Logo bosscheomroep.nl
Ferdy Sluiter en Tiny Bakx (stichting Belevingstuinen) in de belevingstuin bij Park Eemwijk te ‘s-Hertogenbosch. Foto: Niek Geneuglijk
Ferdy Sluiter en Tiny Bakx (stichting Belevingstuinen) in de belevingstuin bij Park Eemwijk te ‘s-Hertogenbosch. Foto: Niek Geneuglijk

Stichting Belevingstuinen ondersteunt totstandkoming van projecten

'Met kleine aanpassingen kun je al veel bereiken'

REGIO – Volgens Alzheimer Nederland zijn er in ons land momenteel ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dat aantal de komende decennia ruim verdubbelen. Een groene omgeving kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie, zo blijkt uit onderzoek. Vandaar dat stichting Belevingstuinen zich specifiek in de regio 's-Hertogenbosch inzet om belevingstuinen bij zorginstellingen te realiseren.

Door Astrid Berkhout

Stichting Belevingstuinen werd in 2014 opgericht. "Mijn zoon heeft een bedrijf in Empel, dat destijds 10 jaar bestond", vertelt Cor Verel. "Ter gelegenheid hiervan gaf hij een financiële bijdrage aan woonzorgcentrum De Litserborg in Den Dungen, om de eerste fasen van de belevingstuin te realiseren. Wat ons betreft moest het daar niet bij blijven, vandaar dat we de stichting Belevingstuinen in het leven hebben geroepen." In totaal 5 gepensioneerde vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter het initiatief. "We hebben allemaal iemand in onze omgeving die lijdt aan dementie", aldus Cor en zijn 'collega' Ferdy Sluiter. "We weten dus uit eigen ervaring hoe ingrijpend de ziekte is. Het algemene beeld is dat mensen met dementie in verzorgingstehuizen vooral aan tafel zitten te slapen, ze komen zelden tot nooit buiten. Dat terwijl bekend is dat dementerenden die regelmatig in het groen verblijven, rustiger worden. Daarnaast worden hun geheugen en hun spieren getraind, wat ten goede komt aan de gezondheid en de algehele conditie, waardoor ze uiteindelijk ook minder medicijnen hoeven te gebruiken."

Twee projecten
In De Litserborg worden inmiddels de 'puntjes op de i' gezet van de belevingstuin. "Het is een kwestie van lange adem, instellingen hebben een zeer beperkt budget, zeker voor dit soort zaken." Ook bij Zorgcentrum Park Eemwijk in 's-Hertogenbosch is in samenwerking met de Van Neynselgroep en HAS 's-Hertogenbosch een belevingstuin aangelegd. "HAS heeft een prachtig ontwerp gemaakt, maar omdat het kostenplaatje te hoog was, is het allemaal wat minder ambitieus uitgewerkt, in nauw overleg met de activiteitenbegeleidster van de Van Neynselgroep. Toen we hier voor het eerst kwamen, was het nog een kale, verlopen tuin. Zieke bomen zijn inmiddels weggehaald. Daarnaast is een mooi stenen pad aangelegd zodat ook mensen die in een rolstuin zitten, zich kunnen verplaatsen in de tuin. Een donatie van Würth Nederland maakte restauratie van de bankjes mogelijk, waardoor je er nu ook op je gemak kunt zitten om van de natuur te genieten. Verder zijn hoge plantenbakken neergezet, zodat je niet hoeft te bukken als je er in werkt, en is een klein gebouw voor opslag gerealiseerd. Al met al is het een leuke parkachtige tuin geworden, uiteraard wel afgesloten zodat bewoners het terrein niet zomaar kunnen verlaten."

Een cultuuromslag
"De geuren en kleuren in een belevingstuin maken dat mensen er kunnen zien en proeven. Door bovendien herkenbare elementen, zoals tuinbeelden en een bushalte, te gebruiken, worden positieve associaties en herinneringen opgeroepen." Volop stimulans dus voor mensen wiens leven feitelijk tot stilstand is gekomen. "Het doet echt iets met hen, verhalen over vroeger komen los. Het is de bedoeling dat er ook interactie met de omgeving tot stand komt. Schoolkinderen kunnen bijvoorbeeld meehelpen in de tuin. Het is echter aan het betrokken verzorgingshuis om dit contact met de eigen vrijwilligers tot stand te brengen. Hetzelfde geldt voor de tijd die dementerenden doorbrengen in het groen. Met alle respect voor het verplegend personeel, dat vaak te maken heeft met een enorme werkdruk; het vergt een cultuuromslag binnen instellingen om dementerenden meer mee naar buiten te nemen, en praktisch gezien kunnen vooral vrijwilligers daar een essentiële rol vervullen. Het voorbeeld van een geriater in een verzorgingshuis in Dordrecht, die bij goed weer spreekuur houdt in de open lucht, is wat dat betreft inspirerend."

Actief meedenken
Voor de duidelijkheid; stichting Belevingstuinen heeft geen financiële middelen te vergeven. "Ons doel is zorginstellingen te stimuleren om vooral een belevingstuin aan te leggen. We bieden ondersteuning door te vertellen vanuit onze ervaring, denken actief mee over de mogelijkheden en leggen contacten met bijvoorbeeld een agrarische school in de buurt voor de inrichting en/of het onderhoud. Ook helpen we bij het vinden van fondsen. Daarnaast bundelen we alle kennis op het gebied van belevingstuinen en maken deze voor iedereen toegankelijk via onze website. Met kleine aanpassingen kun je al heel veel bereiken. Als we het ouderen met dementie op deze manier een beetje aangenamer kunnen maken in de laatste fase van hun leven, hebben we het goed gedaan! "

Wilt u de stichting Belevingstuinen financieel steunen of een actie opzetten om geld voor de aanleg van belevingstuinen te werven? Neem dan contact op via 073-3030885 en/of info@belevingstuinen.nl. Meer informatie is te vinden op www.belevingstuinen.nl.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Shopbox