Logo bosscheomroep.nl
Het thema van het eerste Congres Samengesteld Gezin 2018 is 'Kijk Wijzer'
Het thema van het eerste Congres Samengesteld Gezin 2018 is 'Kijk Wijzer'

Congres zet samengestelde gezinnen op de kaart

's-HERTOGENBOSCH - Een samengesteld gezin is gecompliceerd weten stiefcoaches- en relatietherapeuten Saskia Engels en Patricia Heije uit eigen ervaring. Maar met de juiste hulp kan er een hoop bereikt worden. Maar juist die hulp ontbreekt vaak in het huidige aanbod. Reden voor Saskia en Patricia om in actie te komen. Na de start van Stiefgoed Praktijken in heel Nederland is ook de Stiefgoed Academie opgericht. De Academie organiseert 1 februari het eerste Congres Samengesteld Gezin 2018 in het Congrescentrum in 's-Hertogenbosch. Het doel? Meer kennis en bekendheid geven aan professionals over de problematiek én oplossingen op het gebied van samengestelde gezinnen.

Steeds meer gezinnen in Nederland vormen een samengesteld gezin; een nieuw gezin dat ontstaat na alleenstaand ouderschap, scheiding of overlijden. "De problemen en uitdagingen die zich voordoen bij een samengesteld gezin zijn onvoldoende bekend", vindt Saskia Engels. "Zowel de wetenschap als de maatschappij laat deze alsmaar groeiende groep en diens specifieke problematiek onderbelicht. Meer weten over samengestelde gezinnen en de betekenis daarvan is niet alleen essentieel voor deze gezinnen zelf maar ook voor de beroepsgroepen die met hen in contact komen zoals hulpverleners, leerkrachten en werknemers binnen de gezondheidszorg."

Pittige reis
"Ik maak zelf al 12 jaar deel uit van een samengesteld gezin", vertelt Saskia Engels, medeoprichter van de Stiefgoed Academie. "En ik kan je vertellen dat we heel wat uitdagingen hebben overwonnen. Het is een pittige reis geweest. Temeer omdat er heel weinig bekend was over samengestelde gezinnen. Ik voelde me bijvoorbeeld enorm schuldig als ik er een keer tegenop zag dat de kinderen van mijn partner het hele weekend thuis zouden zijn. Nu weet ik dat dat een veel voorkomende emotie is, die heel normaal blijkt binnen een samengesteld gezin." De problematiek in en rondom een stiefgezin is heel specifiek evenals de handvatten en oplossingen. "Het is bijvoorbeeld heel fijn om te weten wat je rol is binnen een samengesteld gezin. Wat er van je verwacht wordt en waar je beter een stapje terug kan doen. Door je bewust te zijn van je rol, komt er vaak veel meer rust binnen het gezin."

Verdwalen in je gezin
"Het percentage van scheidingen in Nederland ligt rond de veertig procent en het percentage scheidingen binnen een tweede huwelijk ligt zelfs rond de zestig procent", gaat Saskia verder. "Dat geeft wel aan hoe moeilijk het is om twee gezinnen samen te voegen. Zonder de juiste hulpverlening verdwalen veel mensen en dat is jammer. Door professionals inzicht te geven in de mogelijkheden binnen de hulpverlening voor samengestelde gezinnen willen we een duidelijke richting geven. Vandaar dat we nu naast de Stiefgoed Praktijken voor de doelgroep zelf, nu ook via de Stiefgoed Academie een congres voor professionele hulpverleners hebben georganiseerd. Professionals in Nederland en België die werkzaam zijn in gezondheidszorg, hulpverlening, onderwijs en financieel-juridische dienstverlening, die in aanraking komen met samengestelde gezinnen zijn van harte welkom op het congres.

Congres samengestelde gezinnen
Dit eerste Congres Samengesteld Gezin voor professionals biedt een inspirerend en divers programma wat in het teken staat van kennisuitbreiding, kennisdeling en kennisuitwisseling over dit gezin van de toekomst. In afwisselende, interactieve sessies worden de verschillende perspectieven binnen een Samengesteld Gezin belicht en worden deze geduid. Na deze dag is er een bredere en diepgaande kijk verkregen op het Samengesteld Gezin en hun leden. "Door dit congres hoop ik dat het samengesteld gezin meer gekend wordt en zo vaste grond krijgt in onze maatschappij", aldus Saskia. "ik ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het welzijn van betrokken volwassenen én kinderen."

Voor het volledige programma van, aanmeldingen voor het Congres en informatie over de Stiefgoed Academie kijk op www.stiefgoedacademie.nl.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 98.500 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Shopbox