Logo bosscheomroep.nl
Thomas Freitag vertelt enthousiast over bijen aan kinderen die op bezoek komen in de imkerij
Thomas Freitag vertelt enthousiast over bijen aan kinderen die op bezoek komen in de imkerij

Kom 9 en 10 maart in actie met Nederland Zoemt

's-HERTOGENBOSCH – Wilde bijen hebben het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Dat is een groot probleem want wilde bijen zorgen voor de bestuiving van planten en voedselgewassen. Daarmee zijn ze onmisbaar. Op 9 en 10 maart kunt u het verschil maken en aan de slag gaan tijdens de Bijenwerkdag.

"Het aantal bijen neemt af, niet alleen in 's-Hertogenbosch maar in heel Nederland, Europa en daarbuiten", vertelt Johan Mees, ecoloog bij de gemeente 's-Hertogenbosch. "In Nederland leven 358 bijensoorten, waaronder de honingbij. Dit is een gehouden bijensoort die door imkers wordt verzorgd. De overige 357 soorten zijn wilde bijen en hommels, zij moeten het zelf zien te redden. We weten niet precies hoeveel wilde bijen er zijn in en rond 's-Hertogenbosch. Wel weten we dat er de laatste decennia een flink aantal wilde bijen en ook hommel soorten zijn verdwenen. Dit geldt tevens voor veel andere kwetsbare insectensoorten zoals vlinders en sprinkhanen. Uit onderzoek blijkt dat het verdwijnen van kruiden en bloemen uit het landelijk gebied, samen met het gebruik van pesticiden een belangrijke oorzaak is van bijensterfte. Voor bijen, hommels en vlinders zijn bloemen essentieel om nectar en stuifmeel te verzamelen. Nectar hebben bijen nodig als energiebron tijdens het vliegen, stuifmeel wordt vooral verzameld om hun larven mee te voeden. Met het verdwijnen van de bloemen verdwijnen dus ook de bijen en veel andere insectensoorten. Daarbij komt nog het gebruik van landbouwgif, wat de genadeklap is voor veel bijen. Wilde bijen vinden we vooral nog in natuurgebieden én in steden. Daar zijn nog wel voldoende bloeiende kruiden aanwezig en wordt er niet of weinig gif gebruikt. Het is inmiddels zelfs bekend dat er in de stad meer bijen leven dan op het platteland."

De Groene Delta
"Bijen spelen een belangrijke rol in de voedselproductie, maar zijn ook van grote waarde voor de natuur. De diversiteit aan soorten in de natuur is essentieel voor een gezond en functionerend ecosysteem. Gaat het slecht met insecten, dan gaat het ook slecht met de soorten die deze als voedselbron hebben. Zo ontstaat een kettingreactie die ervoor zorgt dat de biodiversiteit steeds verder afneemt. Uiteindelijk zullen mensen hier ook de nadelige gevolgen van ondervinden, de biodiversiteit is immers de basis van ons bestaan." Wat doet de gemeente 's-Hertogenbosch om het tij te keren? "We werken o.a. aan een programma genaamd De Groene Delta, waarmee we meer natuur willen realiseren, zowel buiten als binnen de stad. Daarmee ontstaat ook meer leefgebied voor bijen en andere insecten. De komende jaren gaan we de natuurgebieden rond de stad verder uitbreiden, maar ook verbeteren en met elkaar verbinden. Daarnaast zijn we gestart met het project Natuur in de stad. In het stedelijk gebied gaan we bloemenlinten aanleggen langs wegen, sloten en groenzones in de wijk. Ook gaan we natuurvriendelijke oevers aanleggen en bloeiende struiken en fruitbomen aanplanten. Verder gaan we het ecologisch beheer opvoeren - minder maaien en snoeien - en houden we rekening met de groei- en bloeitijd van planten. Hierdoor zullen bewoners meer bijen en vlinders zien in de stad. We willen bewoners en bedrijven ook stimuleren om zelf met goede initiatieven te komen. De gemeente zal het goede voorbeeld geven maar kan dit niet alleen."

Vergroenen van tuinen
U kunt zelf een steentje bijdragen door uw tuin te vergroenen. Daardoor komt er vanzelf meer leven in je tuin. Tegels eruit, planten erin, is het advies. Inspiratie kunt u ongetwijfeld opdoen tijdens de Bijenwerkdag. Of u brengt een keer een bezoek aan Imkerij Stad en Streek te Rosmalen. 'Moderne imker' Thomas Freitag organiseert vanuit stichting Imkerij Stad en Streek o.a. cursussen en lezingen en maakt jong en oud daarmee bewust van het belang van bijen. Hij was meer dan 25 jaar hobby-imker en is sinds 3 jaar verbonden aan de stichting. Thomas schrijft en praat met passie over bijen. "Dit komt voort uit een liefde voor 'de grote samenhang'. Het is verbazingwekkend hoe zo'n klein beestje een centrale rol kan vervullen in onze hele keten van voeding en milieu. Het is een voorrecht om met bijen te mogen werken."

Op www.nldoet.nl vindt u de Bijenwerkdag-locaties bij u in de buurt. Imkerij Stad en Streek is gevestigd aan Lunerkampweg 5 te Rosmalen (achter in de tuin van de Stadsboerderij Eyghentijds). Info: www.imkerijstadenstreek.nl.


Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 98.500 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Shopbox