Logo bosscheomroep.nl
Ga verrassende ontmoetingen aan tijdens de Human Library
Ga verrassende ontmoetingen aan tijdens de Human Library

Ontmoet uw vooroordeel in de Human Library

's-HERTOGENBOSCH – In de Human Library leest u geen boeken, maar mensen. Interessante mensen die u in het dagelijks leven niet snel spreekt, bijvoorbeeld een verslaafde, non of een transgender. Net als in een gewone bibliotheek, waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library de mogelijkheid om in de belevingswereld van een ander te stappen. Het initiatief ontstond ooit in Denemarken en vindt langzaam zijn weg over de hele wereld. Op zondag 8 april tussen 13.00 en 17.00 uur vindt de eerste editie plaats in Bibliotheek 's-Hertogenbosch. Levende boeken zitten klaar om u hun levensverhaal te vertellen. In een open gesprek, waarin met respect voor elkaar alles gevraagd en besproken kan worden.

Door Astrid Berkhout


"De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan", vertelt Nadzja van der Knaap. "Eigenlijk op een hele simpele manier; door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan. Dit past perfect bij hoe we vanuit de bibliotheek bezig zijn. De bibliotheek is bij uitstek een plek voor ontmoeting, een plek waar mensen elkaar verhalen vertellen. Dat kan door een boek te lezen, door een workshop of een lezing bij te wonen maar ook door elkaar te ontmoeten. Tijdens de Human Library ontmoeten bezoekers mensen met indrukwekkende levensverhalen, die de ´lener´ een klein beetje zullen meenemen als zij bij hen aanschuiven; ze delen hoe het is om mee te maken wat zij hebben meegemaakt of meemaken. Door jezelf in een verhaal te verliezen, beleef je iets van binnenuit. En daardoor ben je in staat jezelf in iemand anders te verplaatsen en begrip te hebben; eigenschappen die ons als mens rijker maken en die we in het maatschappelijke debat volop kunnen gebruiken."

Het vervolg
Hoe werkt het precies? "Er zijn zo´n 16 'levende boeken' beschikbaar. Bezoekers registreren zich bij de Human Library Balie en maken een keuze voor een boek. Een vrijwilliger stelt de bezoeker vervolgens voor aan het boek. Het boek en de lener hebben dan 20 minuten om met elkaar te praten." Voor deze eerste editie wordt o.a. samengewerkt met Het Inloopschip, Het Roze Huis en Vluchtelingenwerk. "Daar blijft het wat ons betreft niet bij. In het najaar staat de tweede editie al gepland. We willen de dialoog in onze stad stimuleren en daarbij een zo breed mogelijk spectrum aan mensen betrekken die op wat voor manier dan ook te maken hebben met vooroordelen, uitsluiting en discriminatie. Tegelijkertijd willen we hiermee onze samenwerking met partners in de stad verder uitdiepen."

De positie van transgenders
Fleur Schatsbergen is één van de 'levende boeken' waarmee u op 8 april het gesprek kunt aangaan. Met haar deelname wil ze specifiek aandacht vragen voor de maatschappelijke positie van transgenders. Ze weet waar ze het over heeft, want ze werd geboren als man maar voelde zich al van kinds af aan een vrouw. In 2013 onderging ze een geslachtsoperatie en sindsdien gaat ze ook officieel door het leven als een vrouw. "Transgenders lopen nog steeds tegen veel vooroordelen aan. Bij sollicitaties beginnen ze vaak al met een achterstand en hebben ze te maken met discriminatie. Vanuit het Roze Huis 's-Hertogenbosch, waar ik de functie van secretaris vervul en Adrie van Diemen – de eerste transgender arts van Nederland – die van voorzitter, organiseren we dan ook verschillende activiteiten om te laten zien wie we zijn en wat we doen. We zijn geen rare wezens die je weg moet stoppen, we zijn allemaal mensen en we willen gezien worden. Ik heb het nodige meegemaakt in mijn leven en beschadigde mezelf ook om uitdrukking te geven aan de emoties waar ik mee worstelde. Hoewel ik oprecht kan zeggen dat ik nu gelukkig ben, moet ik eerst alles wat gebeurd is, een plekje geven voordat ik mezelf helemaal kan accepteren zoals ik ben. Een therapeut helpt me daarbij. Met name mensen die me nog kennen van vóór mijn transitie, kunnen soms niet goed overweg met mijn 'nieuwe ik', zij vallen dan terug op het oude. Voor de 'buitenwereld' is het meestal het lastigste te begrijpen dat je geen keuze hebt als transgender; je bent zoals je bent."

De toegang tot de Human Library is gratis. Onno Hoes verricht de officiële opening. Meer informatie: www.bibliotheekdenbosch.nl. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het Roze Huis 's-Hertogenbosch (o.a. op zaterdag 28 april een themabijeenkomst over hoe te handelen met een trauma) kunt u een kijkje nemen op www.hetrozehuisshertogenbosch.nl.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Shopbox