Logo bosscheomroep.nl
Leerlingen van kindcentrum De Vlindertuin zien een groen schoolplein wel zitten! Foto: Niek Geneuglijk
Leerlingen van kindcentrum De Vlindertuin zien een groen schoolplein wel zitten! Foto: Niek Geneuglijk

Brabantse schoolpleinen kleuren groen

's-HERTOGENBOSCH – De provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten hebben de krachten gebundeld om Brabantse scholen in staat te stellen hun schoolplein de komende jaren aanzienlijk te vergroenen. Op 10 april wordt een speciale subsidieregeling opengesteld.

Door Astrid Berkhout


"Het heeft veel voordelen om schoolpleinen te vergroenen", vertellen Marjan van der Heide en Annelies Cuijpers van de Provincie Noord-Brabant. "Groene schoolpleinen zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Onderzoek wijst bovendien uit dat kinderen op 'groene scholen' minder pestgedrag vertonen en zelfs hogere scores behalen op de Citotoets. Dit laatste is te verklaren doordat ze buiten beter kunnen ontspannen, waardoor ze zich binnen beter kunnen concentreren." Alle reden dus voor de provincie Noord-Brabant om zich hier mee bezig te houden en scholen te stimuleren om de betontegels te vervangen door planten, bloemen, bomen, groenten en/of kruiden. "Brabantbreed zijn er al verschillende goede initiatieven, maar ze zijn niet verbonden met elkaar en ook niet zichtbaar. Ook in dat opzicht valt er dus veel te winnen. Naast de eenmalige financiële impuls hopen we dan ook blijvende verbindingen tot stand te brengen, zodat optimaal kan worden geprofiteerd van elkaars kennis en ervaring."

Grote kans
Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) van de provincie verwoordt het als volgt: "Juist op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zul je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook; gezonde burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving."

Betrokkenheid
Hoe werkt het precies? "De betrokken partners subsidiëren maximaal 70% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen, tot een maximum van € 14.000 per plein. Je kunt een projectaanvraag van maximaal € 20.000 indienen. Omdat we slechts een deel betalen, moet je als school zelf garant staan voor het resterende bedrag of dit via andere kanalen financieren. Het liefst zien we dat het plan wordt gedragen door de school, de kinderen, de ouders en de buurt, zeker voor het slagen van het project op de lange termijn is die betrokkenheid essentieel. We willen daarnaast dat de schop echt in de grond gaat, om te voorkomen dat het geld wordt besteed aan intermediaire organisaties." De provincie trekt de komende vier jaar € 1,6 miljoen euro uit voor de subsidieregeling. Samen met de bijdrage van de andere partners, waaronder € 600.000 van de vier Brabantse waterschappen, is in totaal € 2.500.000 beschikbaar.

Speelleertuin kindcentrum De Vlindertuin
De Brede Bossche School Nieuw Zuid in 's-Hertogenbosch realiseerde 5 jaar geleden al een 'speelleertuin', grenzend aan het naastgelegen natuurgebied Meerendonk, inclusief een buitenlokaal voor natuur- en milieueducatie. "We willen onze speelleertuin een nieuwe boost geven, omdat wij merken dat hier nog meer kansen liggen om onderwijsinhoudelijk bij aan te sluiten", vertellen Sandy van Meeteren (directeur basisschool De Vlindertuin) en Esther van Ras (manager kinderopvang De Vlindertuin). "Er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest samen met het IVN en andere betrokkenen om te kijken wat haalbaar is. Het plan is om het stuk grond achter onze speelplaats opnieuw te ontginnen zodat het een verlengde speelplaats wordt met veel groen, klim- en klautertoestellen, een moestuin - die door de kinderen zelf, onder begeleiding van IVN vrijwilligers, wordt bijgehouden - en een bijenkas/-hotel. Het natuur- en milieueducatie lokaal krijgt inpandig een plek, dat blijkt in de praktijk beter te werken."

Volop ontdekken en genieten
"Het past binnen onze visie als school om dit te doen. Groen is een belangrijk speerpunt. Zo organiseren we 4 keer per jaar groene weken, waarbij de kinderen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten op het gebied van natuur en milieu. Daarnaast doen we mee aan een afvalscheidings- en een waterproject, en zijn we officieel ook een 'gezonde school'. Voor de noodzakelijke borging wordt de speelleertuin verweven in de structuur van ons onderwijs. Het moet een plek worden waar alle kinderen van kindcentrum De Vlindertuin van kunnen genieten. Wij gaan dan ook zeker een subsidieaanvraag indienen!"

Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u een mail sturen naar schoolpleinen@brabant.nl.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Shopbox