Logo bosscheomroep.nl
Concert van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch in december 2016. Foto: Willem Hol
Concert van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch in december 2016. Foto: Willem Hol

Stadskantoor vol muziek

's-HERTOGENBOSCH - Op zaterdag 9 juni om 13.30 uur opent het Stadskantoor. Niet voor een paspoort of rijbewijs, maar voor een muzikaal optreden van medewerkers van de gemeente 's-Hertogenbosch in de glazen publiekshal. Van 14.00 – 16.00 uur kunt u genieten van eenmalig optredens van zangers, zangeressen, een koor en zelfs een harmonie. En, een bijzonder gastoptreden.

Het Stadskantoor dateert uit 2004 en bij de opening door H.M. Koningin Beatrix was het meteen duidelijk: deze publiekshal heeft meer te bieden dan alleen een entree. Zangeres Mathilde Santing kreeg destijds de primeur en langzaam zijn de stappen gezet tot een breder gebruik van de hal. Directeur Bestuurs- en Algemene Zaken Joost Hansum legt uit: "Onze dagelijkse activiteit als gemeentelijke organisatie is zorgen voor een goede dienstverlening aan inwoners en stadsbestuur. Daar speelt het Stadskantoor een belangrijke rol bij, maar het Stadskantoor is ook - als onderdeel van het Huis van de Stad- van onze inwoners. Dan willen we oog hebben voor een breder gebruik van die publieksruimte. Een aantal medewerkers kijkt hier naar, met als belangrijkste voorwaarden dat het niet ten koste gaat van werktijd én publieke dienstverlening. Inmiddels zijn er al enkele pilots gehouden met concerten en exposities. Op zaterdag 9 juni geven we onze muzikale collega's het podium, en dat doen zij alleen of met hun muzikale achterban en geheel vrijwillig", zo licht Joost Hansum toe.

Bloemsierkunst
De coördinatoren Elma Softic (Facilitaire Zaken), Wim Voeten (Stadsontwikkeling), Janne van Wijnen (Cultuur) en Nicolette Meeuwsen en Jan de Wit (beiden Kabinetszaken) hebben inmiddels ervaring. Elma Softic: "We krijgen met regelmaat verzoeken en die wegen we zorgvuldig. Het is namelijk niet zo dat je alleen maar de draaideur opent en mensen hun activiteit laat doen. Ik kijk bijvoorbeeld scherp naar beveiliging, catering, toegankelijkheid, geluid en eventuele verstoring van werkprocessen. Iedereen begrijpt bijvoorbeeld dat we geen vrolijke activiteit in de hal willen hebben als er tegelijk aangiftes worden gedaan van overlijdens." Wim Voeten lacht: "En ondanks deze strenge beoordeling hebben we heel bijzondere activiteiten kunnen doen. Zo heb ik de afgelopen jaren al meerdere tentoonstellingen in de hal kunnen inrichten, en wordt bijvoorbeeld de publieksruimte sinds vorig jaar door het Helicon gebruikt voor de eindpresentatie van de afdeling Bloemsierkunst. Prachtige bloemstukken rond een speciaal thema sieren dan een aantal dagen onze hal, inclusief presentaties." Janne van Wijnen vult aan: "We zijn nu bezig met een tentoonstelling van de Bossche kapucijn Phillippus van de Orde van Kapucijnen. Phillippus is naast broeder ook kunstenaar en maakt schitterende gravures, gouaches en schilderijen. In het kader van het vertrek van de Kapucijnen na 400 jaar uit 's-Hertogenbosch krijgt hij vanaf 15 juni een expositie aangeboden in onze publiekshal."

Mooie mix
Voor zaterdag 9 juni staat er dus iets heel anders op stapel: muziek! Nicolette Meeuwsen en Jan de Wit hebben een twee uur durende concert voorbereid, met muzikale bijdragen van ambtenaren. Alleen ambtenaren? Nicolette Meeuwsen: "Nee hoor, medewerkers hebben gevraagd alleen, in een duo of met hun koor of harmonie te mogen optreden. Uitgangspunt is dat er tenminste ambtenaren in het optredend gezelschap zitten. Gezamenlijk is het een mooie mix en daar hebben we een lopend programma van gemaakt. Daarnaast bleken we ook nog een dichter in huis te hebben (sociaal raadsman Tom van Schendel) en dat maakt het programma nog wat breder." En welke muziek krijgt het publiek aangeboden? De presentator van het concert, Jan de Wit, licht een tipje van de sluier op. "Klassiek en modern wisselen elkaar af, waarbij de piano een centrale rol vervult. Maar we krijgen ook het vocaal ensemble 'DubbelZes' op bezoek en de zojuist gefuseerde Harmonie Cathrieux zorgt voor de apotheose. En niet onbelangrijk, zorg dat je op tijd bent, want de opening is een gastoptreden van – laat ik zeggen – een vrouw die eigenlijk pas recent in 's-Hertogenbosch woont, winnares was van de nacompetitie van het Kwekfestijn 2017, met name door de unieke positie van haar man nogal sterk verbonden is met 's-Hertogenbosch, maar ook vooral als zangeres de First Lady van 's-Hertogenbosch genoemd mag worden. Meer zeg ik niet".

Het concert in het Stadskantoor vindt plaats op zaterdag 9 juni van 14.00-16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?