Logo bosscheomroep.nl
Onlangs volgden zeven vrijwilligers de training NAH Ervaringskracht. Links Paul van Gellecom.
Onlangs volgden zeven vrijwilligers de training NAH Ervaringskracht. Links Paul van Gellecom.

Leren leven met Niet Aangeboren Hersenletsel

's-HERTOGENBOSCH - In 2006 kreeg Paul van Gellecom een herseninfarct waardoor zijn hele leven veranderde. Hij was toen veertig jaar en had net een jong gezin. Na tien maanden revalidatie merkte hij dat het dagelijks leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Zijn werk in het Holland Casino gaf teveel prikkels en hij ging op kantoor werken. Daar werd hij depressief. Hij vroeg veel te veel van zichzelf. Nu werkt Paul van Gellecom als vrijwilliger voor Stuurgroep ervaringsdeskundigheid NAH Brabant en zet hij zijn ervaring in als ondersteuning in herstelprocessen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Door Lesha Bosman


Zorgbelang Brabant werkt al langer met verschillende ervaringsdeskundigen. De NAH vrijwilligers zijn nog een stapje verder gegaan. Zij hebben een Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid en NAH Brabant gevormd, die zich inzet voor herstel, empowerment en verbetering van de zorg en het welzijn van mensen met NAH en hun naasten. Als regiocoördinator inzet NAH Ervaringsdeskundigheid coördineert Paul vraag en aanbod van ervaringsdeskundigen in de NAH Pool. Deze vrijwilligers geven voorlichting over leven met hersenletsel of ondersteunen lotgenoten via buddyprojecten. Zelf gaat Paul ook samen met professionals in gesprek met mensen met NAH en hun naasten. "Ik weet uit eigen ervaring dat het soms lastig is om iets aan te nemen van professionals die zelf geen NAH hebben", begint Paul van Gellecom. "Zo ben ik laatst meegegaan met een begeleider van een vrouw met NAH die niet voldoende rust wilde nemen. Door mijn verhaal aan haar voor te leggen en haar te vertellen hoe ik de rust in mijn leven toepas en wat het mij oplevert, is ze toch tussen de middag gaan rusten. Dat stukje herkenning, erkenning en begrip kan soms heel belangrijk zijn binnen de zorg."

Begeleiding tijdens herstel
"Mensen met NAH zijn vaak aan het vechten om hun leven terug te krijgen", gaat Paul verder. "Het is een periode van overleven. Het is dan ook heel belangrijk dat mensen na hun revalidatie ook thuis begeleid worden in hun hersteltraject. Nu is dat vaak optioneel en wordt er gemeld dat er een mogelijkheid is voor verdere begeleiding. Er is ook nog zo weinig bekend over NAH terwijl er toch 650.000 mensen in Nederland mee rondlopen. En omdat je vaak niets ziet aan de buitenkant is het heel lastig om ermee te leren leven. Aan mij zie je ook niets en toch moet ik iedere dag rekening houden met mijn NAH. Ik ben bijvoorbeeld vaak moe, heb geheugenproblemen en raak snel overprikkeld. Ook heb ik last bij het verwerken van informatie"

Training NAH Ervaringskracht
Onlangs is er in 's-Hertogenbosch een training "NAH Ervaringskracht" gevolgd door 7 vrijwilligers. De gemeente 's-Hertogenbosch financiert deze training. In de training leert men vaardigheden, die nodig zijn voor het bieden van ondersteuning in het proces van herstel en verwerking van een hersenletsel. Deze vaardigheden hebben vooral betrekking op communicatie en persoonlijke effectiviteit. Daarnaast worden de stappen naar herstel besproken. Ervaringen van deelnemers aan deze training vormen een belangrijke input. De training is geen opleiding tot hulpverlener, maar zorgt ervoor dat de ervaring op de juiste manier ingezet kan worden. De training is een vervolgtraining op de training 'Mijn ervaringsverhaal'. In deze eerste training leren deelnemers hun ervaringsverhaal te vertellen en te presenteren. "Als zorgcoördinator heb ik een database van vrijwilligers waar organisaties of professionals een beroep op kunnen doen. Door onze krachten te bundelen en samen te werken, hopen we mensen met NAH te kunnen helpen hun leven weer op te pakken."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Gellecom, 06-20639595 of paulvangellecom@gmail.com.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 98.500 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Shopbox