Logo bosscheomroep.nl
Een impressie van het nieuwe transferium, naar een ontwerp van JHK architecten
Een impressie van het nieuwe transferium, naar een ontwerp van JHK architecten

Transferium Deutersestraat is naar verwachting voorjaar 2018 gereed

's-HERTOGENBOSCH – De gemeente 's-Hertogenbosch is druk bezig met de bouw van een nieuw transferium op de locatie van de voormalige stadskwekerij aan de Deutersestraat. Het biedt straks plaats aan maar liefst 1.100 auto's en 260 fietsen. Daarnaast wordt het energieleverend en groen ingepast in de omgeving. De ambitie is om er, in nauwe samenwerking met omwonenden en betrokken (natuur)organisaties, het groenste transferium van Nederland van te maken.

Door Astrid Berkhout

Begin juni werd reeds het startsein gegeven voor de bouw. Sindsdien werkt Ballast Nedam aan de realisering van een ambitieus project. Om een idee te geven van de schaalgrootte; bestaande transferia Pettelaarpark en De Vliert beschikken over respectievelijk 450 en 700 parkeerplaatsen. Het transferium aan de Vlijmenseweg heeft momenteel nog een capaciteit van 440 plekken, maar dit gaat uiteindelijk dus op in het transferium aan de Deutersestraat. "Er wordt veel gebruik gemaakt van de reeds bestaande transferia", vertelt projectmanager Raoul Beckers van de gemeente 's-Hertogenbosch. "Als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad vormen ze een aanwinst. Door het verkeer buiten het centrum af te vangen, houden we onze mooie binnenstad leefbaar."

Behoefte aan meer capaciteit
"Een nieuw transferium op deze plek is echt nodig. Momenteel is er op Deuteren te weinig parkeercapaciteit voor de vele gebruikers; dit zijn niet alleen mensen die de binnenstad bezoeken maar ook medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het woon-werkverkeer van en naar het Paleiskwartier. En als we dan toch aan de slag gaan met een transferium, waarom zouden we dan niet proberen om er – uiteraard binnen de beschikbare middelen – het groenste transferium van Nederland van te maken?"

Batterij voor de stad
"Ten eerste hergebruiken we materialen waar het kan. Zo worden de straatstenen van de oude Stadskwekerij benut voor de nieuwe fietsenstalling. Tevens proberen we het transferium zo in te passen dat zo min mogelijk bomen hoeven te worden gekapt. We bekijken hoe bomen die wel gekapt zijn, bijvoorbeeld als straatmeubilair een plek kunnen krijgen in het plan." Het is de bedoeling dat er sprake is van een duurzame energiehuishouding. "Het gebouw is sowieso zo ontworpen dat het energiegebruik gehalveerd is. O.a. door de verlichting slim aan te sturen; als er geen beweging is, wordt deze automatisch teruggezet naar een basisniveau. Verder komen er 1500 zonnepanelen op het dak van het gebouw. Daarbij gaat het om zogenaamde 'high performance' panelen van 330 Wp in plaats van 260 Wp. Hiermee wekken we twee keer zo veel energie op als we gebruiken. We houden dus veel energie over. Die slaan we op en benutten we straks voor o.a. het opladen van elektrische transferiumbussen, fietsen en auto's. Hiermee wordt het transferium feitelijk een soort batterij voor de stad. Om dit duurzame energiesysteem te realiseren, werken we in het kader van een Europees innovatieprogramma samen met verschillende kennispartners: Enpuls, Switch, Heliox, Greenflux, Enexis en evconsult."

Actief meedenken
"Het transferium, bestaande uit drie verdiepingen, krijgt verder een groene gevel. Over drie jaar is het gebouw zo vol gegroeid met klimop en andere plantensoorten dat het volledig opgaat in de omgeving. Er worden ook zogenaamde wadi's aangelegd waarin regenwater kan worden opgevangen. Verder kun je denken aan het creëren van bijenhotels en poelen voor amfibieën. Natuurorganisaties en omwonenden hebben we al in een vroeg stadium gevraagd om mee te denken. Veel van de ideeën die zij naar voren brachten, hebben we mee kunnen nemen in de plannen. Ook problemen die bewoners ervoeren in de openbare ruimte, hebben we zo veel mogelijk betrokken in het geheel." Tegelijk met de aanleg van het transferium is namelijk ook meteen versneld de infrastructuur in het gebied heringericht om de doorstroming op de Vlijmenseweg en de Randweg te verbeteren. "We hopen dat alle betrokkenen straks trots zijn op wat we samen hebben bereikt. Ja, onze ambitie is groot. Maar we willen vooral laten zien wat er allemaal mogelijk is en daarmee ook anderen inspireren om een stapje verder te gaan."

Meer informatie is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/transferiumdeutersestraat.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 98.500 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?