaf 2015 ook richtend op Nuland en Vinkel. Een burgerinitiatief met als één van de doelstellingen het motiveren, stimuleren en deelnemen aan sport op allerlei manieren. "Hiervoor werken we samen met de vele sportverenigingen, scholen, wijk- en dorpsraden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente 's-Hertogenbosch", aldus bestuurslid Rob Hoogeboom. "Deze contacten verschaffen de basis voor het versterken van de sportieve infrastructuur. Zo zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld taekwondo-clinics op de diverse basisscholen verzorgd, is de cursus citytrainer op het Rodenborch-College opgestart en zijn er sportevenementen voor mensen met een beperking naast diverse schoolsportevenementen en het Project Senioren: Beweeg mee( r )."

Sport Alliantie
In samenspraak met seniorenvereniging HEVO, SJV (Stichting Jeugd en Vormingsactiviteiten) Rosmalen en basisschool 't Ven is Sport Alliantie RNV op zoek gegaan naar wensen voor meer bewegingsvormen in de openbare ruimte. In overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch kwam het tot een uitvoering van de plannen. Beweegtuin 't Ven is een combinatie van diverse toestellen bestemd voor zowel senioren als jeugdige sporters.
Het idee voor stichting Sport Alliantie Rosmalen komt uit de koker van leerlingen van het Rodenborch-College in Rosmalen. In een profielwerkstuk werd de verbinding tussen het onderwijs en sportverenigingen gelegd. Dat vormde de basis voor wat sinds oktober 2008 uitgroeide tot het burgerinitiatief Sport Alliantie Rosmalen. Voorzitter Aad van der Steen: "Wij willen in het verlengde van het gemeentelijk beleid meer mensen van alle leeftijden laten sporten en bewegen in een samenspel van sportverenigingen, het onderwijs en de wijken gericht op Rosmalen en sinds 2015 ook Nuland en Vinkel".
Sport Alliantie Rosmalen werkt nauw samen met het Rodenborch-College dat een LOOT-status (faciliteiten voor aankomende topsporters) heeft. Eerste wapenfeit van Sport Alliantie Rosmalen was vanaf 2008 de aanleg van vijftien kunstgrasveldjes die vooral in de nabijheid van scholen een plek kregen. De Rosmalense 'Cruyff- Courts' worden intensief gebruikt waarbij de gemeente voor het onderhoud tekent.

Verbindend platform
Rob Hoogeboom: "De Sport Alliantie juicht de ontwikkeling van beweegtuinen toe en wil dit proces verder ondersteunen en begeleiden. Wij vinden dat er op wijkniveau een verbindend platform moet zijn waar ideeën en plannen vanuit de sport en andere sectoren kunnen landen en verder worden ontwikkeld. Een platform waar slimme combinaties tussen partijen ontstaan en een orgaan dat zelf ideeën en plannen lanceert en onderzoekt op haalbaarheid. De Sport Alliantie ziet zichzelf als een netwerkorganisatie bestaande uit een diversiteit aan maatschappelijke organisaties die gezamenlijk de doelstellingen realiseren. De inzet is het maatschappelijke en sportieve belang van Rosmalen, niet zozeer het individuele belang van verenigingen."
"De functie van de beweegtuin is dat mensen oefeningen in de openbare ruimte kunnen doen. In de Verenigde Staten zijn er volop van dit soort sportplekken. In de gemeente 's-Hertogenbosch is de beweegtuin bij het strand langs de Oosterplas het enige voorbeeld dat voorziet in lopen, rekken, strekken, buikspieroefeningen en verdere beweegvormen. Mensen kunnen vrijelijk van deze apparaten gebruikmaken. We willen hen zodoende motiveren om naar buiten te gaan en te bewegen. Het originele plan was om vanuit HEVO richting SJV in de Tulpstraat een beweegstrook voor senioren en jeugd over zo'n honderd meter lengte te ontwikkelen."
Naast de beweegtuin die na de zomervakantie aan de Mimosastraat wordt geopend, denkt Sport Alliantie RNV na over de aanleg van een tweede beweegtuin in het centrum van Rosmalen. "Het initiatief slaat aan en mensen willen graag wat doen in de openbare ruimte", aldus Rob Hoogeboom.

De beweegtuin aan de Mimosastraat in Rosmalen wordt donderdag 6 september om 16.00 uur geopend door wethouder Ufuk Kâhya.

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?