Logo bosscheomroep.nl
V.l.n.r.  Diederik Laman Trip, Ferdinand Sassen en Gus van der Feltz. Foto: Niek Geneuglijk
V.l.n.r. Diederik Laman Trip, Ferdinand Sassen en Gus van der Feltz. Foto: Niek Geneuglijk

Expositie ter ere van 700-jarig jubileum Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

's-HERTOGENBOSCH – In 2018 bestaat de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 700 jaar. Dit vormt de aanleiding voor een tentoonstelling waarin de geschiedenis van de Broederschap wordt getoond aan de hand van soms eeuwenoude objecten uit haar collectie. Daarnaast zijn topstukken te zien van verwante broederschappen uit Nederland en België. De tentoonstelling 'Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in 's-Hertogenbosch' is van 17 februari t/m 3 juni 2018 te zien in Het Noordbrabants Museum. De opening van de tentoonstelling vond afgelopen vrijdag plaats in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, die evenals zijn koninklijke voorgangers zelf ook lid is van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

Door Astrid Berkhout


De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd in 1318 opgericht door een kleine groep geestelijken en geestelijken-in-opleiding om de heilige maagd Maria te vereren. Al snel wordt voor leken - naast het religieuze aspect - ook maatschappelijk aanzien een belangrijke reden om toe te treden. "Na de inname van de stad door stadhouder Frederik Hendrik in 1642 maakte de Broederschap een overgang naar een in religieus opzicht gemengd gezelschap bestaande uit katholieke en protestantse broeders, waarin vooral de eenheid en vriendschap tussen christenen centraal staan", vertellen Diederik Laman Trip (Regerend Proost), Ferdinand Sassen (Toeziend Proost) en Gus van der Feltz (Candidandus). "Tot op de dag van vandaag houden we vast aan de in 1642 vastgestelde regel dat de helft van de leden uit katholieken bestaat en de andere helft uit protestanten. In de volksmond spreekt men in 's-Hertogenbosch over de Zwanenbroeders van het Zwanenbroedershuis. Officieel is de term Zwanenbroeder echter een eretitel, voorbehouden aan de koninklijke leden."

Beroemde leden
"In haar hoogtijdagen, aan het eind van de Middeleeuwen, kende de Broederschap duizenden leden en buitenleden. Enkele beroemde historische figuren waren lid, waaronder Jheronimus Bosch en Willem van Oranje. Tegenwoordig bestaat de Broederschap uit 133 leden wiens familiegeschiedenissen vaak sterk verbonden zijn met de stad en de directe omgeving. Hun leeftijd varieert van in de 30 tot in de 90. Je wordt niet zomaar lid, je moet worden voorgedragen dus potentiele nieuwe leden worden door ons zelf benaderd." De Broederschap wordt geleid door een College van Proosten, dat wordt gevormd door de 8 oudste katholieke en protestante leden, die bij toerbeurt de functie van regerend en toeziend proost vervullen. De Broederschap bestaat uit 18 protestante en 18 katholieke broeders en daarnaast zijn er de kandidaten, de toekomstige broeders."

Gedeelde waarden
"Onze Broederschap berust nog steeds op vier pijlers; liefdadigheid, het behoud van cultureel erfgoed en tradities, ruimte voor spiritualiteit en onderlinge broederschap. Daarmee zijn we sterk verankerd in het religieuze, sociale en maatschappelijke leven van 's-Hertogenbosch. We zorgen goed voor de gemeenschap en geven ieder jaar circa 25.000 euro aan goede doelen. We hechten waarde aan onze eigen tradities en houden daar zo veel mogelijk aan vast. Tijdens de jaarlijkse broederlijke maaltijd lezen we bijvoorbeeld een het testament van Ghisbertus van der Poorten, die in 1483 zijn huis aan de Broederschap heeft nagelaten en er is een specifieke tafelschikking. Het christelijke geloof speelt een rol, maar meer in de vorm van zingeving in het leven en medeleven met de mensen om je heen. Samen zoeken we naar verdieping, jong en oud gaan bij verschillende activiteiten - van workshops tot een bezinningsweekend - in gesprek met elkaar en kunnen veel van elkaar leren. Als Broederschap doen we verder alles zelf. Die hechte onderlinge samenwerking en de gedeelde waarden vormen wat ons betreft het fundament van de Broederschap anno 2018."

Jubileumconcert in de Sint-Jan
Het huidige Zwanenbroedershuis dateert uit 1846 en is de uitvalsbasis voor de Broederschap; hier vinden o.a. de jaarlijkse broederlijke maaltijd en vergaderingen plaats. "De afgelopen 10-15 jaar hebben we veel tijd en energie gestoken in het renoveren van het huis. De tuin, de benedenverdieping en de buitenkant van het gebouw zijn onder handen genomen. Verder is er een lift geplaatst zodat het gebouw ook toegankelijk is voor minder validen. Daarnaast is een steiger aangelegd aan de Dieze. Dit laatste was voor ons van belang omdat het Zwanenbroedershuis niet alleen dient als museum maar ook als trouwlocatie. We bieden tevens de mogelijkheid tot verhuur. Het is tekenend voor de laagdrempeligheid die we ook voor de toekomst graag willen behouden." Naast de tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum is er dit jaar nog een andere activiteit ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan. Op zondag 23 september vindt in de Sint-Janskathedraal, waar de Broederschap een eigen kapel heeft, een jubileumconcert plaats voor genodigden, met medewerking van o.a. het Scola Cantorum, het vrouwenkoor van Vocaal Talent Nederland, Capella Pratensis en Philharmonie Zuid-Nederland. "Dit bijzondere jaar wordt bovendien vastgelegd in een documentaire. Deze zullen we vooral delen met alle Bosschenaren en andere geïnteresseerden."

Meer informatie: www.zwanenbroedershuis.nl.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 98.500 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Shopbox